(16.10 hodin)
(pokračuje Dobeš)

Nový registr je tedy provozován jako centrální úložiště dat. V tuto chvíli neumožňuje tu nekonzistenci, co umožňoval systém předchozí, systém starší a výdeje dat pro externí uživatele tím pádem částečně trpí tou nesrovnalostí fungování, ale tou prioritou v tuto chvíli je dokonce září ta data řešit v problematice jakoby softwarového čištění. Co se toho týče, tak jednoznačnou prioritu má zajištění fungování elektronické podpory výkonu agendy vozidel a překonání vlastně České republiky ve výměně dat v zahraničí, což by mělo být hlavním cílem hned poté vlastně v průběhu následujících měsíců tak, abychom v průběhu roku 2013 byli schopni na systém napojit.

Já sám jsem osobně měl možnost na mnoha místech také být, ať už to byla problematika návštěvy plzeňského magistrátu, pražského, v Pardubicích a v ostatních městech v České republice. To, co říkáte o nekonzistenci dat a pomalejším systému, to musím potvrdit. Je tomu tak, že ten systém v této chvíli nesplňuje v dostatečném čase, tak jak bychom si to představovali, nicméně není pravda, že by to bylo v každém případě. To v žádném případě ne. Za druhé, výkon agendy a samotná infrastruktura v tu chvíli opravdu plní funkci tak, jak má, a dokonce se postupně výrazně zrychluje, co se týče samotného výkonu činnosti.

Na váš dotaz, co se týče samotné Chrudimi, pokud tam jsou konkrétní případy, budu rád, pokud o nich mohu být informován, nicméně prosím nepaušalizovat, že každá registrace nebo přeregistrace nebo problematika třeba převedení na jiného provozovatele je problém. Tak tomu určitě není. A sám osobně jsem se o tom přesvědčil. Bezesporu tam klidně můžeme vyrazit spolu.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Bude mít kolega Chvojka doplňující otázku? Ano.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji, pane ministře. Já vaši nabídku velmi rád využiji a zvu vás do Chrudimi na odbor dopravy, kde se můžete sám přesvědčit o tom, že prostě centrální registr vozidel moc nefunguje. Já jsem tam strávil půlku úterý a neviděl jsem žádné světlé chvíle. Prostě půl dne ten systém nefungoval. Práce, která trvala kdysi pět minut, dneska trvá dvě hodiny. Ale vy říkáte, že to tak není. Přijeďte do Chrudimi.

Jenom další poznámka. Úřednice si stěžují na to - ty změny zvládnou přesto, že to trvá všechno déle, než mělo. Trápí je snad jedna věc ještě více a to je absolutní nedostatek komunikace ze strany ministerstva. Absolutně chybějící zpětná vazba ze strany ministerstva. Nikdo s nimi nekomunikuje, nemají přehled a nemají takové štěstí jako já, že jsem ve Sněmovně a vy mně můžete odpovědět v podstatě vzápětí. Prostě cítí nedostatek komunikace ze strany vašeho ministerstva. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Pan ministr bude ještě reagovat na doplňující otázku. Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš V Pardubickém kraji budu 25., příští úterý. Mám cestu do Chrudimi. To jenom na tu nabídku.

Co se týče druhé části, co se týče informovanosti ze strany Ministerstva dopravy, my jsme se podívali na statistiky jednotlivých dotazů ze strany jednotlivých obcí se sjízdnou působností na to, kolik dotazů z jednotlivých 206 míst v této republice každý den přichází. Když se podívám na tu statistiku, tak v prvních dvou týdnech tam byl obrovský nárůst. Jednalo se opravdu o stovky dotazů na helpdesk. V současné době se tyto dotazy počítají na pět až deset denně. To znamená, že pět až deset oficiálních dotazů ze strany helpdesku. Velmi rád tu statistiku přinesu.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. To máme druhou interpelaci za sebou. S pořadovým číslem 3 je interpelace, kterou vznáší pan poslanec Holík na ministra dopravy Pavla Dobeše ve věci rychlostní komunikace R46. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Holík: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Vážený pane ministře, Ministerstvo dopravy zhruba před měsícem prezentovalo materiál Nové pojetí dálniční sítě. Hodlá rozšířit českou dálniční síť o zhruba 300 km. Bohužel pouze administrativním opatřením, papírovým převedením rychlostních silnic na dálnice. Materiál resortu dopravy dále navrhuje snížit na některých dnes de facto dálnicích rychlost z dnešních 130 na 110 km/hod. Záměr se týká také komunikace R46, která protíná Prostějovsko, jehož občany zastupuji.

Pane ministře, víte, že dnes probíhá rekonstrukce R46, je hotová výměna svodidel, na úseku od Vyškova do Olomouce je snížena rychlost na 100 kilometrů za hodinu. Ptám se, kdy počítáte s dokončením rekonstrukce povrchu vozovky a jaký je aktuální vývoj postoje ministerstva ke stanovení maximální rychlosti. Z materiálů vyplývá, že i na komunikacích, kde má být rychlost omezena, může být lokálně stanovena maximálně rychlost na 130 km/hod. Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Odpoví pan ministr Pavel Dobeš.

 

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já jenom uvedu na začátek obecně, co se týká toho dokumentu, který je podkladem pro vyjednávání i potom na úrovni vlády a samozřejmě to bude potom i debata v Poslanecké sněmovně ohledně nového pojetí dálniční sítě.

Co se tohoto materiálu týče, tak my tím řešíme jistě reziduum historické, které rozdělovalo Českou republiku a silniční síť v České republice na dálniční komunikace, rychlostní komunikace, komunikace první třídy ve čtyřpruhovém profilu s mimoúrovňovým křížením. Ta situace vznikla zejména z toho důvodu, že v průběhu federálního státu bylo na úrovni federální část republiky možnost stavět dálniční sítě, to znamená tzv. déček, zatímco na úrovni jednotlivých států Česka a Slovenska se stavěly erka nebo rychlostní komunikace. Toto reziduum je popravdě řečeno něco, co v Evropě nemá obdoby, a odráží se to i v problematice potom následně i v konkurenceschopnosti naší země jednotlivých regionů a popravdě řečeno i v určité nejasnosti při tranzitní dopravě přes území České republiky. To se právě tímto snažíme vyřešit. Opravdu se tady nejedná o to, že bychom tak administrativně změnili komunikace z D na R nebo z R na D. To tak není.

Druhá věc je, že samozřejmě chceme řešit i problematiku komunikací prvních tříd, o kterých jsem mluvil. To jsou ty komunikace, které v současné době jsou stavěny ve čtyřpruhovém profilu, jsou mimoúrovňové a splňují podmínky rychlostních komunikací. To znamená, nestojí nic v cestě tomu, aby tato komunikace byla zařazena ne do erka, ale tzv. silnice pro motorová vozidla.

Třetí věc je, že tyto dvě úrovně dálnic mají i svá pozitiva, a to z toho důvodu, že se jedná o sklon vozovky, že se jedná o problematiku poloměru zatáčky, o problematiku bezpečnosti, co se týče jednotlivých středových pásů, kde v současné době, kdy se zabýváme problematikou výstavby, tak v operačním programu Doprava je povinností pro výstavbu této liniové stavby počítat něco pod názvem CBA, cost benefit analýza, která v řadě případů nevychází z toho důvodu, že profil dálnice nebo déčka je příliš drahý a my nejsme schopni takovouto stavbu stavět na tom konkrétním místě. Proto je vlastně ta druhá klasifikace silnice pro motorová vozidla, která ve své podstatě vychází významně levněji a z toho důvodu také může být také zapojena do operačního programu v této kvalifikaci.

Vy jste se ptal konkrétně na komunikaci R46 a já bych se vyjádřil ke dvěma věcem. Za prvé k problematice současného stavu R46 a potom nějakého budoucího výhledu.

Co se týče úseku mezi Vyškovem a Olomoucí, tak je tady ta komunikace v tu chvíli označena, nebo by měla být označena, jako silnice pro motorová vozidla. V tomto duchu se tedy nebude jednat o dálnici, ale o silnici, která by měla mít nejvyšší povolenou rychlost v tom obecném pojetí 110 kilometrů za hodinu. V současné době na této komunikaci v celé délce je snížena rychlost na 100 kilometrů za hodinu, a to z důvodu nevyhovujících stavebně technických stavů na jednotlivých částech vozovky. Po postupném dokončení všech plánovaných oprav, které začaly už v minulém a pokračují v tomto roce, ať už se jedná o středovém pásu, tak v průběhu příštího roku dojde k revitalizaci povrchu. Myslím, že vy dobře víte, o jakém povrchu se jedná. Já jsem tam měl tu čest nedávno jet. Tam opravdu více než stovkou jezdit nelze. Ale ta problematika má více úrovní. Jsou to nová svodidla, je to oprava povrchu, je to oprava připojovacích a odbočovacích pruhů a je to prověření rozvodových poměrů. Ve chvíli, kdy toto bude dokončeno, tak ta přechodná úprava, když bude dokončena, by měla dovolit dopravnímu značení znovu zvýšit rychlost na 110 km za hodinu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP