Začátek schůze Poslanecké sněmovny
24. září 2009 ve 11.30 hodin
Přítomno: 194 poslanců

 

(V 10.00 hodin oznámil předseda PSP Miloslav Vlček, že z důvodu jednání předsedů politických stran s premiérem bude 63. schůze zahájena v 11.00 hodin; v 11.00 hodin pak vyhlásil prodloužení přestávky na žádost poslaneckého klubu sociální demokracie do 11.30.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím, abyste se posadili a ztišili, abych mohl zahájit 63. schůzi. Děkuji. (Předsedající vyčkává.)

Ještě jednou vás požádám o ztišení a posaďte se na svá místa. Nebudu schůzi dříve zahajovat, protože pak následuje slib poslanců a nemyslím si, že by bylo důstojné, aby zde byl hluk a pohyb poslanců...

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 63. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Tuto schůzi jsem svolal v návaznosti na § 99 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, podle něhož jsem vyhlásil stav legislativní nouze. Pozvánka vám byla rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů v úterý 22. září 2009.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Dosud tak učinili pan poslanec Dub - náhradní karta č. 2, pan poslanec Pospíšil - náhradní karta č. 13, pan poslanec Tluchoř - náhradní karta č. 3, paní poslankyně Lesenská - náhradní karta č. 6, pan poslanec Babor - náhradní karta č. 8, pan poslanec Hamáček - náhradní karta č. 10, pan poslanec Novotný - náhradní karta č. 40 a pan poslanec Vojíř - náhradní karta č. 22.

Vážené kolegyně a kolegové, než přistoupíme k programu 63. schůze Poslanecké sněmovny, chtěl bych vás informovat, že 15. září 2009 zanikl poslanecký mandát Rudolfu Kufovi, Karlu Sehořovi a Mirku Topolánkovi. Proto je nutno učinit některé ústavní kroky. Jedním z nich je slib nových poslanců.


Slib poslanců

Žádám předsedkyni mandátového a imunitního výboru paní poslankyni Hanu Šedivou, aby nás seznámila s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetla Ústavou předepsaný slib, který paní poslankyně a páni poslanci složí do mých rukou. Prosím, paní předsedkyně, máte slovo. (V sále je rušno.)

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní poslankyně a páni poslanci, dne 15. září 2009 zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR panu Rudolfu Kufovi a panu Karlu Sehořovi způsobem podle ustanovení § 6 písmeno f) zákona 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů. Tohoto dne se oba ujali funkce člena Nejvyššího kontrolního úřadu, do které je zvolila dne 9. září Poslanecká sněmovna. Téhož dne zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR panu Mirku Topolánkovi způsobem podle ustanovení § 6 písmeno c) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a to jeho prohlášením učiněným na 61. schůzi Poslanecké sněmovny, kterým se vzdal mandátu...

Paní předsedající, prosím vás...

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Promiňte. Prosím o klid ve sněmovně.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Mandátový a imunitní výbor na své 37. schůzi dnešního dne přijal usnesení č. 136, ve kterém konstatoval, že podle ustanovení § 6 písmeno c) a f) jednacího řádu Poslanecké sněmovny zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR panu Rudolfu Kufovi, panu Karlu Sehořovi a panu Mirku Topolánkovi. Současně konstatoval, že na tyto uvolněné poslanecké mandáty nastupují náhradníci pan Ladislav Velebný, pan Libor Nowak a paní Monika Hašková, kterým vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 15. září 2009. V souladu s ustanovením § 4 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny složí noví poslanci poslanecký slib.

Prosím paní poslankyni Moniku Haškovou, pana poslance Ladislava Velebného a pana poslance Libora Nowaka, aby předstoupili před Poslaneckou sněmovnu. Zároveň prosím předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nových poslanců. Prosím paní poslankyně a pány poslance, aby povstali.

Slibuji věrnost České republice, slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. (Poslanci skládají slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny.)

Vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, blahopřeji vám. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dovolte, abych mezi námi uvítal paní poslankyni Moniku Haškovou, pány poslance Libora Nowaka a Ladislava Velebného a popřál jim v jejich poslanecké práci hodně úspěchů.

 

Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Lucii Talmanovou a poslance Ladislava Mlčáka. Má někdo jiný návrh? Nemá.

Zahájím hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1 z přihlášených 186 poslankyň a poslanců pro návrhu 168, proti 1.

Konstatuji, že jsme ověřovateli 63. schůze Poslanecké sněmovny určili poslankyni Lucii Talmanovou a poslance Ladislava Mlčáka. ***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP