(10.40 hodin)
(pokračuje Vlček)

S faktickými přihláškami jsou přihlášeni paní poslankyně Šedivá, pan poslanec Křeček a pan poslanec Rath. Pan poslanec Rath se vzdává. Prosím paní poslankyni Šedivou. Máte slovo.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji, pane předsedo. Vážení přítomní, panu poslanci Doktorovi, který už tu není, nevím, proč prchl, bych chtěla říci, že snad věří i tomu, že se ve zvýšení cen neprojevilo zvýšení DPH. On asi zapomněl nebo nezareagoval, že už před začátkem zimní sezóny provozovatelé zimních středisek sami tvrdili, že se ceny zvýší i o očekávané zvýšení DPH. Takže sami ti, kteří ceny zvýšili, řekli, že už v době, kdy DPH ještě zvýšené neplatilo, tuto částku započítali do cen.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Křeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pane předsedající, dámy a pánové, mně je také líto, že pan poslanec Doktor prchl. Nemám moc rád osobní útoky, dávám spíše přednost věcné diskusi. Velmi mě mrzí - pan poslanec Doktor, myslím, je z těch poslanců, kteří rovněž se snaží takto vystupovat - velmi mě mrzí, že v té debatě nekorektně použil zmínku o zadlužení ČR. Jako by proboha ČR nepatřila k zemím, které jsou nejméně zadlužené v Evropě! O čem mluvíte? O zadlužení každého kojence nějakými statisícovými částkami? Jaký to má smysl? Jak je tomu v jiných evropských zemích, jak tam jsou zadluženi, a nikoho nenapadne toto otloukat někomu o hlavu! Podle mě je to velmi nekorektní.

O poplatcích budeme tady hovořit příští úterý, jistě si tady řekneme věcné argumenty. Teď jenom jednu poznámku. Přečtěte si dnes internetovou diskusi v článku v Hospodářských novinách, kde je hloupý článek Bič na simulanty vyšel, poplatky se osvědčily. Přečtěte si názory lidí, má to jeden podtext: vzal jsem si zbytek dovolené, abych nemoc přešel. To je cíl? Tím se chlubí vláda v této chvíli, že si lidé musí brát zbytky své dovolené? Myslím, si, že to není korektní diskuse, o kterou bychom se měli snažit. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. O slovo se přihlásil pan poslanec Váňa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Já opravdu velmi krátce. Jednak musím do písmene podtrhnout to, co řekl předseda klubu KSČM, protože je to svatá pravda. A mne upřímně mrzí, že toto mé vystoupení vede k osobním útokům. Nelíbí se mi to a myslím si, že to sem vážně nepatří.

Co se týče pana poslance Martina Doktora, možná vás překvapím, ale já ho rád poslouchám. To, že říká něco o mně, no to unesu. I když tady není, chci mu do kuloárů vzkázat, že jsme nezapomněli, jak to tady ve Sněmovně vypadalo uplynulá čtyři léta a uplynulých osm let. Mezi nejlépe vybavené rétory, aspoň v mém subjektivním dojmu, byl zde sedící kolega Ivan Langer a Vlastík Tlustý. Ti přece nechválili sociálně demokratickou vládu. Vysvětlovali nám, jak to sociálně demokratická vláda dělá špatně, jak tahá peníze z kapes obyčejných lidí, jak zemi zadlužuje. Přirozeně jsme se proti tomu bránili, i proti této argumentaci. Dnes se z pozice opozičních politiků také bráníme.

Protože jsem slíbil, že nebudu dlouze polemizovat, tak nepolemizuji, ale vraťme balon na zem a udržme si fazónu a noblesu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: S přednostním právem se hlásí pan místopředseda Zaorálek. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážení kolegové, pobavilo mě, když jsem tady slyšel pana poslance Doktora, protože jsem si na něco vzpomněl. Když jsem jezdil před volbami a dolehla ke mně některá vystoupení poslanců ODS, dospíval jsem k závěru, že země je na pokraji bankrotu. Teď jsem se dozvěděl, že navzdory této situaci, kterou zdědila tato vláda, se tato vláda rozhodla, že zadluží tento stát způsobem, který nemá v historii po roce 1989 obdoby. Tato vláda uvažuje o tom, že vytvoří dluh církvím svým rozhodnutím zhruba na úrovni 80 mld., který se bude splácet 60 let, dohromady bude dělat zhruba 260 mld. Kč. Je to na úrovni čtvrtiny státního rozpočtu.

Přátelé, to tady ještě nikdo nevymyslel, že zadluží další dvě generace, to jste měli říct před volbami, že uděláte. Kdybyste řekli lidem, že si dovolíte zadlužit lidi tak, že už tady dávno nebudeme, a oni ještě budou dluh splácet, na to se žádná sociální demokracie v Evropě v poslední době nezmohla, takto si dovolit nemorálně rozhodovat. V této zemi se stala spousta nespravedlivostí a vy jste se rozhodli nevysvětlitelným způsobem najednou vyčíslit jakýsi dluh způsobem naprosto nesrozumitelným a zatížíte tím generace po nás kvůli nějakému handlu. Přátelé, nedovedl jsem si představit, že to dokážete provést, takto rozdělovat národní bohatství bez hnutí brvy. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. S faktickou se hlásí pan poslanec Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Teď už ve smyslu určité nadsázky pro odlehčení opravím pouze tu část vystoupení pana poslance Váni, kde chybně uvádí mé jméno. Pane kolego, mé jméno je Michal Doktor.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. O slovo se přihlásil pan poslanec Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane předsedo. Nerad zdržuji tento bod, ale vzhledem k tomu, že zde zazněly některé informace v souvislosti také s nemocenskou a nemocenským pojištěním - zaznělo "a", jak se to všechno omezuje, tak bych chtěl říci také "b".

Na nemocenském pojištění v roce 2008 státní rozpočet vydělá 15 až 20 mld. Občanům jsme sice snížili možnost pobírat nemocenské dávky, ale nesnížili jsme odvody do nemocenského pojištění. Je třeba říci: Vážení občané, vy sice platíte, ale neužíváte. Tento rozpočet, ten je použit na něco jiného. Jestliže tam v minulosti byly přebytky 8 až 10 mld., letos i díky zavedení stropu to bude minimálně dvojnásobek.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Hlásí se někdo další o slovo? Pokud ne, rozpravu končím.

Tážu se pana poslance Miroslava Váni, jaké navrhuje usnesení - ve svém vystoupení navrhl nesouhlas. Prosím, aby toto usnesení zaznělo na mikrofon. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Pane předsedo, je to přesně tak. Navrhuji, aby Poslanecká sněmovna v souladu s jednacím řádem vyslovila nesouhlas s odpovědí premiéra na mou písemnou interpelaci.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Zazvoním, na žádost z pléna vás odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Zahájím hlasování o návrhu pana poslance Váni. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 87 z přítomných 104 poslanců a poslankyň pro hlasovalo 53, proti 48. Počkám na kontrolu sjetin. - Pánové, všechno v pořádku? Ano, usnesení bylo přijato.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP