(14.10 hodin)
(pokračuje Vlček)

Pan Poslanec Kafka navrhuje, aby třetí čtení sněmovního tisku 371 bylo zařazeno na dnešní den po projednání sněmovního tisku 142, to znamená druhé čtení za bod číslo 15. A třetí čtení zařadit do bloku třetích čtení. Zazvoním - kdo z poslanců a poslankyň se chce zúčastnit hlasování, aby měl čas přijít do Poslanecké sněmovny.

 

Nyní zahájím hlasování. Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Kafky? Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 183 z přítomných 166 poslankyň a poslanců pro návrh 162, proti 3. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Kafky, že třetí čtení zařadíme do bloku třetích čtení. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 184 z přítomných 166 poslankyň a poslanců pro návrh 158, proti 1. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu, který přednesl pan poslanec Šťastný, abychom dnes předřadili před bod 38 jako první bod bod číslo 15, sněmovní tisk 142.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 185 z přítomných 166 poslankyň a poslanců pro návrh 85, proti 57. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Proběhne kontrola hlasovacích listin - podle pohybu pánů poslanců. Chvíli počkám. Táži se pánů poslanců, jestli byla kontrola již provedena. Byla provedena - nebyla? (Hlasy z levé části sálu, šum a neklid.)

Pan poslanec Bičík se přihlásil o slovo. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Bičík: Pane předsedající, moc se omlouvám, stalo se mi to poprvé. Vždycky jsem se usmíval, když někteří kolegové zpochybňovali hlasování. Dnes jsem se přesvědčil, že hlasovací zařízení skutečně někdy nefunguje. Hlasoval jsem jinak, než mám na sjetině.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, to bych se s vámi přel, jestli funguje hlasovací zařízení, nebo nefunguje. Ale zpochybňujete hlasování.

 

Dávám hlasovat o této námitce. Kdo s námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 186 z přítomných 167 poslankyň a poslanců pro návrh 145, proti 5. Konstatuji, že s námitkou byl vysloven souhlas.

 

Nyní budeme znovu hlasovat o návrhu pana poslance Šťastného, který navrhl, aby bod číslo 15 byl předřazen před bod 38 jako první bod dnešního jednání. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? (Neklid v jednací síni.)

Toto hlasování prohlašuji za zmatečné, protože bylo avizováno odhlášení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP