(18.30 hodin)
(pokračuje Bratský)

Další. Novelou se upřesňuje uvolňování pracovníků pro účely zabezpečení konání maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií, stanovení náhrady jejich mezd a odměn. Dále návrh upřesňuje podmínky odborné způsobilosti pro činnost zadavatele, komisaře nebo hodnotitele. Novela upřesňuje i podmínky registrace uchazečů o jednotlivou zkoušku tak, aby jednotlivá zkouška mohla sloužit jako alternativní evaluační nástroj při využití výsledků zkoušek společné části maturitní zkoušky vysokými školami v rámci přijímacího řízení ke studiu na vysokých školách.

Opět. Tyto věci přece musí být zajištěny někým. Mají snad pracovníci ministerstva jezdit po celé republice a dělat to sami? No samozřejmě že ne. Jako v jiných případech se někdo musí o tyto věci technického rázu postarat, musí být lidé vyškoleni, musí být prověřeni, že jsou to ti, kteří jsou oprávněni k tomu tyto činnosti dělat.

A ještě naposledy k financování. Navrhovaná právní úprava má dopad na státní rozpočet a s ohledem na sjednocení způsobu odměn členům zkušebních komisí pro všechny střední a vyšší odborné školy a konzervatoře. Celková výše prostředků potřebných na odměňování členů komisí závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií konzervatoří a vyšších odborných škol v roce 2010 by neměla přesáhnout výši 93 milionů korun a bude hrazena z rozpočtu kapitoly 333 - Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Myslí si snad někdo v této Poslanecké sněmovně, že maturity, které probíhaly do této doby, neměly členy zkušebních komisí, kteří dostávali odměnu a kteří nebyli placeni z této kapitoly? Je tady snad nějaký takový bláhový snílek, který si myslí, že do té doby to ti lidé dělali zdarma? A v kapitole s těmito prostředky je počítáno v letošním rozpočtu, takže o co tady jde? A jestliže někdo z kolegů a kolegyň z výboru, o kterém hovořím a který by měl být svolán, pakliže Sněmovna vydá souhlas na zkrácení lhůty o 55 dní na projednání ve výboru, bude mít zájem se podrobně dozvědět věci, které tady paní kolegyně zmiňovala, které paní ministryně nepochybně za chvíli potvrdí, že dodá jako informaci výboru, nevidím jediný problém, abychom se touto novelou nemohli probrat ještě na této poslanecké schůzi, případně pakliže bychom se někde zadrhli, ještě ve třetím čtení na další poslanecké schůzi dubnové, kterou ještě můžeme zvládnout v tomto volebním období. Maturity můžeme mít připravené tak, jak to ministerstvo zvládalo, a tak, jak na tom pracovali všechny členky a členové našeho výboru, kteří nakonec i podepsali tento zákon, který máte před sebou.

Děkuji zatím za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bratskému. Ptám se, kdo další do rozpravy. Pan poslanec Bohuslav Sobotka, pan poslanec Milan Bičík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já se pokusím být, pane místopředsedo a vážené kolegyně, kolegové, velmi stručný. Musím říci, a říkám to sám za sebe, že celá historie přípravy státních maturit je velmi špatnou zprávou o stavu veřejného sektoru v naší zemi a speciálně špatnou zprávou stavu Ministerstva školství. Když si vezmeme, kolik času mělo Ministerstvo školství od okamžiku, kdy jsme tady v Poslanecké sněmovně schválili nový školský zákon, na to, aby státní maturity připravilo, kolik času bylo - bylo to několik let. Vystřídali se během toho tuším dvě nebo tři vlády. Pravděpodobně spíše tři vlády během tohoto období. A dnes, těsně předtím, než mají proběhnout zkoušky, generální zkoušky tohoto systému, máme zde v Poslanecké sněmovně návrhy na úpravu legislativního rámce. Já se domnívám, že úpravou legislativního rámce by takovéto velké reformy měly začínat. Neměly by úpravou legislativního rámce být zatěžovány ve finální fázi realizace.

My jsme požádali o jednání poslaneckého klubu sociální demokracie a musím říci, že jsme řešili velmi podobnou otázku, jakou zde naznačila paní ministryně - zdali vůbec takovýto návrh zákona je nutný pro to, aby státní maturity proběhly. A to vystoupení paní ministryně mě poněkud zneklidnilo, protože paní ministryně zde v zásadě řekla to, že vlastně ona tento návrh zákona nepotřebuje. A pak se tedy ptám, jestliže platí to, co řekla paní ministryně, že tento návrh zákona nepotřebuje, proč vláda, respektive vláda, podpořila zařazení tohoto návrhu do mimořádného bloku norem, které mají nejvyšší prioritu, a proč předkladatelé požadují projednání ve zrychleném režimu.

Čili tady bychom si zasloužili odpověď na otázku, zdali skutečně tento návrh zákona je potřebný, proč je potřebný, proč vůbec Poslanecká sněmovna o něm jedná v situaci, kdy už zbývá hodně málo času do konce volebního období a kdy je zřejmé, že je tady celá řada naléhavých návrhů zákonů, které bychom ještě měli projednat. Já myslím, že to, že tady je velký otazník nad tím, zdali ten zákon je vůbec potřeba, nebo ne, tak to je argument pro to, abychom nehlasovali dnes, ale abychom ještě poskytli určitý čas minimálně školskému výboru i nám všem, členům Poslanecké sněmovny, na to, abychom se tímto návrhem zabývali.

Já už jsem tady dneska mluvil o Kalouskově fintě. Mluvil jsem o tom, že vláda nám předložila technickou harmonizační novelu zákona o DPH, tuším, že to byla tatáž vláda, nám předložila technickou harmonizační novelu DPH a my jsme posléze zjistili, že se jedná o zdanění benefitů, které málem vyvolalo obrovskou stávku v naší zemi. Já myslím, že je na místě opatrnost v Poslanecké sněmovně. A myslím si, že bychom měli mít jasno, zdali zde nehlasujeme o úplně zbytečném zákoně. A pokud není úplně zbytečný, tak proč jsou takto naléhavé důvody pro jeho předložení v této pokročilé fázi přípravy celého projektu státních maturit.

Až jednou celá ta věc skončí a nějakým způsobem se rozhodne, pak si myslím, že je to důvod pro vážné zamyšlení nad tím, v jakém stavu je české Ministerstvo školství, jestliže není schopno v horizontu řady let, v horizontu výměny tří vlád připravit takovýto projekt. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bohuslavu Sobotkovi. S faktickou poznámkou ještě před panem poslancem Bičíkem paní ministryně školství Miroslava Kopicová. Prosím, máte slovo, paní ministryně.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy vlády ČR Miroslava Kopicová Děkuji, pane předsedající. Já možná jen abychom si vyjasnili časové souvislosti.

Vážená Sněmovno, vy jste nám maturity odložili na přelomu léta a podzimu tohoto roku. Pak jsme čekali, že budete mít volby. Vy jste si odhlasovali, že je mít nebudete. A potom jsme připravili novelu, která několik měsíců leží v této Sněmovně, a připravili jsme ji tak, aby vás co nejméně zatížila, to znamená v konsensu se všemi stranami, které sedí ve školském výboru. S vašimi kvalifikovanými zástupci Sněmovny zodpovědnými za školství. Ta novela je tak technická a tak projednaná na všech stranách, že mohla projít takhle.

A jestli potřebujeme, nebo nepotřebujeme zákon. Já jsem řekla, že v krizovém scénáři pojedeme dál. Já jsem vás jenom prosila, abyste nám umožnili udělat maturitu co nejjednodušeji, nejčistěji, nejsprávněji. Ale také jsem řekla, že jste mě tím nezbavili povinnosti ze zákona maturitu připravit. A já ji udělám, i když to úsilí bude samozřejmě jiné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan poslanec Milan Bičík nyní v obecné rozpravě, zatím poslední přihlášený. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Bičík: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, nebudu zastírat, že mě obsah a celkové zaměření diskuse k tomuto bodu našeho dnešního jednání zarazily a poněkud zklamaly, již z toho důvodu, že podpisy, které jsou podpisy předkladatelů tohoto návrhu, který vznikal z velké části, a bylo to tady několikrát řečeno, na společné půdě Ministerstva školství a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, podpisy předkladatelů pocházejí prakticky ze všech politických klubů naší Sněmovny.

Chtěl bych vás upozornit na to, že novela, o které hovoříme, je skutečně technického charakteru a že neměla jiný cíl než politické rozhodnutí tohoto orgánu, tedy Poslanecké sněmovny, a jeho realizaci realizačním pracovníkům usnadnit. Uvedu vám dva tři příklady, když dovolíte.

Paní ministryně zde ve svém vystoupení zmiňovala, že Česká republika patří k posledním státům ve střední Evropě a k jednomu z posledních v Evropě, které z důvodů analýzy výsledků vzdělávání za x uplynulých let ještě stanovení státních - nebo společné části v našem případě - maturit nepřistoupily. Tato novela - co v podstatě řeší? Uvedu příklad. Když zaváděli maturity v Polsku, a dovolím si vás poprosit, abyste zapátrali ve své paměti, tak to takzvané hraniční skóre, čili náročnost hodnocení výsledků zkoušek, bylo stanoveno příliš vysoko. Poté co byly maturitní zkoušky zavedeny, zjistilo polské ministerstvo školství, že značná část, nebo velká, nepřijatelná část studentů vlastně podmínky zkoušky nesplnila. Muselo potom dodatečně po několika měsících a dokonce po personálních změnách řešit otázku, jakým způsobem zabezpečit získání středního vzdělání u toho příslušného populačního ročníku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP