Začátek schůze Poslanecké sněmovny
8. září 2009 ve 14.04 hodin
Přítomno: 195 poslanců
 

 

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, poprosím vás, abyste se posadili a já mohl za několik okamžiků zahájit jednání 60. schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji. (Hluk v sále trvá.)

(Po chvilce:) Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ještě jednou vás žádám o ztišení a usazení se na místo, abych mohl zahájit 60. schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji. (Hluk pokračuje.)

(Po chvilce:) Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 60. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 60. schůze dne 27. srpna 2009. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 28. srpna 2009.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Doposud tak učinili poslanci Dědič - náhradní karta č. 13, paní poslankyně Konečná - náhradní karta č. 16. Pan poslanec Dub má náhradní kartu č. 21. Pan poslanec Šenfeld - náhradní karta č. 22. Pan poslanec Vojíř - náhradní karta č. 23. Paní poslankyně Bebarová-Rujbrová - náhradní karta č. 32. Paní poslankyně Lesenská - náhradní karta č. 34. Pan poslanec Topolánek - náhradní karta č. 38. Pan poslanec Pospíšil - náhradní karta č. 35. Pan poslanec Novotný - náhradní karta č. 40, pan poslanec Šťastný má náhradní kartu č. 41. Pan poslanec Hamáček má náhradní kartu č. 15. Pan poslanec Černý Karel má náhradní kartu č. 37.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, než přistoupíme k programu 60. schůze Poslanecké sněmovny, chtěl bych vás informovat, že se Zuzana Brzobohatá, Petr Rafaj a Robert Dušek notářským zápisem vzdali svého poslaneckého mandátu, a proto je nutno učinit některé ústavní kroky. Jedním z nich je slib nových poslanců.


Slib poslanců

Žádám předsedkyni mandátového a imunitního výboru paní poslankyni Hanu Šedivou, aby nás seznámila s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetla Ústavou předepsaný slib, který paní poslankyně a páni poslanci složí do mých rukou.

Prosím, paní předsedkyně, máte slovo - ale poprosím paní poslankyně a pány poslance, aby se ztišili. Děkuji. Prosím, paní poslankyně máte slovo.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní poslankyně, páni poslanci. Podle předložených notářských zápisů se vzdali mandátu: dne 3. července poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Zuzana Brzobohatá, dne 9. července 2009 poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pan Petr Rafaj a dne 13. července 2009 poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pan Robert Dušek.

Mandátový a imunitní výbor na své 35. schůzi dnešního dne přijal usnesení č. 128, ve kterém konstatoval, že podle ustanovení § 3 a § 6 písm. c) a f) jednacího řádu Poslanecké sněmovny zanikl mandát poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Zuzaně Brzobohaté, panu Petr Rafajovi a panu Robertu Duškovi. Současně konstatoval, že na tyto uvolněné poslanecké mandáty nastupují náhradníci... (Hluk v sále.)

Pane předsedo, prosím vás, uklidněte...

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych vás poprosil, abyste se zklidnili, aby paní předsedkyně mohla pokračovat ve svém vystoupení. (Ruch pokračuje - předsedající zvoní.)

 

Poslankyně Hana Šedivá: A to pan Petr Hájek, kterému vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 3. července 2009, pan Zdeněk Besta, kterému vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 9. července 2009, a paní Jitka Vojtilová, které vznikl mandát poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 13. července 2009.

V souladu s ustanovením § 4 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, složí noví poslanci poslanecký slib. Prosím paní poslankyni Jitku Vojtilovou, pana poslance Zdeňka Bestu a pana poslance Petra Hájka, aby předstoupili před Poslaneckou sněmovnu, a zároveň prosím předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nových poslanců.

Paní poslankyně a páni poslanci, prosím, abyste povstali. (Děje se.)

"Slibuji věrnost České republice, slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." (Jmenovaní poslanci stvrzují slib podáním ruky předsedovi Poslanecké sněmovny a slovem "Slibuji".)

Vážená paní poslankyně a vážení páni poslanci, blahopřeji vám. A kolegové, děkuji vám. (Potlesk.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP