(18.10 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Já si myslím, že bychom tady měli vycházet z reálných skutečností, vycházet z toho, které zákony spolu souvisí, které spolu nesouvisí. A vláda rozhodně má manévrovací prostor pro to, aby reagovala jak na schválení zdražovacího balíčku, tak na jeho případné neschválení tady na půdě Poslanecké sněmovny. (Potlesk poslanců sociální demokracie.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pan premiér bude reagovat.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, skutečně abychom tady zbytečně nežonglovali se slovy a nežonglovali s výklady Ústavy, tak chci jednoznačně pronést, že v případě neschválení tohoto balíčku vláda podá demisi. Chci, aby to tady takto zaznělo, aby bylo jasné, o čem budeme hlasovat - možná ve třech hlasováních, teoreticky dokonce v jednom, možná v pěti hlasováních, až v pěti hlasováních. Chci, aby toto bylo naprosto jasné. Mimochodem se odkazuji i na ustanovení Ústavy, které říká, že vláda podává demisi např. pouze demisí předsedy vlády, že to samotné je ekvivalentní demisi celé vlády. Takže to je prosím jednoznačné prohlášení, které prosím, aby Poslanecká sněmovna vzala v potaz.

Za druhé. Chci zdůraznit, že se skutečně pohybujeme v jiných rozměrech, v jiném světě, než jsme se pohybovali před několika lety. Chci zdůraznit, že z tohoto pohledu právě rozpočet na rok 2013 je klíčový, protože mj. jsme v proceduře excesivního schodku před Evropskou komisí, kde je klíčové právě splnění dostání deficitu veřejných financí pod 3 % hrubého domácího produktu právě v roce 2013.

Vláda České republiky provedla, ano, vázání výdajů, ale já chci zdůraznit, že škrty stejného objemu jsou automaticky implikovány pro další rozpočty, tzn. že dostat tento deficit na úroveň 2,9 % hrubého domácího produktu bez tohoto balíčku, bez opatření na příjmové i výdajové straně, není možné.

Samozřejmě čistě teoreticky by vláda mohla předložit návrh státního rozpočtu, který nebude odpovídat schválení tohoto balíčku, ale pak upozorňuji, že v podstatě jediný manévrovací prostor, který vláda České republiky má vzhledem k tomu, že nemá čas na legislativní opatření, že by to mohla dělat pouze exekutivními kroky, jsou poměrně masivní škrty v oblasti nikoliv obligatorních, ale fakultativních výdajů. Jinými slovy, abych to řekl úplně polopatě, masivní škrty v oblasti investic. To by byl jediný způsob, jak se dostat pod 3 % hrubého domácího produktu, jako alternativa nepřijetí tohoto balíčku. Pokud někdo považuje další stlačení vládní spotřeby v oblasti investic za krok, který je pozitivní, já tvrdím, že to krok, který je pozitivní, jednoznačně není.

Znovu opakuji, vláda České republiky si za tímto balíčkem stojí. Je to výsledek mnoha týdnů a desítek a desítek hodin vyjednávání, poměrně tvrdého, na základě kterého se v důsledku jednání o této rozpočtové politice dokonce rozpadla jedna z koaličních stran a minimálně ve dvou momentech zkolabovala i vládní koalice. To velmi otevřeně přiznávám. Na druhé straně je to výsledek politického kompromisu, vyváženého politického kompromisu. Vláda České republiky i já osobně si za tímto návrhem stojíme a jsme přesvědčeni, že pro Českou republiku je tím správným krokem tento balíček přijmout. (Potlesk některých členů vlády a poslanců zprava, ozývá se i ťukání do stolu.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Probíhá rozprava k návrhu časového postupu, který předložila předsedkyně Sněmovny. Pokud se ale nikdo do rozpravy dál nehlásí, tak rozpravu ukončíme.

Otevřu podrobnou rozpravu, do které mám přihlášku paní předsedkyně Němcové. Prosím ji tedy.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ještě jednou, vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, navrhuji Poslanecké sněmovně tento návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna schvaluje časový postup projednávání vládního návrhu zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodku veřejných rozpočtů, sněmovní tisk 801, takto: Na schůzi Poslanecké sněmovny, která se koná od 18. 9., proběhne první čtení, včetně usnesení o postupu projednávání, a na schůzi Poslanecké sněmovny, která bude započata 23. října letošního roku, proběhne druhé a třetí čtení sněmovního tisku 801.

Tak zní návrh usnesení, který byl přijat organizačním výborem a máte jej k dispozici.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já se zeptám, jestli se ještě někdo další přihlásí s nějakým třeba jiným návrhem do podrobné rozpravy. Pokud tomu tak není a nikdo se do podrobné rozpravy nehlásí, tak bychom mohli podrobnou rozpravu ukončit.

Mám tady návrh vás odhlásit, protože tento text usnesení, ten časový postup, který tady byl přednesen, budeme muset nejdřív odhlasovat. Proto jsem také zagongoval, aby se ti, kteří chtějí hlasovat, dostavili do sněmovny. A my budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení, který přednesla paní předsedkyně Němcová, ve kterém se konstatuje, jakým způsobem budeme postupovat při projednávání tohoto návrhu zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů. Takže časový harmonogram byl přednesen v podrobné rozpravě a v této chvíli ho budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout návrh usnesení v té podobě, jak byl přednesen v podrobné rozpravě, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 44, přihlášeno je 158 poslanců, pro hlasovalo 91, proti 47. Usnesení bylo přijato.

 

A teď požádám, aby... (Levá část pléna požaduje kontrolu hlasování.) Kontrola hlasování. (Děje se.) Prosím, pan poslanec.

 

Poslanec Jiří Zemánek: Vážený pane předsedající, dobrý podvečer. Na sjetině mám ano, a hlasoval jsem ne. Zpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla námitka podaná proti...? (Poslanec Zemánek souhlasí.) Ano. Takže byla námitka podaná panem poslancem Zemánkem a budeme tedy hlasovat o této námitce.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout námitku pana poslance, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 45, přihlášeno 162, pro hlasovalo 152, proti 4. Námitka byla přijata.

 

Takže budeme opakovat hlasování o textu usnesení, který tady byl přednesen v podrobné rozpravě a který tedy byl harmonogramem projednávání tady tohoto balíčku daňových zákonů. Takže tento text usnesení, ten časový postup, budeme hlasovat ještě jednou.

A hlasujeme. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento návrh časového postupu, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 46, přihlášeno je 167, pro hlasovalo 96, proti 52. Návrh na usnesení o časovém postupu byl přijat. Můžeme pokračovat.***
Přihlásit/registrovat se do ISP