(14.20 hodin)
(pokračuje Ohlídal)

Lidé, kteří tuto kauzu a tyto nepravosti způsobili, musí být jistě po vyšetření patřičným způsobem postiženi. Jsem však přesvědčen, že tito lidé se nenacházejí pouze na Právnické fakultě Západočeské univerzity, i když samozřejmě hlavní vinu nesou na této kauze aktéři této kauzy, kteří ještě do nedávna stáli v čele této právnické fakulty. Přesto si myslím, že nezanedbatelnou vinu na této kauze mají také státní orgány, především Ministerstvo školství a jemu příslušející akreditační komise. Proč si to myslím? Pokusím se to zdůvodnit.

Akreditační komise podle vysokoškolského zákona má pečovat o kvalitu českého vysokého školství, má vyhodnocovat vzdělávací a vědecké procesy na vysokém školství, ve vysokých školách. Má samozřejmě provádět průběžné hodnocení a výsledky toho hodnocení zveřejňovat. Když si vezmeme kauzu Západočeské univerzity, tak zjistíme, že všechny tyto nepravosti se objevily poměrně náhodou, jenom proto, že jeden student si všiml plagiátorství v práci jednoho akademického funkcionáře a našel se statečný profesor, který tuto záležitost zveřejnil. Čili ne péčí akreditační komise, ale víceméně náhodou došlo k odhalení těchto záležitostí a k vytvoření a objevu této kauzy.

Já bych chtěl zdůraznit, že signály - zjevné signály, zjevné indicie - ukazující na to, že na této fakultě není něco v pořádku, trvaly celkem dlouhou dobu. Dokonce před třemi lety údajně dostalo Ministerstvo školství první písemný materiál, z něhož vyplývá, že k určitým zcela zjevným nesrovnatelnostem dochází na této fakultě. Důležité také je to, že dokonce Bezpečnostní informační služba v roce 2007 upozornila ve zvláštní zprávě vládu na nebezpečí takovýchto aktivit na vysokých školách, které dokonce mohly vést až k ohrožení bezpečnostní situace státu.

Chtěl bych tedy zdůraznit, že je nutné vyšetřit okolnosti týkající se akreditační komise, jejího působení i působení Ministerstva školství v této kauze. Jsem přesvědčen, že Západočeská univerzita, přesně řečeno kauza právnické fakulty, není výjimkou, že je to takzvaná jenom pověstná špička ledovce. Existuje mnoho indicií a mnoho signálů, které ukazují, že k podobným situacím může docházet i na jiných veřejných a soukromých vysokých školách, že i na jiných vysokých školách může docházet k porušování zákona. Z těchto důvodů si myslím, že je nutné provést vyšetření a kontrolu celého systému spojeného s akreditační činností, přesně řečeno s činností akreditační komise a také s činností ministerstva školství.

Uvedl jsem ty hlavní důvody, které mě vedou, a nejen mě, k podání takovéhoto návrhu.

Ještě bych snad dodal jednu věc. Objevují se námitky, že vyšetřovací komise Sněmovny většinou nic nevyšetří, že jejich práce je zbytečná. Ale mohu vás ujistit, že stačí jít jenom po některých zjevných indiciích, zjevných signálech z různých vysokých škol, a jsem přesvědčen, že objevíme dost otřesné věci.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Poprosím vás, abyste mi předložil návrh nového bodu, který chcete zařadit, písemně. Děkuji.

Nyní vystoupí paní poslankyně Konečná, připraví se pan poslanec Bičík. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Vážené kolegyně a kolegové, vážený pane předsedo, vážená vládo. Žádám vás o zařazení nového bodu této schůze s názvem Informace premiéra České republiky o mandátu vlády k jednání s viceprezidentem Bidenem dne 23. 10. Vzhledem k tomu, že jednání proběhne již 23. 10., žádám o zařazení tohoto bodu ve čtvrtek 22. 10. jako prvního bodu dopoledne, případně po písemných interpelacích a pevně zařazených bodech z porady vedení Sněmovny.

Dovolte mi krátké zdůvodnění. Úřednická vláda, která dnes vládne v České republice, nemá žádný mandát jednat o návrzích nové protiraketové obrany, tak jak je s největší pravděpodobností, alespoň podle zahraničních médií, doveze do České republiky pan viceprezident. Proto bychom se jako klub KSČM, ale předpokládám, že všichni poslanci, kteří jsou zodpovědni za tuto zemi, rádi dozvěděli ještě před jednáním, zda vláda České republiky chce hájit stanovisko většiny občanů České republiky, kteří si zde vybudování žádné vojenské základny nepřejí, nebo hodlá pokračovat v šílené politice minulé vlády. Vzhledem k tomu, že současní ministři obrany a zahraničních věcí ještě jako náměstci ministrů o proti raketové obraně či vybudování radaru na našem území velmi intenzivně vyjednávali, nedává nám bez stanoviska premiéra toto složení, které se má v pátek sejít s viceprezidentem, jasnou záruku, že v těchto jednáních nebude pokračováno v rozporu s vůlí lidu naší země.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Paní poslankyně, i vás poprosím, abyste mi předložila váš návrh písemně, protože pro velký hluk jsem ani neslyšel, co jste v podstatě navrhla. Poprosím vás, abyste mi to předala písemně. Děkuji.

Nyní vystoupí pan poslanec Bičík. Připraví se pan poslanec Křeček. Poprosím, vážené kolegyně a vážení kolegové, jestli byste se doopravdy nemohli ztišit, protože já si nemám ani co poznačit, protože skutečně neslyším, co jednotlivé poslankyně a jednotliví poslanci přednášejí na mikrofon. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych také já předložil návrh na rozšíření programu 64. schůze Sněmovny. Je to návrh, který doplní návrh, který zde již zazněl. Jedná se o nový bod s názvem Informace vlády o dosavadních výsledcích a dalších záměrech šetření probíhajících na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni v souvislosti s odhalenými praktikami organizace a ukončování studia a s možnými vazbami těchto praktik na organizovaný zločin. Bod navrhuji pevně zařadit na čtvrtek 22. 10. dopoledne jako první bod po písemných interpelacích. Slyšel jsem, že nebudou. V tomto případě jako - v případě schválení dvou již zaznělých doplňujících návrhů - třetí bod dopoledního jednání.

Vzhledem k rozsahu a možným dopadům dosud zveřejněných skutečností pevně věřím ve váš souhlas se zařazením tohoto bodu i bez dlouhého zdůvodňování. Přesto alespoň stručně.

Podle názoru poslaneckého klubu KSČM jsou dosud zjištěné skutečnosti a informace médií o způsobu, délce, ukončování studia, udělování titulů některým bývalým studentům a skutečnosti o jejich zřejmých i dalších možných vazbách na orgány veřejné správy, justice a hospodářské sféry natolik závažné, že je nutné, aby Sněmovna co nejdříve získala přesné, nezprostředkované informace a mohla tak zvážit obsah a rozsah dalšího uplatnění své kontrolní funkce vůči výkonným orgánům státní moci. Myslím, že to je i doplnění návrhu, který zde již zazněl, protože návrh na zřízení vyšetřovací komise by měl být projednáván 3. listopadu. V případě přijetí návrhu předpokládáme, že zpráva vlády bude mít nejméně dvě části a bude přednesena jednak ministryní školství paní Kopicovou, jednak ministrem vnitra panem Pecinou.

Tedy ještě jednou - nový bod navrhuji zařadit na tento čtvrtek dopoledne jako, v případě schválení dvou již zaznělých návrhů, třetí bod dopoledního jednání. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP