Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
5. května 2009 ve 14.05 hodin
Přítomno: 175 poslanců
 

 

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 56. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a příp. mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Doposud tak učinili pan poslanec Adam, náhradní karta č. 6, paní poslankyně Jakubková, náhradní karta č. 16, pan poslanec Šoltys, náhradní karta č. 7, pan poslanec Tluchoř, náhradní karta č. 17, pan poslanec Petruška, náhradní karta č. 10.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já vás poprosím, abyste se ztišili a posadili se.

Paní poslankyně Levá, náhradní karta č. 18.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, poprosím vás, abyste se ztišili a posadili se. Já jsem žádal na poradě předsedy poslaneckých klubů, aby zajistili účast, protože naším prvním bodem bude


Slib poslance

Myslím si, aby tento slib byl v důstojné atmosféře, je třeba, aby zde byl skutečně klid.

Vážené kolegyně a kolegové, než přistoupíme k dalšímu programu přerušené 56. schůze Poslanecké sněmovny, chtěl bych vás informovat, že se Milan Šimonovský notářským zápisem vzdal svého poslaneckého mandátu, a proto je nutno učinit některé ústavní kroky. Jedním z nich je slib nového poslance. Žádám předsedkyni mandátového a imunitního výboru paní poslankyni Hanu Šedivou, aby nás seznámila s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetla ústavou předepsaný slib, který pan poslanec složí do mých rukou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní poslankyně a páni poslanci...

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Paní poslankyně, já vás ještě přeruším. Požádám poslankyně a poslance skutečně, aby se uklidnili, ztišili a my mohli pokračovat.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Dne 30. dubna 2009 byl předsedovi Poslanecké sněmovny doručen notářský zápis, kterým se vzdal mandátu poslanec Milan Šimonovský. To znamená že dne 30. dubna 2009 zanikl tomuto poslanci poslanecký mandát a týž den vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Janu Husákovi. Mandátový a imunitní výbor na své 33. schůzi dnešního dne přijal usnesení č. 120, ve kterém konstatoval, že podle ustanovení § 3 a § 6 písm. c) jednacího řádu Poslanecké sněmovny zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Milanu Šimonovskému, a současně konstatoval, že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradník pan Jan Husák, jemuž dne 30. dubna 2009 vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V souladu s ustanovením § 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny složí poslanec Jan Husák poslanecký slib. Prosím pana poslance, aby předstoupil před Poslaneckou sněmovnu, a zároveň prosím předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nového poslance. Prosím paní poslankyně a pány poslance, aby povstali. (Přítomní povstávají.))

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." (Poslanec Jan Husák skládá slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny, potlesk v sále.)

Vážený pane poslanče, blahopřeji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dovolte, abych mezi námi uvítal pana poslance Jana Husáka a popřál mu v jeho poslanecké práci hodně úspěchů. Předávám řízení schůze panu předsedovi Sněmovny.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dovolte i mně, abych přivítal pana poslance a popřál mu v jeho poslanecké práci hodně úspěchů.

 

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: paní poslankyně Bebarová-Rujbrová, pan poslanec Braný, paní poslankyně Čurdová, pan poslanec Dub, pan poslanec Hink, pan poslanec Krupka, pan poslanec Kvapil, paní poslankyně Molendová, pan poslanec Severa, pan poslanec Vilímec a pan místopředseda Zaorálek.

Z členů vlády se omlouvá pan premiér do 17 hodin, paní ministryně Filipiová, pan ministr Kocáb, pan ministr Langer, pan ministr Pospíšil, pan ministr Říman, pan ministr Schwarzenberg, pan ministr Svoboda Cyril a pan ministr Vondra.

Nyní o slovo požádal pan místopředseda Filip. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP