(15.10 hodin)

 

Poslanec Jan Bürgermeister: Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, kolegyně, kolegové, doufám, že svým příspěvkem vyjdu vstříc rozumnému požadavku kolegy Valoucha. My jsme se tady před dvěma měsíci myslím shodli na jednom, a sice že je třeba udělat vše pro to, abychom zabránili dynamickému nárůstu státního dluhu, který dostává, pokud se něco neudělá, nebo může dostávat, podobu exponenciály s výhledem do nejbližších let. Víme, že nás nespasí prudký nárůst HDP, minimálně v roce 2000 (?), 2011. S tímto minimem shody se zde projednaly tzv. Janotovy balíčky, s tímto minimem shody jsme zde prošli prvním čtením rozpočtu.

Je zcela zřejmé, že levá část spektra této Sněmovny, budu citovat slova předsedy sociální demokracie pana Paroubka, chce přiblížit rozpočet víc lidem. O tom budeme za chvíli hlasovat a já chci o tom hovořit jenom v politických obrysech. Budu-li přesný, musím říci, protože tak jako je voličský elektorát této země rozpůlen mezi levé a pravé spektrum, tak i tato Sněmovna, tak ta přesná formulace by měla znít - blíž voličskému elektorátu sociální demokracie, a myslím si, že to je hledisko logické.

Načetly se tady pozměňovací návrhy ve výši, které zvýší výdajovou část rozpočtu o 10 až 15 mld. Kč, nechci říci, že zvýší nákladovou, protože to již tady mockrát zaznělo ústy zástupců levice, že drží to, co se schválilo v prvním čtení, ale v zásadě tam, kde se načítají v příjmové části rozpočtu, resp. té části výdajové tak, aby se příjmová část nezvedla škrty, tak je to jenom odklad problémů. Takže načtené přiblížení rozpočtu voličskému elektorátu levice bude stát tento stát minimálně 12 až 15 mld. zvýšení státního schodku, pokud levice neprosadí zákony, které zvýší daňové kvorum, nebo pokud se nehne HDP z místa, a to se dva roky pravděpodobně nestane.

Zaslechli jsme tady již dva návrhy z levicové dílny, jeden zdanit bohaté vyšší daňovou kvótou z daně z příjmu, z pohledu levice logické, státní pokladnu nenaplní. Nejsme ještě bohatý stát, 2 % nejbohatší příjmové vrstvy tohoto obyvatelstva z hlediska daňové výtěžnosti rozhodně nepřestavují 2 % nejbohatší vrstvy v Německu nebo v Rakousku. Padl tady druhý námět, zvedneme daň z nemovitosti. Pokud tedy pominu, že je to příjmem obcí, tak znovu - není zde naakumulováno tolik rodinného majetku, tolik majetku firem v aktivech nemovitostí, aby tato daň pomohla chudému státnímu rozpočtu. Takže pokud levice prosadí své a schválí navýšení státního rozpočtu, tak nutně bude muset říci B, a sice že ustupuje od toho, v čem jsme se shodli, a sice že chceme zabránit exponenciálnímu nárůstu zadlužení této země, protože to nás vede opravdu k pohromě, ke ztrátě důvěryhodnosti státu jako upisovatele dluhopisů, v přímém důsledku ke zdražení peněz pro podnikatele, anebo tedy se bude zvyšovat hlasy levice celková daňová kvóta. Ať už sáhnete kam sáhnete, tyto dva vybrané segmenty zvyšování daní nezabrání zvyšování státního dluhu. (V sále je velký hluk, mnozí poslanci stojí a hlasitě se baví.)

Já si myslím, že se hlasováním ve Sněmovně dostaneme do podivné situace, protože pozměňovací návrhy projdou hlasy sjednocené levice, jak si v poslední době ve Sněmovně ověřila, a tu většinu pravděpodobně udrží, aby pak se část odtrhla a nechtěla pro takto upravený rozpočet hlasovat.

Já bych poprosil o klid.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, pane poslanče. Dámy a pánové, prosím, zachovejme alespoň náznak důstojné atmosféry a poslouchejme svého kolegu. Kdo k tomu nemá vůli nebo slušnost, nechť tuto místnost prosím opustí. Děkuji vám za pochopení.

 

Poslanec Jan Bürgermeister: Takže levice hlasováním o pozměňovacích návrzích velmi pravděpodobně prosadí takové návrhy, které způsobí, že rozpočet bude pro pravou část spektra nepřijatelný, pak se zase rozdvojí a bude se snažit schovat za záda té většiny, která dala důvěru této, jak my říkáme, nepolitické nebo úřednické vládě.

Myslím si, že to není fér. Pokud si najdete kvorum pro schválení výdajové části o 10 až 15 mld. větší, měli byste toto kvorum udržet a prohlasovat tím i takto upravený rozpočet, protože to je jediná cesta, jak v této Sněmovně dostát svému závazku, a sice být lidem, našim voličům, čitelní a předvídatelní. Schovávat se pak za záda ODS, která by v jakémsi sebezáchovném pudu chtěla být státotvorná a chtěla by umožnit schválit rozpočet, který vy hlasováním o pozměňovacích návrzích přes mnohačetné naše diskusní příspěvky... Víte, že je pro nás tento posun nepřijatelný, a ze zásadních důvodů přibližuje tento stát k té propasti, jak o tom mluvil pan premiér ráno, tak myslím si, že vezměte zodpovědnost do svých rukou, a chcete-li prosadit zvýšení výdajové části o 10 až 15 mld., nemůžete jinak, tak schvalte i stejným kvorem rozpočet. Nechte pravicové spektrum v odporu proti tomu navýšení a nechte nás, abychom mohli tuto Sněmovnu reprezentovat navenek jako čitelné politické shromáždění, které má levé a pravé spektrum, které má právo na to, hledat pro tuto zemi řešení buď tak, nebo tak. Koneckonců jsme slyšeli, že i vláda si dala za úkol připravovat levou a pravou variantu rozpočtu na rok 2011, je to naprosto legitimní snažení, ale přestaňme si tady hrát nečitelné podrazácké politické hry. Najdete-li kvorum pro schválení pozměňovacích návrhů, najděte i odvahu ten rozpočet prohlasovat jako celek. Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane poslanče. Dovolím si zaktualizovat seznam přihlášených. Přihlášeni jsou tři poslanci do rozpravy: Bičík, Bratský a Nečas. Prosím tedy pana poslance Bičíka, aby se ujal slova.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážená paní předsedající, kolegové a kolegyně, mé vystoupení bude již pouze technického charakteru a bude velmi krátké. Tak jak jste obdrželi pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2010, je na mně v části B, v té tabulkové části, u pozměňovacího návrhu označeného B2, požadováno upřesnění návrhu. Tímto tedy upřesnění provádím. Prosím vás, abyste si u návrhu B2 ke snížení výdajů na úkor kapitoly státní dluh doplnili text, jedná se tedy o výdajový blok a okruh, k dosavadnímu textu: úroky, úroky na vnitřní dluh.

O co se v podstatě jedná? Upřesnil jsem položky v rámci této kapitoly. Snižuji tuto službu ze 48 345 916 000 Kč na 48 115 916 000 Kč. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP