(15.20 hodin)
(pokračuje Talmanová)

Myslím, že můžeme přistoupit k hlasování s pořadovým číslem 329, které tímto zahajuji. Táži se, kdo souhlasí s přikázáním rozpočtovému výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 160 poslankyň a poslanců pro návrh 156, proti nikdo. Tento návrh byl schválen.

 

Nyní se budeme zabývat... Znovu si přejete odhlášení, pane poslanče? Dobře. Takže opět vás všechny odhlašuji. Prosím o novou registraci. Budeme se zabývat návrhem na zkrácení. Pan poslanec Němec navrhl zkrácení lhůty k projednání v rozpočtovém výboru o 30 dnů, v případě, že nebude přijat tento návrh, potom variantně o 20 dnů. Všichni, kteří se chtějí účastnit hlasování, jsou zaregistrováni.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 330. Táži se, kdo souhlasí s návrhem na zkrácení o 30 dnů. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 156 poslankyň a poslanců pro návrh 79, proti 13. Návrh byl schválen.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru a lhůta pro projednání v tomto výboru zkrácena o 30 dnů. Přeje si někdo provést kontrolu výsledku hlasování? Ano, bezpochyby je vše v pořádku. Můžeme přikročit... Ještě setrváme u tohoto bodu. Je vše v pořádku? Pan poslanec Bratský má slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Já se dneska nemůžu už vymlouvat na to, že samozřejmě se mi to stává velmi málo, ale stalo se mi to dnes podruhé. Údajně mám na sjetině ano, ale zdržoval jsem se hlasování, takže zpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano. O této námitce rozhodneme bezprostředně v hlasování s pořadovým číslem 331, které tímto zahajuji, a táži se, kdo souhlasí s přednesenou námitkou. Kdo je proti této námitce? Děkuji vám.

Z přihlášených 161 poslankyň a poslanců pro námitku 109, proti 8. S námitkou byl vysloven souhlas.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu na zkrácení lhůty k projednání v rozpočtovém výboru o 30 dní.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 332 a táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Z přítomných 159 poslankyň a poslanců pro návrh 74, proti 16. S návrhem nebyl vysloven souhlas.

 

Konstatuji tedy, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru rozpočtovému a ještě tedy rozhodneme o druhém variantním návrhu na zkrácení o 20 dnů.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 333. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 162 poslankyň a poslanců pro návrh 86, proti 11. Tento návrh byl schválen.

 

Návrh jsme tedy přikázali k projednání výboru rozpočtovému a lhůtu pro toto projednání zkrátili o 20 dnů.

 

Přikročíme k projednávání dalšího pevně zařazeného bodu na dnešní odpolední jednání. Je jím

47.
Návrh poslanců Pavla Němce, Jana Hamáčka a Gabriely Kalábkové
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 990/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 990/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Pavel Němec. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážená paní předsedající, pane předsedo vlády, členové vlády, kolegyně, kolegové, já tady chci jenom velmi stručně říct, že ten návrh, který dneska máme k projednání, je velmi stručná, právně nesložitá novela obchodního zákoníku. Tento návrh má ale řešit jeden velmi palčivý problém a ten problém spočívá v nekalých praktikách takzvaných katalogových společností.

Jde prostě o to, že předkladatelé se rozhodli, že již v této zemi není možno tolerovat situace, kdy jsou tisíce veřejných institucí, stovky až tisíce firem a drobných živnostníků, dokonce instituce typu Policejní prezidium, ministerstva, církve a podobné subjekty podváděny nekalými praktikami firem, které se snaží vydělat na tom, že lstivě předkládají k podpisu takzvané katalogové smlouvy.

Já chci říct, že ten návrh, a reaguji tím na stanovisko vlády, je potřeba ještě dopracovat. Je to vykročení a už se nám rýsuje určitá podoba toho konsensu, který je potřeba na půdě výboru najít. My ten návrh tedy potřebujeme dnes projednat a posunout do dalšího jednání.

Mám za to, že pokud jde o úvodní vystoupení, tak to v tomto okamžiku stačí a já se tímto ale hlásím do obecné rozpravy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane poslanče. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Hana Šedivá. Vážená paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Vážená paní předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové, pan navrhovatel tady odůvodnil obsah sněmovního tisku 990, novely zákona obchodního zákoníku. Já bych se připojila jenom k tomu, abychom postoupili tento tisk do dalšího čtení, i když vláda jej ve svém stanovisku nedoporučila, a to z hlediska, nebo z důvodu toho, že zákon vykazuje jisté vady. Ale jak již bylo řečeno panem navrhovatelem, jsou připraveny do dalšího čtení, nebo do výboru změny nebo úpravy, které by tento sněmovní tisk vylepšily tak, aby mohl být ve prospěch spotřebitelů přijat a aby pro spotřebitele měl účinek vůči nekalosoutěžním praktikám katalogových obchodníků.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážená paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Pavel Němec. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážená paní předsedající, pane premiére, členové vlády, kolegyně, kolegové, chci jenom poupravit paní kolegyni zpravodajku. Mám za to, že vláda vyslovila stanovisko neutrální, aspoň tak to bylo prezentováno na tiskové konferenci po příslušném zasedání vlády ministryní spravedlnosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP