Pátek 8. února 2008

 

(10.40 hodin)
(pokračuje Klaus)

Zbavme se svých komplexů a nebojme se být vidět a slyšet, protože jen tak budeme korektními a spolehlivými spojenci a partnery, a ne pouhými přitakávači a vykonavateli cizí vůle a cizích zájmů.

Chci usilovat o maximum svobody a demokracie, o respekt ke spontánnímu rozhodování jednotlivce, o důvěru v trh a v jeho zásadní příspěvek k lidské prosperitě a budu vždy obezřetný vůči pokusům věci řešit direktivně a shora. Chci usilovat o brzdění stále rostoucího státního paternalismu. Sociální rozměr politiky nelze podceňovat, ale daleko lepší než vodění za ruku je sociální politika člověka k aktivitě motivující a s jeho aktivitou spojená.

Chci racionální politiku ochrany životního prostředí, které je prostředím pro život nás všech, a každému rozumnému člověku o něj jde a jít musí. Nesmí se stát výlučným vlastnictvím těch, kteří by z tohoto důležitého tématu chtěli stvořit alternativní politickou ideologii.

Patříme do sféry Západu, ctíme jeho hodnoty a snažíme se je chránit. Věřím v jejich univerzální platnost, a tak rozumím naší angažovanosti v různých operacích OSN, našemu členství v NATO, našemu důrazu na transatlantickou vazbu a na pevné vztahy se Spojenými státy. Mezi hodnoty, které uznávám, však patří i respekt k odlišnosti a k velmi nestejným výchozím podmínkám ekonomické vyspělosti, tradicím a kulturám jednotlivých zemí kdekoli ve světě.

Vím, že předpokladem našeho úspěšného prosazování se v zahraničí je to, abychom se dokázali domluvit sami se sebou, abychom na závažná domácí i zahraničněpolitická témata nepohlíželi výlučně z krátkodobých vnitropolitických hledisek, abychom byli schopni se zastavit, vážně o nich diskutovat a na společném postoji se shodnout. Politické soupeření je součástí demokracie, ale má své meze.

Často se v posledních osmnácti letech hovoří o morální krizi v naší současné společnosti, i když není jasné, vůči jaké minulosti a vůči jakým zemím se toto srovnání provádí. Nikdy jsem nebyl zastáncem okázalých moralistních póz a dobře vím, že si na úpadek morálky v dějinách stěžovala každá starší generace. Proto volme slova opatrně. Pevně chraňme základní hodnoty, na nichž stojí naše civilizace. Vystupujme proti všem krokům, které oslabují úlohu a význam klasické rodiny a narušují základy slušných mezilidských vztahů. Vyslovil jsem se i proti eutanazii. Byl jsem a budu proti tzv. politické korektnosti, která je většinou jen maskou pokrytectví a dvojí morálky, znemožňuje otevřenou diskusi nad závažnými společenskými tématy a potlačuje svobodu slova a myšlení. Budu vždy usilovat o to, abychom mohli jednat svobodně a abychom přehnanou regulací lidských životů nevytvářeli živnou půdu pro obcházení právního řádu a pro korupci.

Od roku 1989 jsme za svobodou, demokracií a prosperitou ušli velký kus cesty. Naše země se za ta léta proměnila. Proměňují se i její občané. Vyrůstají nové generace, které současný stav pokládají za přirozený a samozřejmý. Naše země se vyvíjí správným směrem. Proto kontinuita. Záruku této kontinuity chci naší zemi a jejím občanům všech generací opětovně nabídnout. Pokud vámi budu zvolen, budu se ve svém druhém funkčním období snažit nikoho z vás zde přítomných zástupců deseti milionů občanů, ale ani těch deset milionů občanů, kteří tu nejsou, nezklamat.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane prezidente. Nyní vystoupí druhý kandidát na prezidenta pan Jan Švejnar. Prosím, máte slovo.

 

Pan Jan Švejnar: Vážený pane prezidente, vážený pane předsedo Senátu, vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážené paní senátorky a páni senátoři, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážení hosté. Úcta, služba a odpovědnost - to jsou slova, která se pojí s tímto místem a úřadem, o jejichž držiteli na příštích pět let budete dnes rozhodovat. To jsou pocity, se kterými před vás dnes předstupuji jako kandidát na prezidenta České republiky.

V posledních měsících jsem hovořil s většinou z vás, navštívil jsem poslanecké a senátorské kluby ČSSD, KDU-ČSL, Klub otevřené demokracie, KSČM, ODS, SNK a Strany zelených. S mnohými z vás jsem se setkal ve vašich regionech. Mluvil jsem s vámi zejména jako s těmi, kteří reprezentují občany této země.

Věřím v Českou republiku. Věřím, že český národ umí být úspěšný, a věřím, že úspěšný bude i nadále. Jen věřit ale nestačí. Odpovědností veřejných činitelů je pro tento úspěch vytvářet podmínky. Stojím tu před vámi, protože chci k tomuto úspěchu s vámi přispět.

Prezident není soupeřem politických stran, parlamentu, vlády, či dokonce moci soudní, ale je jejich partnerem. Existují tisíce důležitých problémů, které vy, poslanci a senátoři, musíte denně řešit. Prezidentovi nepřísluší do vaší práce zasahovat. Prezident nemá mít svůj vlastní politický program, má však mít své téma a svůj styl.

Česká republika si zvolila jako své téma v unii "Evropská unie bez bariér". Já vám nabízím jako téma svého prezidentství téma "Česká republika bez bariér". I my totiž máme své bariéry, které nám brání být ještě úspěšnější. Nejsou to ani zdi, ani elektrické ploty. Jsou to bariéry v našich myslích, bariéry v našich způsobech chování, bariéry, které rozdělují naši společnost. Na jejich odstranění budeme potřebovat trpělivost, představivost, odvahu a sebedůvěru. Bude to dlouhá cesta a já jsem zde dnes proto, abych na ni společně s vámi mohl vykročit.

Pracujme společně na tom, aby padla bariéra nedůvěry mezi občany a politiky. Politika by měla být především službou. Mrzí mne proto, že mnozí z našich spoluobčanů si s politikou spojují spíše pojmy jako osobní prospěch a korupce. To bychom měli společně změnit. Pracujme společně na tom, aby bariéry mezi politiky a politickými stranami byly věcné, nikoli osobní a malicherné. Pracujme společně na tom, aby se z úspěchů naší země těšili opravdu všichni občané, včetně těch, kteří se cítí méně úspěšní. Aby i ten nejslabší věděl, že se mu dostane zastání. To je téma mého prezidentství.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP