(18.40 hodin)

Poslanec Petr Pleva: Nyní budeme hlasovat o zbytku písmene B, to znamená bez B6 a B1, která byla vyloučena v předchozích hlasováních. Zpravodaj doporučuje. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 76. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 146 poslanců, 122 bylo pro, 19 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Pleva: Nyní budeme hlasovat o A7. Zpravodaj doporučuje. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo… (Připomínka ministra Langera, že si musí něco ujasnit.) Pardon, skrečuji hlasování. (Diskuse mezi poslanci. Reakce na dotaz z pléna:) Teď o ničem, za chvilku budeme hlasovat o návrhu A7. (Pokračuje porada mezi poslanci a ministrem.)

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Omlouvám se, já se jenom chci ujistit - můj profesor angličtiny říkal: Důvěřuj, ale prověřuj. (Pokračuje diskuse mezi poslanci a ministrem Langerem.) Velmi se omlouvám, mohu poprosit, pane místopředsedo, o minutku na vyjasnění?

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Je 18.41 hodin. Ministr je ministr, v 18.43 budeme pokračovat, dvě minuty.

 

(Dvouminutová přestávka.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, vracíme se k hlasování o návrhu A7. Prosím znovu o stanoviska navrhovatele a zpravodaje.

 

Poslanec Petr Pleva: Jenom vysvětlím. A7 budeme samozřejmě hlasovat s novou větou první, kterou jsme upravili v B, nicméně o A7 hlasovat můžeme, dokonce musíme, protože béčkem je upravena jenom první věta bodu A7.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Stanovisko? (Zpravodaj: Souhlas.)

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Teď mě pan zpravodaj opět zaskočil, a já jsem měl pocit, že jsme si to vyjasnili. Prosím ještě o pět minut.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, já si myslím, že 18.47 hodin bude ten pravý čas.

 

Poslanec Petr Pleva (v mezidobí): Dámy a pánové, teď jsme si to vyjasnili i s legislativou. (Hlasy: Je přestávka.) Kdo chce, tak pojďte za mnou, já vám to vysvětlím osobně.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, čas se pomalinku naplňuje, posaďte se do lavic, abychom s úderem čtyřicáté sedmé, což se teď stalo, mohli přistoupit k hlasování. Já prosím pana zpravodaje o dovysvětlení toho, o čem budeme hlasovat.

 

Poslanec Petr Pleva: Protože body B byly pozměňovací návrhy výboru a byly přijaty, to znamená, že automaticky upravily znění výboru. My nyní budeme hlasovat o A7 ve znění B4, protože B4 upravilo první větu z A7. Doufám, že teď už je to zcela jasné. (Projevy souhlasu. - Hlas: Konečně jsem to pochopil.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, já jenom konstatuji, že bod B navrhl pan poslanec Jandák, ne výbor.

 

Poslanec Petr Pleva: Ale B7 upravovalo usnesení výboru pod písmenem A4. (Veselost. - Hlas: Naopak.) Není to naopak. Není to naopak! A4 bylo usnesení výboru a B byl pozměňovací návrh k usnesení výboru. Prosím, přečtěte si doma jednací řád, je to zajímavé čtení.

(Reakce na dotazy z pléna:) Hlasujeme o A7 ve znění B4.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Takže je všem jasno, o čem budeme hlasovat? O A7 ve znění B4. Pan ministr souhlasí, zpravodaj také souhlasí.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 78. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Z hlasujících, kterých bylo 146, pro bylo 119, proti 21. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Pleva: Nyní budeme hlasovat o zbytku písmene A.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Bičík se hlásí.

 

Poslanec Milan Bičík: Já si dovolím obrátit se, kolegyně a kolegové, na pana zpravodaje a chtěl bych ho upozornit, že pozměňovací návrhy pod písmenem A jsme ještě neschvalovali, takže jsme nemohli měnit ani větu první.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP