(19.10 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Pan ministr mi tady sice tvrdí, že řekl, že ne, ale ve světle zvěstí, že skončí obvodní policejní služebny například v Jaroměřicích nad Rokytnou, v Hrotovicích a v desítkách dalších měst a obcí nejen kraje Vysočina, to já čtu, jako že se tedy ta policejní služba, ta ochrana běžného řadového občana, vzdálí. A pro mne je to větší problém, než jestli kraj bude řízen ze tří krajů, nebo pouze z jednoho, byť logika věcí říká, že lépe z jednoho.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. O slovo se přihlásil pan ministr Ivan Langer.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Já jsem si nezačal, to chci zdůraznit. Dovolte mi ale tři krátké poznámky k tomuto tématu, které zde bylo otevřeno.

Za prvé, prosím, pane místopředsedo, abyste přátelsky pokáral pana předsedu Kováčika za to, že neposlouchá svého oblíbeného ministra vnitra - (Poslanec Kováčik ze svého místa: Celou hodinu jsem vás poslouchal.) - protože v úvodním vystoupení řekl, že organizační změny v podobě struktury Policie České republiky se netýkají základních útvarů, včetně obvodních oddělení. První poznámka.

Druhá poznámka k tomu, jak je to s tou centralizací a decentralizací. My decentralizujeme a centralizujeme v tomto návrhu. Decentralizace je v podobě toho, o čem tady hovořili někteří kolegové, že je nelogické, aby nějaký policejní ředitel odpovídal za výkon a někdo jiný mu říkal, kolik peněz na co má dostat a také dostane. Tedy decentralizujeme v tomto smyslu odpovědnost za výkon policejní činnosti a za ekonomiku, logistiku a zajištění této činnosti.

Jestli něco centralizujeme, tak centralizujeme to, co je na úrovni okresních ředitelství, a žádný z nás jako řadový občan nepotřebujeme okresního ředitele, a jestli tady pan poslanec Krátký hovořil o Olomouckém kraji - k čemu pět krajských ředitelů krát tři náměstci, tedy patnáct policejních funkcionářů z pohledu řadového občana, starosty města Jeseníku? K ničemu. My potřebujeme nutně mít garanci, že tyto lidi nahradí jednotná ekonomika, jednotná personalistika z kraje a že budete mít policisty v ulicích, tam, kam je potřebujete dostat. V tomto smyslu centralizace. O kvalitě výkonu služby nerozhoduje to, že máte ekonomického náměstka, ekonomické oddělení, personální oddělení na úrovni okresu. To jsou činnosti, které je možné obstarat v rámci kraje.

Poslední poznámka. Na rozdíl od vás znám všechny hejtmany. Drtivou většinu z nich považuji za své přátele, ale oni policii řídit nebudou. Prosím všechny vystupující, kteří se dotýkají změny organizační struktury, aby nevzbuzovali možná naději některého z mých kolegů hejtmanů, že budou řídit policii. Ani náhodou!

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: S faktickou poznámkou pan poslanec Bičík.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážené kolegyně a kolegové, pane předsedající, já doufám, že se nevystřídáme všichni, kteří jsme z Vysočiny, ale vystoupení pana ministra mě velmi uspokojilo. Z toho, co teď řekl, zřejmě vyplývá, že žádný ze základních útvarů policie v kraji Vysočina ani žádný z policistů, kteří jsou v současné době ve službě v terénu, nebo odpočívají, nebude odcházet, že žádný z útvarů nebude rušen a že naopak počet policistů, případně i útvarů policie, se bude spíše zvyšovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bičíkovi. Já jenom z tohoto místa řeknu, že jsem hovořil o bezpečnostní radě kraje, a ne o policii.

Prosím, pane poslanče Krátký.

 

Poslanec Jiří Krátký: Vážený pane předsedající, vaším prostřednictvím panu ministrovi: Ono je to trochu složitější. V těch periferních oblastech už dnes nemáme doktory, my už tam za chvíli nebudeme mít hasiče, ředitelství už tam nemáme, máme tam akorát ty dobrovolné, zatím ještě Hasičský záchranný sbor zůstal. Když nám praskne plyn, tak to objednáváme v Plzni, když nám nejde elektřina, tak v Děčíně. A policajty budeme hledat za chvíli kde?

Ten váš pohled je pořád pohled člověka z metropolní oblasti, ale ty skutečně netvoří většinu území. Prostě ty periferní oblasti s 50 lidmi na kilometr čtvereční jsou součástí tohoto státu a mají stejná práva, teoreticky by měly mít, samozřejmě je nemají, to víme všichni, ale měly by mít alespoň náznak toho, že tento stát, který si platí a vydržují, jim tu službu bude zajišťovat.

Takže poslední, co nám zbylo, byl ředitel policie, takže už ho nebudeme mít. Díky vám!

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan ministr Ivan Langer.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Nevím, jakou službu konkrétně vám zajišťuje ten ředitel a jeho náměstci. Ale jestli je něco cílem, tak uvolnit přinejmenším tisíc tabulkových míst právě pro vás, pane poslanče. To je podstatou té změny. V tomto smyslu se jen dobýváte do otevřených dveří a kritizujete něco, co je konáno ve váš prospěch. Ten policejní ředitel vám na chodníku nešlape, jeho náměstci také ne, jeho lidé, kteří pracují na ekonomickém a personálním odboru, také ne. Takže právě proto ta změna.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec František Bublan, který je řádně přihlášen.

 

Poslanec František Bublan: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, vážená vládo, dovolte mi, abych řekl také několik slov k těmto dvěma tiskům.

Nový zákon o policii je potřebný a zcela určitě nastal čas na změnu, neboť od roku 1991, kdy platí ten současný, se mnoho změnilo a také se mnoho věcí vyvinulo. Změnily se především bezpečnostní hrozby a rizika, změnilo se vnímání vnitřní bezpečnosti, objevily se nové kriminální jevy především ve finanční oblasti a podstatně se také změnilo vnímání lidských práv a svobod, což je velmi důležité.

Diskuse a teoretická příprava nového zákona o policii začala už za minulé vlády. Začali jsme připravovat především zákon o vnitřní bezpečnosti. A společnost si také právem klade otázky, jakou policii chceme mít, co od ní čekáme, kde ji chceme vidět, kde chceme, aby působila preventivně, a kde chceme, aby působila represivně, ale také kde být nemusí. A v tomto kontextu mám k předloženým zákonům devět výhrad. Snížil jsem o jedno číslo deset pilířů.

Vadou tohoto zákona je, že vstupuje příliš rychle a razantně do těchto otázek a příliš jednoznačně řeší působnost policie, resp. její budoucí nepůsobnost. To je moje první výhrada.

Zákon je šitý příliš horkou jehlou. Je to zákon, kterým se má řídit policie a který dost silně zasahuje do lidských práv a měl by být propracovanější.

Další výhrada pramení z toho, co jsem říkal na začátku. Měl být zpracován a předložen nejdříve zákon o vnitřní bezpečnosti, který by definoval základní bezpečnostní otázky, stanovil působnost jednotlivých bezpečnostních sborů, a tedy i Policie České republiky. Očekával jsem stejně jako pan poslanec Jičínský, že bude předložen věcný záměr tohoto zákona.

Třetí výhrada je to, že jsou předkládány oba tisky, to znamená zákon o policii a současně změnový zákon, kterým se vlastně mění těch 58 zmíněných zákonů. Tento postup povede k tomu, že se naše pozornost a samozřejmě i pozornost veřejností a médií upře především na změnové zákony, že zde budeme diskutovat o tom, jestli policie má být na stadionech, či nemá, jestli má asistovat u exekucí, jakým způsobem má spolupracovat s obecní policií a další a další zákony. Zvláště zákon o obecní policii by skutečně zasloužil, aby se projednával samostatně a aby se v tomto směru hodně vylepšilo a možná i došlo k nějakému razantnějšímu řešení vztahu mezi státní a obecní policií.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP