(15.30 hodin)
(pokračuje Kopicová)

To jsou asi ty nejdůležitější body, které jsem vám chtěla říct, a protože ta kauza se rychle vyvíjí, tak bych ještě zopakovala - nebudu se zabývat popisem celého podrobného vývoje, to máte v dokumentu, ale chtěla bych upozornit na několik věcí.

Především, buďme si vědomi toho, že akreditační komise začala konat ještě dříve, než se objevila celá plagiátorská kauza, to je myslím v celém případu důležitý a velmi pozitivní moment. Ráda bych zdůraznila, že od samého začátku, co se kauza s plagiátorstvím objevila, to znamená v září tohoto roku, jsem velmi úzce spolupracovala s rektorem vysoké školy, s panem rektorem Průšou. Vyzvala jsem ho k vysvětlení této plagiátorské kauzy a začali jsme urychleně zjišťovat přes matriku studentů, jak vlastně studium na této fakultě vypadá, a už v té chvíli jsme objevili 400 studentů, kteří mají nestandardně dlouhou dobu studia. Také jsme tam našli některé případy, kdy byl akademický titul udělen během dvou měsíců. V říjnu tohoto roku jsem podala podnět státnímu zastupitelství k prošetření trestněprávních souvislostí na právnické fakultě a dále jsem podala podnět rektorovi Západočeské univerzity, aby provedl přezkumná řízení z moci úřední s účelem zrušit některé případně neoprávněně získané tituly, ale také vysokoškolské diplomy. Zároveň jsme se rozhodli a zkontrolovali prostřednictvím matriky studentů všechny právnické fakulty této země a objevili jsme také některé nestandardní délky v menším rozsahu. Já jsem požádala všechny rektory příslušných vysokých škol o vysvětlení. Mohu vás ujistit, že v tuto chvíli pokračujeme s matrikami studentů i dalších fakult, pokračujeme na veřejných vysokých školách. Až ukončíme toto prověření, budeme pokračovat také na soukromých vysokých školách.

Ještě stále probíhá zkoumání akreditační komise, která hodnotí doktorské studium a rigorózní řízení na uvedené fakultě. Mělo by být ukončeno 24. a 25. listopadu 2009. Navštívila jsem rektora minulý týden, který mě seznámil s funkční nezávislou komisí vedenou rektorkou univerzity, která kontroluje všechny kauzy, všechny krátké doby studia, to znamená prověřují všech 400 studentů, vedou zápisy o tom, jak vypadá dostupnost rigorózních prací a další. Musím říct, že její fungování mě naplnilo optimismem o budoucnosti této školy.

Pokud jde o další důležitý krok, byl zvolen děkan, byl zvolen, a to znamená, že pro tuto chvíli již nepřipadá v úvahu nucená správa. To, co teď budeme sledovat, je, zda je ten program, který představoval, dostatečný k tomu, aby vedl k očistě fakulty, a zda je také řádně naplňován. Jeho smyslem by mělo být zavést do fungování fakulty transparentnost zejména v přijímacích řízeních, ale také v kvalitě studia, tak aby se takovéto věci už dále nemohly opakovat. Tento materiál předkládám společně s panem ministrem vnitra, to znamená v těchto otázkách již koná kriminální policie, Inspekce Policie České republiky a další příslušné orgány. Jsem připravena odpovídat na vaše otázky.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji a nyní zahajuji všeobecnou rozpravu, do které mám dvě přihlášky, i když, pane poslanče - pan poslanec Bičík se přihlásil s faktickou poznámkou, ale rozprava teprve byla zahájena. Pan ministr chce doplnit, to znamená, že já bych dal, když dovolíte, přednost vystoupení pana ministra a poté byste vystoupil, pane poslanče, vy a pan poslanec Walter Bartoš. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Já bych si dovolil doplnit paní ministryni o konkrétní čísla. Já jsem k tomu byl posledně vyzván ve Sněmovně, čili já bych uvedl konkrétní čísla policistů a zaměstnanců Policie ČR a zaměstnanců Ministerstva vnitra, kteří vystudovali magisterský studijní program na Právnické fakultě Západočeské univerzity. Ta čísla jsou následující: V tomto okamžiku je 320 příslušníků u Policie ČR, kteří magisterský program už ukončili, 72, kteří ho vystudovali a už nejsou zaměstnanci Policie ČR a 95 v tomto okamžiku studuje. U civilních zaměstnanců je to 11, kteří jsou zaměstnanci, 9 studuje a na Ministerstvu vnitra v tomto okamžiku je zaměstnáno 20 zaměstnanců, kteří vystudovali magisterský program právo, právní vědy na Právnické fakultě Západočeské univerzity.

Chtěl jsem také podotknout, že situací se skutečně zabývá útvar odhalování korupce a finanční kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování České republiky. Obdrželi jsme v této věci od Okresního státního zastupitelství Plzeň-město trestní oznámení pro možné podezření ze spáchání trestného činu přijímání úplatků podle § 160 trestního zákona a trestného činu porušování autorského práva a práv souvisejících s právem autorským a práv v databázi podle § 152 trestního zákona. Případem se rovněž zabývá Inspekce Policie ČR, které byla doručena dvě anonymní podání související se získáváním vysokoškolského vzdělávání na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.

Závěrem bych chtěl konstatovat, že jak Ministerstvo vnitra, tak Policie ČR věnuje tomuto šetření, tomuto případu velkou pozornost od samého počátku a budeme pokračovat ve spolupráci s Ministerstvem školství a orgány Západočeské univerzity. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Nyní vystoupí pan poslanec Bičík s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Walter Bartoš. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Bičík: Kolegyně a kolegové, vážený pane předsedo, dovolte, abych nyní splnil to, o čem jsem hovořil na začátku dnešního jednání, abych podal procedurální návrh na spojení rozpravy k tomuto bodu s rozpravou k bodu 113, který je bodem následujícím. Předpokládám, že ve smyslu jednacího řádu budete přerušovat -

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, my nyní projednáváme bod č 113. Nyní.

 

Poslanec Milan Bičík: Pardon, 112.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: 112, ano. Dobře, tak já přeruším bod 113, zahájím bod 112 a sloučíme rozpravu k těmto dvěma bodům. Takže zahajuji bod

112.
Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření důvodů
a souvislostí neoprávněného udělování akademických titulů na Právnické fakultě
Západočeské univerzity, včetně vyšetření role akreditační komise a ministerstva
školství při garanci a kontrole kvalit vysokoškolského vzdělávání na veřejných
a soukromých vysokých školách v České republice

Návrh na zřízení této vyšetřovací komise předložila skupina 51 poslanců. Současně tato skupina připravila návrh usnesení Poslanecké sněmovny, který vám byl rozdán na lavice. Prosím, aby se slova za navrhovatele tohoto bodu ujal pan poslanec Ivan Ohlídal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP