Pátek 8. února 2008

 

(17.40 hodin)
(pokračuje Hašek)

Jestli pak volitelé některých politických stran tuto obecnou politickou deklaraci vedení těchto stran v hlasování vyjádřili jiným způsobem, je to, prosím, pouze a jenom jejich záležitost. My jsme demokraticky vůbec přistoupili na to, že se o takovémto návrhu hlasovalo. Podle mého pevného přesvědčení předseda Poslanecké sněmovny neměl ani o takovém návrhu nechat hlasovat, protože jednací řád jasně říká, že návrh způsobu volby je pouze věcí předsedajícího, kterým je na společné schůzi předseda Poslanecké sněmovny.

Dobrou vůlí předsedy bylo, že si osvojil tento návrh, předložil jej k demokratickému hlasování a obě komory o něm hlasovaly. (Potlesk zleva.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní tedy budeme hlasovat o námitce, kterou vznesl pan předseda Tluchoř.

Pan místopředseda Filip se hlásí o slovo. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo Sněmovny, pane předsedo Senátu, pane prezidente, pane kandidáte Švejnare, paní a pánové, já myslím, že v tuto chvíli jsme v situaci, kdy se musíme vrátit k dohadovacímu řízení, protože je tady zásadní věc. To znamená, že tak jak bylo řečeno kolegou Michalem Haškem, je evidentní, že musí proběhnout kola hlasování, o kterých předpokládá Ústava České republiky, že se volí prezident republiky. Je evidentní, že takové společné hlasování může být pro třetí kolo té které konkrétní volby. My jsme žádné kolo hlasování neudělali, neučinili, a podle mého soudu je tedy potřeba se vrátit k tomu, co bylo předloženo na úterním jednání vedení obou komor, vysloveně to precizovat. Já v tuto chvíli navrhuji nové dohadovací řízení. Precizovat tento návrh, který v úterý padl, a vrátit se k němu hlasováním v obou komorách Parlamentu České republiky.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Táži se pana předsedy Tluchoře, jestli mám nechat hlasovat o námitce. Souhlasíte s návrhem, který přednesl pan místopředseda Filip. Jenom se táži pana místopředsedy na jak dlouho, nebo jaký časový limit. Takže sejdeme se tady v 18.15 hodin. Dohadovací řízení bude v prostorách Mánesova sálu.

 

(Jednání přerušeno v 17.42 hodin.)

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP