(15.40 hodin)
(pokračuje Vlček)

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Zgarby a ten navrhl vyřadit bod číslo 67, sněmovní tisk 677.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 45, z přítomných 183 poslankyň a poslanců pro návrh 101, proti 57. Návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Kratochvíleho. Ten navrhl vyřadit bod číslo 7, je to sněmovní tisk 632.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 46, z přítomných 183 poslankyň a poslanců pro návrh 91, proti 60. Návrh nebyl přijat, ale dojde ke kontrole hlasovacích listin.

 

O slovo se přihlásil pan poslanec Břetislav Petr, je tomu tak? Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo. 

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážený pane předsedo, zpochybňuji své hlasování. Chtěl jsem hlasovat ano, na sjetině mám ne. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, slyšeli jste námitku proti hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo s touto námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 47, z přítomných 182 poslankyň a poslanců pro návrh 120, proti 10. Konstatuji, že námitka byla přijata.

 

Nyní budeme znovu hlasovat o návrhu pana poslance Kratochvíleho, který navrhl vyřadit bod číslo 7.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 48, z přítomných 183 poslankyň a poslanců pro návrh 85, proti 71. Návrh nebyl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Vidíma a ten navrhl, aby bod číslo 6, sněmovní tisk 590, byl zařazen na úterý 5. 5. jako první bod. Pane poslanče, může to být jako desátý bod? (Ano.)

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 49, z přítomných 183 poslankyň a poslanců pro návrh 154, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Další návrh přednesla paní poslankyně Levá. Ta navrhuje vyřadit bod číslo 22, sněmovní tisk 552.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 50, z přítomných 183 poslankyň a poslanců pro návrh 31, proti 109. Návrh nebyl přijat.

 

Dále pan poslanec Hovorka navrhl, aby bod číslo 31, sněmovní tisk 684, byl zařazen na středu 29. 4. po pevně zařazených bodech. Pane poslanče, mohl by to být bod - a chcete to dopoledne, nebo odpoledne? Dopoledne. Tak byl by to bod číslo 6.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 51, z přítomných 183 poslankyň a poslanců pro návrh 76, proti 60. Návrh nebyl přijat.

 

Dále pan poslanec Koníček navrhl... Dojde ke kontrole hlasovacích listin.

Je všechno v pořádku, můžeme dále pokračovat? Paní poslankyně Šedivá.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové. Dovolte, abych zpochybnila hlasování. Na záznamu jsem měla, že jsem se zdržela hlasování, ale hlasovala jsem ano.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Slyšeli jsme námitku proti hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo s touto námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 52, z přítomných 183 poslankyň a poslanců pro návrh 125, proti 15. Konstatuji, že s touto námitkou byl vysloven souhlas.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu pana poslance Hovorky. Ten navrhl, aby bod číslo 31, sněmovní tisk 684, byl zařazen na středu 29. 4. jako šestý bod.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 53, z přítomných 183 poslankyň a poslanců pro návrh 85, proti 59. Návrh nebyl přijat.

 

Dále pan poslanec Koníček navrhl vyřadit bod číslo 101, sněmovní tisk 476. Poprosím o vynulování hlasovacího zařízení.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem pana poslance Koníčka souhlasí, vyřadit bod číslo 101, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 54, z přítomných 183 poslankyň a poslanců pro návrh 53, proti 90. Návrh byl zamítnut.

 

Dále paní poslankyně Jakubková navrhla vyřadit bod 60 a bod 46. Mohu nechat, paní poslankyně, hlasovat o obou návrzích současně? Každý zvlášť, ano. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP