(10.50 hodin)
(pokračuje Husák)

A to místo šampiona má dáno do vínku v té pozici, v které je, z které vychází. Ve výchozí pozici. K vyzobávání hrozinek jsem se vyjadřoval v prvním čtení. Tady nejde o vyzobávání hrozinek, tady má Česká pošta koláč, který dostala na stůl na pět roků od státu, a teď jde o to, že ne vyzobávat - že z toho koláče má někdo uzobnout nějakou hrozinku. Já si myslím, že to tak není, že pošta je v tomto v nevýhodě. Pošta si o tu výhodu řekla, bylo to respektováno a takto ten zákon byl vyladěn, aby to byl podle mého názoru určitý kompromis.

Co se týče úvodu, prostřednictvím paní předsedající, pan kolega Urban zde hovořil o tom, že když jsme to udělali takhle v uvozovkách špatně a musíme čekat na opravu, tak to vůbec nebylo myšleno. Zdůrazňuji, že považuji novelu zákona, a když jsem doporučil včetně usnesení hospodářského výboru, jako velmi kvalitně připravenou, ale samozřejmě život je určitý vývoj a může dojít k něčemu, co bude potřeba novelizovat. A jako příklad uvedu, jestli jsme byli tak neomylní například u fotovoltaiky, kterou jsme také museli napravovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Zvu k mikrofonu pana poslance Ivana Fuksu.

 

Poslanec Ivan Fuksa: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, považuji za nutné se vyjádřit právě ke dvěma sporným bodům, nebo bodům, které de facto byly předloženy do výboru z mého pohledu pro mě poprvé v rozporu se dvěma předkladateli, a to je Ministerstvo průmyslu a Ministerstvo vnitra. Já se chci vyjádřit k povinnému počtu poboček, jak bylo zmiňováno, jeden z problémů je 3600 poboček, zda ano, nebo ne, a dále k tomu, zda kurýrní expresní služby mají přispívat ke ztrátovosti České pošty.

Jednoznačně, jak říkal pan zpravodaj Husák k počtu poboček a k poskytovanému servisu, tady nejde o to zachovat tento servis, tuto službu, protože zachovat se může taky vlastně říkat a dávat rovnítko stagnovat. Tady jde o to zlepšovat a zkvalitňovat tu službu. Považuji za nerozumné stanovovat konkrétní počet těchto poboček a chtěl bych se odkázat v materiálu na to, co bylo publikováno o tom, jak si na tom stojí jednotlivé pošty v Evropě. Nejefektivnější pošta je ve Švédsku, má nejvzdálenější pobočky, k jednotlivým pobočkám je to až 2 tisíce kilometrů na rozdíl od nás. Čím dokazuje tu svoji efektivitu? Je to tím, že učinila další krok. Ten další krok spočívá v tom, že své pobočky, které jsou lukrativní, ale jsou nákladné na svůj provoz, dala do franšízy. Ve Švédsku jsou poštovní služby poskytované v supermarketech, jsou poskytované na čerpacích stanicích, jsou poskytované 24 hodin nonstop a de facto to snižuje nákladovost na provoz dané pošty. Já si myslím, že toto je jedna z cest. Nicméně zpátky k tomu.

Přikláním se jednoznačně k názoru Ministerstva průmyslu, aby se tam nestanovoval žádný pevný počet těchto poboček. Dále povinnost kurýrních a expresních služeb, aby se podílely na ztrátovosti. Je zcela logické, otevíráme trh, pouštíme na trh další konkurenci, ta konkurence možná vyzobe, možná nevyzobe hrozinky, ale v každém případě Česká pošta bude muset garantovat doručování svých zásilek do oblastí, které jsou tržně nezajímavé a které budou ztrátové. Proto je zcela logické, že všichni ostatní, kteří na tomto volném trhu budou, se budou muset podílet na ztrátovosti pošty. A tady zase chápu obavy expresních a kurýrních služeb: tady někdo vytvoří nějakou ztrátu, my nebudeme mít pod kontrolou vytvoření této ztráty a proč se na tom máme podílet? První návrh, aby tuto ztrátu České pošty platil stát, je nesmysl. Je to neproduktivní, nikoho to nevede ke zvyšování kvalitních služeb. Proto se jednoznačně přikláním k tomu, aby to nefinancoval český stát, ale rozumím tomu, abychom šli evropskou cestou, aby se na tom podílely tyto kurýrní služby, a věřím tomu, že u nás nenastane situace, pokud budeme tlačit na Českou poštu, aby poskytovala kvalitní služby a byla efektivní, že nenastane situace, jako nenastala skoro v žádné zemi Evropské unie, že by kurýrní a expresní služby musely přispívat na tuto ztrátovost do vzdálených poboček vzdálených poštovních úřadů.

Souhlasím s tím, co říkal předseda hospodářského výboru. Chceme, aby pošta byla národní šampion, ale negarantujme to nějakou jistotou, nějakou vatou, ale garantujme to patřičným příslušným tlakem na zvyšování efektivity České pošty. Proto bych chtěl podpořit všechny poslance, aby podpořili návrh Ministerstva průmyslu. Děkuji za pozornost. (V sále je trvalý hluk.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Václav Horáček.

 

Poslanec Václav Horáček: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já bych nejdřív chtěl uklidnit kolegu Urbana, protože teď asi uslyší ne koalice a opozice, ale já skutečně mám úplně jiný názor, než má můj stranický kolega Husák. Kolegovi Husákovi bych chtěl říct, že skutečně se jeho proslovem nenechám unášet.

A teď už k tomu, co jsem chtěl říct. Výbor pro veřejnou správu - počet 3400, ono to tady není správně říkáno, ono je to minimálně 3400, nezavíráme cestu nahoru, ale zavíráme ji směrem dolů z jednoho prostého důvodu. U všech předřečníků, u pana ministra, u zpravodaje totiž nezaznělo jedno slovo nebo dvě - města a obce. Tady vůbec nezaznělo to, jestli se někdo ptal měst a obcí, jak na to hledí. Podvýbor, ve kterém jsem předsedou, jednal intenzivně s městy a obcemi. My jsme si zvali Českou poštu, my jsme bojovali za to, aby ani jedna pošta nezmizela, my jsme bojovali za to, aby nebylo jenom jedno hodinové výdejní místo, a proto si myslíme, že pokud tam nebude jasný parametr, tak to dopadne podle obvyklého způsobu. To znamená teď se nám to nehodí v Horní Dolní, tak si jezděte tam, teď se nám nehodí tohle - a kdo to bude určovat? Ano, říkají, že ČTÚ, ale já nemám jistotu, že za rok nepřijedu na obce a ony řeknou: co jste pro nás udělali, co jste udělali pro to, aby to tady bylo zachované? Já v tom zákoně, pokud tam nebude ten parametr, skutečně nevidím, že nedojde k rušení pošt nebo že se to neudělá nějakým jiným způsobem. Je mi jasné, a já jsem to slyšel z úst představitele a náměstka MPO, kdy mi říkal: my si to stejně uděláme, jak chceme, my si to uděláme tak, že sice bude 3400, ale my přesuneme těch deset pošt do velkých měst. Mně se to takto nelíbí.

Já jsem tady za obce a města a rád bych pomohl. A myslím si, že to je rozumný návrh, a nakonec bych chtěl dodat, že s tím naprosto souhlasí Ministerstvo vnitra. Takže bych chtěl všechny dámy a pány požádat, aby se přiklonili k názoru výboru pro veřejnou správu a k názoru Ministerstva vnitra. Děkuji. (Potlesk z levé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji a ptám se vás, kolegyně a kolegové, kdo se dál hlásí do obecné rozpravy. Hlásí se pan ministr. Prosím, máte slovo. (V sále je hluk a neklid.)

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba Dámy a pánové, pokusím se oprostit od diskuse koaličně-opoziční. Pokusím se říct pár věcných věcí.

My neliberalizujeme trh, trh je 20 miliard. My z něj liberalizujeme poslední třetinu. Poslední třetinu, která se týká zásilek do 50 gramů a do 18 korun, tedy takové ty klasické dopisy, kde je třeba i říct, že je to sektor, který každý rok o 750 mil. klesá díky využívání nových technologií elektronických, což určitě poznáváme všichni na svém životě. Tedy nevytvářejme tady v téhle chvíli atmosféru, že liberalizujeme celý poštovní trh v České republice. Ten už je dávno liberalizován. My tady jednáme o posledním kousíčku trhu, který není nijak extra atraktivní, a snažíme se nastavit parametry pro to, aby byl funkční právě v těch obcích a i městech.

Pokud někteří poslanci mají pocit, že efektivitu zajistí tím, že definují počet poštovních poboček, tak jestli něco bude vytvářet ztrátu té České poště, tak právě to, když jí přikážete, že musí mít určitý počet poboček. Jestli má být Česká pošta šampionem, tak to, že je někdo šampionem na trhu, přece nevzniká příkazem z parlamentu, to přece vzniká v managementu podniku, to přece vzniká efektivním řízením. Neuděláme nikoho šampionem tím, že mu přikážeme, že musí mít 3400 poboček.

Je pravdou, že musíme nastavit ten model tak, aby byl funkční. Já chci říct, že žádný rozpor mezi ministrem vnitra a Ministerstvem průmyslu a obchodu není, protože tento zákon odešel z vlády hlasován všemi vládními hlasy. Že se v téhle chvíli objevují tlaky na to, aby byla co nejvíce ošetřena pozice České pošty, to je asi standardní proces, který se vždycky v parlamentu děje, ale znovu opakuji, my neliberalizujeme český poštovní trh, my řešíme pouze poslední segment. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP