(16.00 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Já jsem si opravdu dovolil to první čtení - protože ten zákon se i tak jmenuje, je to rekodifikace práva, a já se přiznám, že bych to nikdy nepředkládal v této podobě. V této podobě bych to nikdy nepředkládal do vlády a vláda do Sněmovny, kdyby tady nebyla nezbytnost rekodifikace daňového práva na občanské právo soukromé. Ta prostě je. Takže si to dovolím v prvním čtení jako zásadní politické rozhodnutí zjednodušit na tu otázku ano - ne a to všechno ostatní patří do čtení druhého.

Rozdělujme si práci podle systému, který jsme si sami stanovili jednacím řádem.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Pan kolega Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vedeme rozpravu, kterou pan ministr znovu otevřel ,já mu za to děkuji, protože máme možnost kolem tohoto návrhu zákona diskutovat a probrat podstatné věci. Já jen nerozumím jedné skutečnosti a nevím, co je tedy horší, jestli pan ministr nechce odpovědět na můj jednoduchý dotaz, jaké jsou rozpočtové dopady tohoto zákona, protože to neví, anebo nechce odpovědět, protože to tají a nechce to sdělit Poslanecké sněmovně, aby řekněme nezhoršil šance pro to, aby ten zákon hladce prošel do dalšího projednávání. Je to zvláštní situace. Projednáváme rozsáhlé změny a zástupce vlády, ministr financí, odmítá v Poslanecké sněmovně odpovědět na jednoduchý dotaz zástupce opozice, jaké budou rozpočtové dopady této projednávané normy. Já si myslím, že to je vizitka vlády, je to vizitka toho, s jakou pozorností a pečlivostí přistupuje k projednávání návrhů zákonů v Poslanecké sněmovně, ale je to také důkazem toho, jak ministr vlády pohrdá touto Poslaneckou sněmovnou.

Vážené kolegyně, kolegové, teď se dívám zejména na vládní část, pokud za této situace jste připraveni hlasovat pro to, aby ten zákon prošel do dalšího čtení, tak to něco vypovídá o vaší vlastní sebeúctě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan kolega Paroubek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Já musím říci, že jsem nechtěl k tomuto návrhu zákona debatovat, chci se vyjádřit hlasováním, protože první čtení je skutečně vlastně rozhodnutí politické, ale musím navázat na to, co tady říkal můj předřečník, protože mně se to zdá jako metoda této vlády. Přece u zákona tohoto významu je potřeba říci finanční dopady.

To, že mně ministr zemědělství neodpověděl na opakované dotazy v jednotlivých čteních u novely zákona o státním podniku, kdy jsem se ptal, kolik peněz je na účtech, které mají státní podniky - a já vím, že na účtu Českých lesů je 12 miliard a 3 miliardy že jsou na účtu Budvaru, a další peníze, o kterých já nevím, jsou na jiných účtech. Možná je to 20 miliard korun, to je půl procenta hrubého domácího produktu. A pan ministr mi to neřekl. No ale přece tady je velké nebezpečí, že během roku, který zbývá do voleb, si prostě tato vláda bude hospodařit s těmito prostředky, jak chce, a ve prospěch svých možná i volebních cílů, to znamená, aby ovlivnila určité cílové skupiny lidí.

Toto je něco podobného. To je záležitost, která se týká dokonce mnoha příštích let, takže mě to samozřejmě také zajímá.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Pan ministr Kalousek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já se omlouvám. Já jsem se to snažil dvakrát zdvořile přejít. A pan předseda Sobotka prostě kladl tu otázku naléhavě už potřetí. Ptal se, zda to nevím, zda to tajím. Já jsem se snažil tak trochu zatajit, že neumí, nebo nechce číst. Já jsem znovu upozorňoval, že v prvním čtení rozhodujeme politicky, ve druhém čtení na základě odborných argumentů, které jsou samozřejmě v tom materiálu předloženy.

Pane předsedo Sobotko, až se před druhým čtením rozhodnete z nějakého důvodu, nebo až vám to vaši asistenti budou předčítat, ať se prosím podívají na stranu 235 důvodové zprávy, kde v článku 8 je konstatováno, jaké jsou a nejsou rozpočtové hospodářské dopady tohoto zákona. Na dalších stranách, 236, 237 a 238, máte v tabulkách a grafech zhodnoceny jednotlivé dopady včetně efektivní sazby odvodových zatížení na jednotlivé skupiny fyzických osob.

V materiálu, který vám vláda České republiky poskytla, vám odpověděla na vaše otázky ještě dříve, než jste je položil. Prosím pěkně, až si to přečtete a zjistíte, že něčemu z toho nerozumíte, tak já vám to vysvětlím. Ale neříkejte, že jste tu informaci nedostal. Máte ji písemně na stranách, které jsem citoval. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Protože nikoho nevidím, rozpravu končím. Nejprve vzhledem k tomu, že padl v rozpravě návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, budeme o tomto návrhu hlasovat. Přivolám ještě kolegy z předsálí. Registruji žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji a prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. (Chvíli čeká.) Počet přihlášených se ustálil, takže se domnívám, že můžeme hlasovat.

 

Pro příchozí opakuji, že hlasujeme o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 176, přihlášeno 141, pro 66, proti 73. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dalším hlasováním rozhodneme o návrhu na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný nebo doplňující návrh? Žádný jiný návrh neregistruji.

 

Takže budeme hlasovat o návrhu na přikázání k projednání rozpočtovému výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 177, přihlášeno 143, pro 141, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru.

 

Posledním hlasováním rozhodneme o návrhu na zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 178, přihlášeno 143, pro 79, proti 63. Návrh byl přijat.

 

Ještě faktická poznámka pana kolegy Vacka?

 

Poslanec Martin Vacek: Děkuji, pane místopředsedo. Jenom bych chtěl konstatovat, že v hlasování 176 mám na sjetině ano. Hlasoval jsem ne. Nezpochybňuji hlasování. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP