Pátek 8. února 2008

 

Začátek společné schůze Senátu a Poslanecké sněmovny
8. února 2008 v 10.01 hodin

Přítomno: 81 senátorů a 200 poslanců

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené senátorky, vážené poslankyně, vážení senátoři, vážení poslanci, vážení členové vlády, milí hosté, zahajuji první společnou schůzi obou komor Parlamentu v tomto volebním období a všechny vás vítám zde, ve Španělském sále Pražského hradu.

Tuto schůzi jsem svolal k volbě prezidenta republiky a pozvánka vám byla rozeslána ve středu 12. prosince 2007.

Všichni jsme si vědomi vážnosti tohoto okamžiku. Jak ústava, tak historické tradice a zkušenosti nás dostatečně přesvědčují o mimořádném významu úřadu a osobnosti prezidenta republiky. Chcete-li šetřit slovy, tak určitě stačí jen připomenout odkaz prezidenta Masaryka. Pravda, od jeho doby úroveň naší demokracie a ekonomiky značně pokročila. Avšak otázky morálního stavu společnosti svou naléhavost vůbec neztrácejí. Základní problémy lidskosti, důstojnosti každého člověka, solidarity a tolerantní demokratické společnosti totiž k dnešnímu slavnostnímu okamžiku bytostně patří.

Vždyť právě prezident by měl být tou nejvyšší morální autoritou. Měl by ukazovat cestu vpřed, aby naše republika byla místem, kde je příjemné pracovat i příjemné žít. A co může být v politice důležitější? Proto prosím, abychom dnes více než kdy jindy jednali s vědomím vysoké odpovědnosti, abychom naše mysli soustředili k důstojnému a přísně objektivnímu průběhu volby.

Kolegyně a kolegové, jednání společné schůze obou komor se řídí příslušnými ustanoveními jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Volbu prezidenta republiky upravuje Ústava České republiky a podrobnosti stanoví volební řád, který je uveden v příloze jednacího řádu Poslanecké sněmovny.

Vzhledem k tomu, že se mezi sebou vzájemně dostatečně neznáme, prosím vás, abyste se do rozpravy hlásili pokud možno písemně. V sále jsou přítomni skrutátoři, kteří vám nabídnou přihlášku do rozpravy a zprostředkují rovněž její předání předsedajícímu.

Protože v tomto sále není hlasovací zařízení, budeme hlasovat zdvižením ruky. Nejprve budou vždy hlasovat senátoři a poté poslanci. Výsledky hlasování budou zajišťovat skrutátoři. Aby skrutátoři mohli zjistit výsledky hlasování, ponechte, prosím, zdviženou ruku dostatečně dlouho.

 

Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Doporučuji, abychom určili ověřovatele tři, a to jednoho z řad ověřovatelů Senátu a dva z řad ověřovatelů Poslanecké sněmovny. Navrhuji, aby ověřovateli byli senátor Karel Barták, poslankyně Kateřina Konečná a poslanec Petr Bratský. Má někdo jiné návrhy? Jiné návrhy neregistruji.

 

Nyní již můžeme hlasovat. Prosím, aby byl zjištěn počet přítomných senátorů. (Probíhá sčítání.)

 

Táži se senátorů, kdo souhlasí, aby ověřovateli této schůze byli senátor Karel Barták, poslankyně Kateřina Konečná a poslanec Petr Bratský? (Probíhá sčítání hlasů.) Kdo je proti? (Probíhá sčítání hlasů.)

V hlasování pořadové číslo 1 z přítomných 81 senátorek a senátorů bylo pro 81, proti nikdo. Senát s návrhem vyslovil souhlas.

 

Prosím, aby byl zjištěn počet přítomných poslanců. (Probíhá sčítání.)

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP