Pátek 8. února 2008

 

(Jednání pokračovalo ve 14.32 hodin.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené poslankyně, vážené senátorky, vážení senátoři, vážení poslanci, vážení členové vlády, milí hosté. Chtěl bych vás poprosit, abyste se usadili na svá místa, abychom mohli pokračovat v rozpravě.

Ještě chvíli počkám, než se všichni usadíte, a potom bychom postupovali dále v rozpravě.

Vážené senátorky, vážené poslankyně, vážení senátoři, vážení poslanci, vážení členové vlády, milí hosté, budeme pokračovat v rozpravě. Nyní je do rozpravy přihlášena paní poslankyně Kateřina Jacques. Připraví se pan senátor Horník. Prosím, paní Kateřino, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážené senátorky, vážení senátoři, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane prezidente, vážený pane Švejnare, vážená vládo, dámy a pánové, volíme prezidenta republiky, který má v naší tradici zásadní vliv na společenské sebevědomí, na duchovní rozpoložení a mravní klima. Vliv hlavy státu se může projevit pozvolnou kultivací, či naopak zhrubnutím politické kultury, posilováním právního vědomí, či naopak právního nihilismu, zvyšováním pocitu sociální soudržnosti, či naopak sociálního sváru. Hlava státu do značné míry ovlivňuje vztah veřejnosti k politice a současně spoluvytváří obraz naší země v zahraničí.

Potřebujeme prezidenta nadstranického, na nějž má nárok nejen politická reprezentace, ale především česká veřejnost. Zvolme toho, kdo občany sjednotí, místo aby je rozděloval. Hlasy volající po nadstranické hlavě státu sílí stejně jako zájem lidí se na volbě podílet. Období, kdy prezidentský úřad zastával čestný předseda jedné strany, jim dodává na naléhavosti a kandidatura osobnosti bez vazeb na stranické sekretariáty zase naději, že se ten stav změní.

Potřebujeme prezidenta, který svým konsensuálním přístupem zmírní nesnesitelné politické napětí, odpoutá se od malicherností každodenní politiky a vnese do ní starost o klíčové problémy současných i budoucích generací.

Potřebujeme prezidenta, který pomůže vytvářet atmosféru důvěry. Nepotřebujeme prezidenta solitéra, ale kapitána týmu. Potřebujeme prezidenta, který je nadstranickým partnerem politických sil, garantem férové, důstojné a programově hodnotné soutěže.

Potřebujeme prezidenta, který nám pomůže odhodit národovecké předsudky a racionálně přispěje k řešení prohlubujících se problémů globalizovaného světa. Potřebujeme prezidenta, který bude vytvářet mezinárodní spojenectví a vazby a který bude aktivně prosazovat dobré jméno České republiky v zahraničí, prezidenta, který bude dobře sloužit své zemi, nikoliv propagovat sebe sama.

Potřebujeme prezidenta, který bude zodpovědně usilovat o aktivní účast České republiky v politice Evropské unie, přičemž bude důsledně prosazovat veřejný zájem českých občanů stejně tak jako veřejný zájem Unie jako celku. Nepotřebujeme prezidenta, který na evropské scéně vyvolává rozmíšky bez užitku a který zastánce evropského sjednocení označuje za eurofanatiky. Do Evropy jsme se po pádu totality vraceli s nadějí a přinášeli jsme do ní odkaz našich nejlepších tradic, důraz na ochranu lidských práv a víru v právní státu. Současný prezident náš přínos zpochybnil a my nyní v této funkci potřebujeme někoho, kdo naši roli opět upevní. Veřejnost marně čeká, až nad sídlem prezidenta zavlaje modrá vlajka se zlatými hvězdami a hlava státu se aktivně přihlásí k našemu evropanství.

Nepotřebujeme prezidenta, který problematiku lidských práv a svobod považuje za projev mocichtivého humanitarismu, ohrožujícího svobodu jednotlivce. Potřebujeme prezidenta, který bude podporovat pozici České republiky jako země, která je známá svým důsledným prosazováním lidských práv a svobod, a to nejen doma, ale i ve světě. Prezidenta, který se vyznačuje nesobeckou snahou být solidární s těmi, kteří zatím ve svobodě nežijí.

Potřebujeme prezidenta, který bude ctít ústavu, respektovat dělbu moci a své osobní zájmy bude podřizovat zájmu celku. Nepotřebujeme prezidenta, který válčí se soudy a staví svou vůli nad zákon. Hlava státu musí svým osobním příkladem ztělesňovat právní stát a pocit spravedlivého chodu věcí veřejných. Vůči ostatním ústavním institucím a dalším složkám státní moci musí vystupovat jako konstruktivní partner, který se vyvaruje zpochybňování jejich činnosti.

Potřebujeme prezidenta, který bude projevovat a podporovat otevřenost dovnitř společnosti i k Evropě a světu. Nepotřebujeme prezidenta, který občanskou společnost považuje za hrozbu demokracii. Naopak, potřebujeme prezidenta, pro něhož je občanská společnost důležitou součástí demokratického politického prostředí. Nepotřebujeme prezidenta, který srovnává angažované občany s despoty naší totalitní minulosti. Dogmatický přístup znehodnocuje volný trh idejí a poškozuje tak demokracii samotnou.

Potřebujeme prezidenta, který bude v demokratických zemích respektován pro své seriózní názory a vystupování, nikoliv někoho, jehož výroky vyvolávají na mezinárodní scéně úžas a posměch.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP