Pátek 8. února 2008

 

(19.50 hodin)

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, děkuji, pane předsedo.

 

Prosím, aby byl zjištěn počet přítomných senátorů.

 

Táži se, kdo je z přítomných senátorů pro návrh, abychom jednali zítra, 9. února, od 10 hodin. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 6 z přítomných 81 senátorek a senátorů pro návrh 63, proti nikdo. Konstatuji, že Senát s tímto návrhem vyslovil souhlas.

 

Prosím, aby byl zjištěn počet přítomných poslanců.

 

Táži se, kdo z přítomných poslanců je pro návrh, abychom jednali zítra, 9. února, od 10 hodin. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 7 z přítomných 200 poslankyň a poslanců pro návrh 174, proti nikdo. Konstatuji, že Poslanecká sněmovna vyslovila s tímto návrhem souhlas. Budeme tedy jednat a hlasovat zítra od 10 hodin.

 

Nyní přistoupím k návrhu pana poslance Tluchoře. Já bych poprosil, pane poslanče, kdybyste návrh ještě jednou přečetl, protože uběhl určitý čas. Pan předseda Tluchoř má slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Ještě jednou, pane prezidente, pane Švejnare, dámy a pánové, dovolte, abych předložil ještě jednou návrh, nebo zopakoval návrh na usnesení, kterým se říká, že Senát a stejným způsobem Poslanecká sněmovna souhlasí s tím, že o tajném způsobu hlasování se rozhoduje následujícím způsobem:

V prvním kroku je návrh přijat, získal-li nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců i nadpoloviční většinu přítomných senátorů. Není-li přijat, pokračuje se druhým krokem. V tomto kroku proběhne nové hlasování a návrh je přijat, získá-li nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců a senátorů. Není-li ani ve druhém kroku návrh přijat, probíhá veřejná volba.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Prosím, aby byl zjištěn počet přítomných senátorů. Paní předsedkyně Gajdůšková.

 

Senátorka Alena Gajdůšková: Dámy a pánové, jenom připomínku.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Paní senátorko, jenom s procedurou.

 

Senátorka Alena Gajdůšková: Ano, s procedurou. Já chci upozornit na to, že tento návrh znamená, že budeme třikrát hlasovat o téže věci, což není možné. (Námitky v sále.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Prosím, aby byl zjištěn počet přítomných senátorů.

 

Táži se, kdo z přítomných senátorů je pro návrh, tak jak ho přednesl pan předseda Tluchoř. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 7 z přítomných 81 senátorek a senátorů pro návrh 57, proti 20. Konstatuji, že s tímto návrhem Senát vyslovil souhlas.

 

Prosím, aby byl zjištěn počet přítomných poslanců.

 

Táži se, kdo z přítomných poslanců je pro návrh, tak jak byl přednesen panem předsedou Tluchořem. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 8 z přítomných 200 poslankyň a poslanců pro návrh 97, proti 75. Konstatuji, že Sněmovna s tímto návrhem nevyslovila souhlas.

 

Pan předseda Tluchoř.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP