(Jednání pokračovalo v 17.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Dámy a pánové, budeme pokračovat ve schůzi. Pokud mám dobrou informaci, tak jsme skončili podrobnou rozpravu k tomuto bodu. Zeptám se ještě pana zpravodaje, zda je to tak. Prosím pana zpravodaje Jana Vidíma, aby nám upřesnil, v jaké fázi se nyní nacházíme.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Vážená paní předsedající, paní a pánové, jsme skutečně v tuto chvíli bezprostředně před závěrečným hlasováním o návrhu usnesení ve znění usnesení výboru pro obranu a výboru zahraničního. Jen bych vás moc poprosil, paní předsedající, kdybyste silně vyzváněla nějaký čas silně vyzváněla.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, činím tak. Přivolávám do jednacího sálu gongem už nějakou dobu naše kolegyně a kolegy. Možná můžeme využít této chvíli pro případná závěrečná slova jak pana místopředsedy vlády, tak... (Porada u stolku předsedajícího.) Už proběhla i závěrečná slova, takže opravdu už je před námi pouze závěrečné hlasování. Počkáme nějaký okamžik, než se dostaví do jednacího sálu všichni, kteří mají v úmyslu hlasovat.

Požádám o nastavení kvora, v tomto případě potřebujeme nadpoloviční většinu všech poslanců podle článku 39 odstavec 3 Ústavy České republiky. Proto budeme muset získat pro toto usnesení alespoň 101 hlas.

Požádám nyní pana zpravodaje, aby nám přečetl návrh usnesení, aby všichni věděli, čeho se bude hlasování týkat. Prosím.

 

Poslanec Jan Vidím: Usnesení zní: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovuje souhlas

s prodloužením působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v operaci sil KFOR pod vedením Organizace Severoatlantické smlouvy v Kosovu, a to v celkovém počtu do 550 osob na dobu od 1. ledna do posledního prosince 2010;

s vysláním sil a prostředků resortu Ministerstva obrany do operace Evropské unie v Bosně a Hercegovině, a to v celkovém počtu do 2 osob na dobu od 1. ledna do posledního prosince 2010;

s prodloužením působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v silách ISAF /International Security Assistance Force/ pod vedením Organizace Severoatlantické smlouvy v Afghánistánu, a to v celkovém počtu do 535 osob na dobu od 1. ledna do posledního prosince 2010;

s prodloužením působení sil a prostředků Ministerstva obrany v rámci operace Organizace spojených národů MINURCAT v Čadské republice a ve Středoafrické republice, a to v celkovém počtu do 5 osob na dobu od 1. ledna do posledního prosince 2010;

s prodloužením působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v misi MFO na Sinajském poloostrově, a to v celkovém počtu do 3 osob na dobu od 1. ledna do posledního prosince 2010;

s vysláním sil a prostředků resortu Ministerstva obrany do operačního velitelství operace EU NAVFOR ATALANTA ve Velké Británii, a to v celkovém počtu do 3 osob na dobu od 1. ledna do posledního prosince 2010

a konečně s působením sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v operacích Sil rychlé reakce Severoatlantické aliance /NATO Response Force/ mimo území České republiky, a to v celkovém počtu do 220 osob na dobu od 1. ledna do 15. července 2010 a do 360 osob na dobu od 1. července 2010 do 15. ledna 2011 s tím, že o případném vyslání do konkrétní operace rozhodne vláda, která o takovém rozhodnutí neprodleně informuje obě komory Parlamentu České republiky.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 287. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh usnesení tak, jak jej přednesl pan zpravodaj. Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 287: přítomno 173, pro 122, proti 29. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Usnesení bylo schváleno.

 

Tím jsme projednali bod číslo 221, sněmovní tisk 869. Děkuji panu zpravodaji, děkuji též panu ministrovi obrany. Ale on nás žádá ještě o slovo. Takže prosím, teď je ta správná chvíle.

 

Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem vám chtěl moc poděkovat, a to především za naše vojáky v misích a za toto konsensuální rozhodnutí. Děkuji vám. (Slabý potlesk z pravé části jednacího sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji též a můžeme pokračovat v našem jednání. Bude to bod

230.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích
z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 143/1992 Sb.,
o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých
dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 752/ - druhé čtení

Tento návrh z pověření vlády uvede místopředseda vlády a ministr obrany Martin Barták, kterého nyní žádám opět o slovo. (Mimo mikrofon debata místopředsedkyně Němcové a Talmanové.) Tak jsme ve druhém čtení a pan místopředseda vlády by měl alespoň nějak formálně toto druhé čtení zahájit.

 

Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, v mém úvodním slově během prvního čtení bylo za náš resort již řečeno vše. Při projednání ve výboru pro obranu byly podány pozměňující návrhy. Já bych vás nyní požádal o projednání ve druhém čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro bezpečnost. Usnesení výboru nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 752/1. Slovo bude mít nyní poslanec výboru pro bezpečnost pan Milan Bičík. Prosím tedy, aby se ujal své role zpravodaje.

 

Poslanec Milan Bičík: Dobré odpoledne. Vážená paní předsedající, já si dovolím učinit drobnou opravu. Předmětný tisk projednával výbor pro obranu Poslanecké sněmovny. Současně si dovolím Sněmovnu informovat, že výbor pro obranu se sněmovním tiskem zabýval hned téhož dne na svém zasedání dne 10. června a přijal k němu usnesení číslo 117, ve kterém po rozpravě vyjádřil souhlas, což je pro Sněmovnu doporučení, s vládním návrhem na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 221/99 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů. Vše je obsaženo v tisku 752/1 s připomínkami, tedy schválenými pozměňovacími návrhy, které jsou obsaženy v usnesení tohoto výboru.

To je pro tuto chvíli vše.***
Přihlásit/registrovat se do ISP