(11.30 hodin)

Poslanec Jan Morava: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já rozumím tomu, že každá přihláška navíc znamená určitou zátěž, určitou administrativu. Nicméně co je trochu práce navíc proti tomu, jak vzdělání ovlivňuje další život člověka? Nezlobte se na mě, za sebe říkám, že budu zcela jistě trvat na třech přihláškách.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Táži se, jestli se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, obecnou rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova paní zpravodajky, zástupce navrhovatele. Nechtějí vystoupit. (Výkřiky v sále: Podrobná rozprava!) Já uzavřu obecnou rozpravu, teď otevřu podrobnou rozpravu. Já bych vás poprosil, abyste si nastudovali jednací řád a nepoučovali předsedající.

Tak a nyní zahajuji podrobnou rozpravu. Kdo se do podrobné rozpravy hlásí? Prosím, paní poslankyně Zelenková má slovo.

 

Poslankyně Ladislava Zelenková: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych v rámci podrobné rozpravy načetla pozměňovací návrh k poslaneckému návrhu na změnu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk č. 344, ve znění obsaženém v usnesení výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 114 ze dne 23. 4. 2008.

V § 60 odst. 8 se ve větě první slovo "tři" nahrazuje slovy "nejvýše dvě". Chtěla bych v rámci podrobné rozpravy dodat, že tento pozměňovací návrh je mimo jiné a také reakcí na usnesení rady Asociace krajů, které prostřednictvím dr. Jaroslavy Weningerové dostali všichni poslanci. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dále do rozpravy podrobné pan ministr Liška. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vystoupil s něčím, co vás možná mírně překvapí, ale mnozí o tom už víte. My jsme schválili zákon o střetu zájmů a ten se mj. týkal - a málokdo z nás to předpokládal a tušil - tak se ve svých důsledcích dotkl také ředitelů škol. Tato věc je velmi nedobrá a nešťastná. Samozřejmě duch této změny a zákon sám o sobě je prospěšný a důležitý. Co se ale stalo, je, že vzhledem k zařazení a schválení pozměňovacích návrhů ústavněprávního výboru a potom jednoho z poslaneckých pozměňovacích návrhů do kategorie těch, kteří budou podávat majetková přiznání, byli zahrnuti i ředitelé škol.

A já vás chci nyní požádat o jednu věc - abychom tento bod, který právě řešíme, přerušili, a to do úterka příštího týdne, tak aby tento zákon, tato změna týkající se přihlášek mohla být ještě na této schůzi schválena ve třetím čtení, ale abychom mohli načíst ještě změnu, která by se týkala právě postavení ředitelů škol, tak aby se jich to nedotklo, to znamená abychom tuto situaci sanovali ještě na této schůzi. Myslím, že jste si vědomi důležitosti tohoto problému, a prosím vás o podporu v této věci. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Dále se hlásí do podrobné rozpravy…? Již se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu… Hlásí se pan poslanec Zajíček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já nebudu dlouho zdržovat. Mám velmi drobný pozměňovací návrh, který se vztahuje k § 166 odst. 5, kde navrhuji, aby pod písmenem a) bylo vypuštěno slovíčko "závažného". To je vše, děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Táži se znovu, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím a táži se na závěrečná slova paní zpravodajky i zástupce předkladatelů. Paní zpravodajka chce, prosím, máte slovo, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Pane předsedo, tady zazněl návrh na přerušení tohoto bodu právě ve třetím čtení. Domnívám se, že budeme muset hlasovat o tomto procedurálním návrhu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, návrh na přerušení tohoto bodu ve druhém čtení. (Zpravodajka má námitky mimo mikrofon.) Já už jsem ji ale ukončil, tak by ji měl někdo otevřít. Já jsem ukončil a žádal jsem o závěrečná slova. Takže pan ministr Svoboda otevře rozpravu, přihlásil se o slovo.

 

Ministr vlády ČR Cyril Svoboda Vážený pane předsedající, otevírám rozpravu. Sám jsem zastáncem toho, že těch šancí má být více než tři. Naštěstí moje děti už mají za sebou skoro všechny střední školu, ale máme-li vést k elitnímu školství, musí být těch přihlášek čím více, tím lépe, pokud možno bez jakéhokoli omezení. Myslím, že moje zkušenosti s mými dětmi velí, že to je správně.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. A nyní budeme hlasovat o návrhu pana ministra Lišky na přerušení před ukončením podrobné rozpravy.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pan poslanec Bičík má slovo. (Stálý hluk v sále.)

 

Poslanec Milan Bičík: Skutečně jenom krátká poznámka. Byl bych rád, kdyby kolegové a kolegyně vzali na vědomí -

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, já vás přeruším. Já neslyším, co na ten mikrofon říkáte. Samozřejmě že jsem neslyšel ani pana ministra Lišku, proto jsem ukončil podrobnou rozpravu. Já bych vás skutečně poprosil, abyste se ztišili, protože tady není slyšet. Mám tady vedle sebe reproduktor, který mám naplno, a neslyším ho. Tak prosím vás, buďte ohleduplní k předsedajícímu. Děkuji.

Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Milan Bičík: Chci pouze upozornit, že návrh, který zde před chviličkou zazněl a týká se změny § 166, se dotýká kauzy odvolávání ředitelů škol, která už byla na tomto našem plénu opakovaně projednávána a kterou jsme zamítli. Říkám to z toho důvodu, aby bylo jasné, co všechno se v současné době začíná objevovat jako podstata návrhu změny školského zákona. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, děkuji. Dále se někdo hlásí do podrobné rozpravy? Není tomu tak.

 

Takže před ukončením podrobné rozpravy nechám hlasovat o přerušení tohoto bodu před ukončením podrobné rozpravy. Je s tímto postupem souhlas? Ano.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 96 z přítomných 139 poslankyň a poslanců pro návrh 98, proti 13. Konstatuji, že bod č. 101 byl přerušen před ukončením podrobné rozpravy.

 

Ještě bych se zeptal pana ministra Lišky, do kdy navrhoval přerušit tento bod. Do úterka 29. 4. Takže jsme splnili všechny potřebné atributy, které nám ukládá jednací řád, bod číslo 101 jsme přerušili před ukončením podrobné rozpravy do 29. 4.

 

Nyní budeme dále pokračovat bodem 41. Je jím

 

41.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Novým Zélandem
o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu,
která byla podepsána v Praze dne 26. října 2007
/sněmovní tisk 377/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal ministr financí Miroslav Kalousek. Pane ministře, než začnete, znovu poprosím kolegyně a kolegy, aby se ztišili, protože já nevidím na ústa řečníka, tak nemohu odezírat. Když tak si zde nechám namontovat ještě obrazovku, abych viděl a mohl odezírat, co říká řečník. Poprosím vás, kolegyně a kolegové, ztište se. Děkuji.

Pane ministře, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP