(18.50 hodin)
(pokračuje Rath)

Už to by mělo zbytek Poslanecké sněmovny varovat, že by neměla skočit na lep idealistických frází o tom, jak by bylo dobře, kdyby všichni naši středoškolští studenti byli chytří, moudří, vzdělaní, znali všechno a na konci té školy jsme je otestovali a odcházeli z toho vzdělaní a velmi kompetentní lidé. Je to jistě hezké přání, bohužel, jak říkám, trochu příliš idealistické. Tato idealistická myšlenka zdá se, že zase jenom sloužila jako vějička na ty naivní, kteří věří v dobro některých plánů a záměrů, a stala se naopak velmi materiálním finančním ziskem pro pár jednotlivců, nebo chcete-li, desítek jednotlivců, kteří si na tom založí svoje soukromé podnikání. To si myslím, že je špatně, a proto nechceme připustit to zkrácené projednávání bez nějakého podrobného přemýšlení, co vše v sobě tato novela obsahuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Davidu Rathovi. Mám tady dvě faktické poznámky. První je paní poslankyně Bebarová-Rujbrová. Vážená paní kolegyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Děkuji, pane předsedající, prosím, vyřiďte předřečníkovi a některým dalším sociálním demokratům: Ráda bych jim připomněla slova jejich bývalého předsedy Miloše Zemana, když řídil Poslaneckou sněmovnu a tehdejší pan ministr Pilip vedl obstrukci tím, že obsáhle vystupoval na téma zemědělství. Těm, kteří se bouřili, řekl: Prosím vás, vždyť on rozumí zemědělství. Ve svém oboru zvoral, co se dalo.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byla paní kolegyně Zuzka Bebarová-Rujbrová. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Milan Bičík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Bičík: Já si, kolegyně a kolegové, také mimořádně dovolím zareagovat na vystoupení pana kolegy Ratha. Nechci hodnotit celý obsah jeho vystoupení, ale rád bych, pane předsedající, abyste svým prostřednictvím upozornil pana kolegu, že školský zákon byl zde v Poslanecké sněmovně schvalován 30. června 2004. Že prezidentem byl podepsán v říjnu 2004, a že tedy přinejmenším první část jeho vystoupení, kde hovořil o tom, kdo a jaký má podíl na tom, jak probíhá příprava maturit, nebyla - řeknu to kulantně - zcela přesná.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Milanu Bičíkovi. Nyní ještě jedno vystoupení pana poslance Davida Ratha. Řádná, máte slovo, prosím, pane poslanče.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, já myslím, že i z té časové souslednosti je jasné, kolik času připadalo a kolik času měla sociální demokracie na přípravu procesu maturit a kolik vláda Mirka Topolánka. Je to v podstatě z toho, jak tady zaznělo, myslím jednoznačné, jaký časový poměr tady je.

Mě skutečně ale docela zaráží, že poslanci, nechci říct, že všichni, ale někteří z komunistické strany, buď nemají ty informace, nebo si neuvědomují, do jaké situace se příprava státních maturit dostala. Že je to skutečně něco, co se dá zjednodušeně nazvat privatizace státních maturit. Já jsem šokován, že komunistická strana se tady staví po bok Občanské demokratické strany a hájí a zastává se principu privatizace maturitního procesu!

Čili dámy a pánové, to je skutečně nevšední situace, protože čekal bych, že poslanci z komunistické strany se třeba budou zastávat a hájit té myšlenky. Myšlenky, aby byla státní maturita. Ale že aktivně pomáhají ministryni Topolánkovy vlády v pokračování toho, co připravila Topolánkova vláda (výkřiky z pléna), tedy v principu privatizace -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já vás přeruším a požádám Sněmovnu o klid. Je mou ambicí, pokud k tomu budu mít šanci, dokončit tento bod. Jinak v 19 hodin budu muset schůzi přerušit. Prosím, pokud bude klid, můžete pokračovat. Pokračujte, pane poslanče.

 

Poslanec David Rath: Děkuji, pane předsedající. Čili to mě zaráží. A navíc my, kteří upozorňujeme na určité pochybnosti, které v těch tendrech a v té přípravě jsou, tak ještě kolegové z komunistické strany nějakým způsobem se snaží umravnit, abychom to nechali být, nezdržovali, hodem rychle to schválili, aby už to tady bylo. Lhostejno, že to bude stát teď 500 milionů, že to je celé v rukou soukromých firem, které nevíme, jak kdo... Vy jste seděli v těch komisích, kde se ty soukromé firmy vybírají? Vy za to chcete nést zodpovědnost a garanci? Skutečně mě to zaráží, ta do značné míry lehkomyslnost. Já bych to chtěl v tomto případě asi vysvětlit určitou, řekněme, možná neznalostí určitých faktů (smích části poslanců). Prosím, vyzvěte ministerstvo, ať vám dá ten audit firmy BDO. Já nevím, jestli jste ho měli k dispozici, jestli jste -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě jednou vás přeruším, pane poslanče. Skutečně žádám všechny kolegy a kolegyně o klid! Já bych rád, abychom mohli tento bod pokud možno projednat. Jinak samozřejmě můžeme jednat o něm i jiný den. Prosím.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Čili bylo by možná dobře, aby ti, kteří se tak zastávají, tady jasně řekli, jestli ten audit četli, znají ho, jestli viděli celou zadávací dokumentaci na ty tendry. Na tendry na auta, která mají rozvážet. Prosím vás, v dnešní době internetu, počítačů, datových schránek my budeme mít systém chráněných tajných aut, kde budeme převážet balíky! Máme bezobsluhové tiskárny. Ta tiskárna samozřejmě to bude tisknout asi půl roku podle toho auditu BDO, tak se to mezitím stejně všude rozkecá, protože půl roku máte uhájit jakési tajemství! Máte to v nějaký balíkách! Co se stane, když se nějaký balík ztratí? Kdo za to ponese zodpovědnost? Čili tam je tisíce věcí, ta celá situace podle toho auditu je nepřipravena.

Samozřejmě já jako David Rath té věci příliš nerozumím, ale ten audit jsem si přečetl. Ten audit stojí za to, abyste se s ním seznámili. Mě by zajímalo, jestli ti kolegové, kteří to tak hájí, ho četli. Jestli vůbec vědí o existenci tohoto auditu. Jestli vědí, jaké věci jsou tam popisovány, a jestli jste dostali od ministerstva skutečně písemnou zprávu o tom, jak se to napravilo. Podle mých informací z Ministerstva školství se z tohoto auditu nenapravilo ale vůbec nic, dámy a pánové!

Čili není pravda to, co tady říkala paní ministryně, že to jsou věci, co byly konstatovány za ministra Lišky a od té doby se to všechno změnilo! Já jsem s některými těmi auditory přímo hovořil a oni říkali, že jsou hluboce přesvědčeni, že ta situace je stejně tristní, stejně špatná, stejně nepřipravená, stejně chaotická, jak oni zjistili a konstatovali ve své auditorské zprávě. Oni říkali, že nejsou seznámeni a nemají žádné údaje o tom, že by došlo k nějakým zásadním nápravným opatřením, která by umožnila fungování a zavedení v život státních maturit.

Mě by zajímalo, ať pan kolega Bičík mě tady třeba poučí, jestli ten audit četl, jestli je s ním seznámen. Kolegyně Rujbrová, která asi tady chtěla naznačit, jaký já jsem tedy oral, tedy že se nějakým způsobem pouštím do státních maturit! Vám to není skutečně divné, co se kolem toho děje? Vám to konvenuje? Vy s tím souhlasíte, aby se celý princip zprivatizoval? To přece nemůže nikoho nechat klidným. Takže já bych rád slyšel, jestli paní kolegyně Rujbrová zná ten audit BDO, jestli ho má k dispozici, jestli ho četla. Bylo by dobře, aby, kdo tuhle věc nějakým způsobem zlehčuje, zesměšňuje, tak se seznámil s určitými fakty, aby věděl, jaká ta situace skutečně je.

Takže dámy a pánové, to jsou důvody, proč nechceme, aby maturity byly schváleny v tomto překotném režimu dnešní večer, pokud možno bez jakékoli debaty. Bez toho, aniž bychom měli na stole všechny relevantní informace, všechny důležité věci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP