(15.50 hodin)
(pokračuje Vlček)

Dále budeme hlasovat o dalším návrhu pana poslance Sobotky, to je sněmovní tisk… (Námitky.) Pan ministr Liška.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška Já se omlouvám, jenom pro stenozáznam uvádím, že jsem hlasoval proti, ale mám tam uvedeno, že jsem hlasoval pro.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Sobotky. Ten chce zařadit sněmovní tisk č. 605 jako druhý bod na 18. 2. odpoledne.

Kdo s tímto návrhem souhlasem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 192 z přítomných 188 poslankyň a poslanců pro návrh 95, proti 85. Návrh byl přijat.

 

Dále pan poslanec Sobotka navrhl vyřazení bodů 44, 45 a 55. Pane poslanče, zeptám se, chcete hlasovat o každém bodě zvlášť? Dohromady. To znamená, že pan poslanec Sobotka navrhl vyřadit body 44, 45 a 55.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 193 z přítomných 187 poslankyň a poslanců pro návrh 93, proti 85. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dále máme návrh pana ministra Langera. Ten navrhl, aby dnes jako 6. a 7. bod byly zařazeny body 40 a 49. Podle mých záznamů je to jako 5. a 6. bod. Pane ministře, nevadí to? Takže bychom body 40 a 49 zařadili jako 5. a 6. bod dnešního jednání.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 194 z přítomných 187 poslankyň a poslanců pro návrh 94. proti 63. Návrh byl přijat.

 

(pokračuje Vlček)

Dále budeme hlasovat o návrhu pana ministra Gandaloviče. Ten navrhl, aby sněmovní tisk 678 byl zařazen do druhých čtení, je to první bod po 11. hodině v pátek 13. 2.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 195 z přítomných 187 poslankyň a poslanců pro návrh 118, proti 60. Návrh byl přijat.

 

Dále - pan ministr Gandalovič navrhl zařadit třetí čtení tisku 678, a to na středu 18. 2. po deváté hodině jako první bod. Už tam máme, pane ministře, jeden bod, tak by to byl bod číslo 2. Souhlas? Ano. Pan ministr souhlasí.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 196 z přítomných 188 poslankyň a poslanců pro návrh 179, proti 3. I s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Pan poslanec Aubrecht navrhl vypustit bod č. 33, sněmovní tisk 625.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování číslo 197 z přítomných 186 poslankyň a poslanců pro návrh 93, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu… (Námitka.) Paní poslankyně Šedivá se hlásí o slovo? Nesměle, ale přece. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Vážení kolegové a kolegyně, dovolte, abych zpochybnila hlasování. Hlasovala jsem ano, a na sjetině mám ne.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Slyšeli jsme námitku proti hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo s námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 198 z přítomných 187 poslankyň a poslanců pro návrh 146, proti 10. Námitka byla přijata.

 

(pokračuje Vlček)

Budeme nyní hlasovat znovu o návrhu pana poslance Aubrechta vypustit bod 33, sněmovní tisk 625.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 199 z přítomných 185 poslankyň a poslanců pro návrh 93, proti 80. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Křečka. Ten navrhuje, aby bod 64 byl zařazen jako první bod 48. schůze 17. 2. Je tomu tak? (Nejsou námitky.)

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 200 z přítomných 188 poslankyň a poslanců pro návrh 86, proti 67. Návrh nebyl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Bebarové-Rujbrové. Ta navrhuje vyřadit bod 174, sněmovní tisk 466.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 201 z přítomných 188 poslankyň a poslanců pro návrh 173, proti 3. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále - pan poslanec Grospič navrhl zařadit bod č. 57, sněmovní tisk 490, na 13. 2. po již zařazených bodech. Pane poslanče, když by to byl bod č. 8? Pan poslanec souhlasí.

Takže budeme hlasovat. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 202 z přítomných 188 poslanců a poslankyň pro návrh 92, proti 86. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP