(15.40 hodin)
(pokračuje Vlček)

Dále - bod 38 našeho schváleného pořadu zařadit pevně na středu 11. února jako druhý bod po bloku třetích čtení.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 181 z přítomných 188 poslankyň a poslanců pro návrh 89, proti 62. S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu z grémia, že tedy body 150 až 158 budeme projednávat 18. února před polední pauzou.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 182 z přítomných 188 poslankyň a poslanců pro návrh 182, proti 3. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále budeme hlasovat o pořadí, tak jak budeme jednat ve čtvrtek 12. února, to znamená po skončení ústních interpelací bychom projednali smlouvy v prvém čtení a dále body 192 až 201 z bloku zpráv.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 183 z přítomných 188 poslankyň a poslanců pro návrh 183, proti 3. S tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále bychom hlasovali o návrzích, jak byly předneseny v rozpravě. První budeme hlasovat o návrhu pana poslance Sobotky a ten navrhuje, aby sněmovní tisk 504 byl zařazen na 18. 2. jako první bod odpoledne.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 184 z přítomných 188 pro návrh 90, proti 87. S návrhem nebyl vysloven souhlas.

 

Hlásí se pan poslanec Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Omlouvám se, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, ale bohužel se mi nerozsvítilo tlačítko, zpochybňuji hlasování. Mám na sjetině křížek.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, slyšeli jsme námitku proti hlasování. Já o té námitce nechám hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo s námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 185 z přítomných 188 poslankyň a poslanců pro návrh 164, proti 12. S námitkou byl vysloven souhlas.

 

Budeme nyní hlasovat znovu o návrhu pana poslance Sobotky a ten navrhl, aby 18. 2. jako první bod odpoledne byl zařazen sněmovní tisk 504.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 186 z přítomných 188 poslankyň a poslanců pro návrh 92, proti 88. Návrh nebyl přijat.

 

Dále návrh pana poslance Sobotky. Ten navrhuje, aby sněmovní tisk 538 byl zařazen jako druhý bod, to znamená, protože jsme nezařadili první bod, tak je to jako první bod odpoledne.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 187 z přítomných 188 pro 94, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Dále pan poslanec Sobotka… Pan poslanec Bičík. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážené kolegyně, kolegové. I na mě došla řada. Zpochybňuji hlasování. Hlasoval jsem pro, a na sjetině mám křížek.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano. Slyšeli jsme námitku. Kdo s námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 188 z přítomných 188 pro 142, proti 18. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu pana poslance Sobotky, aby tedy sněmovní tisk 538 byl zařazen jako první bod odpoledne 18. 2.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 189 z přítomných 188 poslankyň a poslanců pro návrh 94, proti 86. Návrh nebyl přijat.

 

Ale probíhá kontrola hlasování. Chvíli počkám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Předseda Sněmovny Miloslav Vlček má slovo.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zpochybňuji hlasování. Chtěl jsem hlasovat pro, na sjetině mám křížek. Tedy zpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: O této námitce rozhodneme hlasováním s číslem 190. Zahajuji toto hlasování. Táži se, kdo souhlasí s námitkou, která byla právě vznesena?

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Kdo je proti? V hlasování pořadové číslo 190 z přítomných 188 poslankyň a poslanců pro návrh 158, proti 10. S námitkou byl vysloven souhlas.

 

Budeme nyní znovu hlasovat o návrhu pana poslance Sobotky, aby tedy sněmovní tisk 538 byl zařazen jako první bod na den 18. 2.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 191 z přítomných 188 poslankyň a poslanců pro návrh 96, proti 87. S návrhem byl vysloven souhlas.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP