(18.20 hodin)
(pokračuje Nečas)

Řečeno vaší rétorikou to znamená, že se chystáte vykrást České dráhy? Myslím si, že je to naprosto zjevné. Musím se tázat vás, sociálních demokratů - a ví to vůbec pan ministr Rath, že např. taková veřejná instituce, jako je Podpůrný a garanční lesnický a rolnický fond není příspěvkovou organizací, není rozpočtovou organizací, ale že je to akciová společnost, přestože přes něj protékají miliardy z veřejných zdrojů v podobě zemědělských dotací? Jak to, že tato vláda trpí tuto pochybnou formu, byť tato forma byla zavedena ještě před příchodem sociální demokracie k moci, ale po osm let tuto akciovou společnost sociální demokracie drží! Jak je možné, že v této zemi najdeme desítky příkladů akciových společnost držených např. obcemi, držených svazky měst? Například prakticky všechny dopravní podniky v této zemi. Opravdu v těchto veřejných podnicích, držících veřejný majetek, spravujících veřejný majetek, vykonávajících veřejnou službu, dochází k něčemu, o čem tady mluví představitelé komunistů a sociálních demokratů? Naopak, vidíme to, že do těchto podniků naopak města, obce, svazky obcí a měst vlévají další a další prostředky ze svých rozpočtů. Je tedy evidentní, že tento argument je demagogicky hloupý, a především je nepravdivý.

Navíc se ukazuje, že v celé řadě krajů - a znovu opakuji, neexistuje jeden jediný příklad vytahování peněz z těchto nemocnic - jsou přijata příslušnými statutárními orgány těchto akciových společností jednoznačná usnesení, která jsou v zakládacích listinách, kde se říká, že všechny případné ziskové prostředky, které budou vytvořeny v těchto akciových společnostech v podobě nemocnic, budou reinvestovány. Je to v zakládacích listinách např. nemocnic Zlínského kraje. Budou reinvestovány zpět do rozvoje těchto nemocnic. Přestaňte tedy, vážený pane ministře, obelhávat českou veřejnost. Neříkáte tady nic jiného než jenom lži!

Je také skutečností, a měla by to vědět česká veřejnost, že základním obsahem tohoto zákona je zrušení téměř 60 nemocnic, že základním obsahem tohoto zákona je omezení přístupu k lékařské péči. To je ten skutečný dopad, který dopadne na občany. To, že se kraje snaží tuto lékařskou péči zachránit, je v naprostém protikladu proti tomu, co dělá momentálně vládnoucí vládní koalice složená ze sociálních demokratů a komunistů, která se snaží občanům jejich nemocnice sebrat, omezit přístup k těmto zdravotnickým zařízením a postupně několik desítek z nich zlikvidovat a zamezit jim přístup k prostředkům ze zdravotního pojištění.

Mělo by také být jednoznačně řečeno a měli by to slyšet ti lékaři, kteří pracují v krajských nemocnicích a kteří z mně neznámých důvodů, na rozdíl od většiny lékařské veřejnosti, ještě panu ministru Rathovi věří, že panu Rathovi vůbec o žádné krajské nemocnice nejde. Panu Rathovi jde o jeho osobní moc, a jestliže mu jde o některý segment zdravotnických zařízení u nás, jsou to fakultní nemocnice. Jsou to fakultní nemocnice a myslím, že v tuto chvíli je jasné, a ty informace má i celá řada např. zdravotních radů, náměstků hejtmanů apod., že skutečným cílem pana ministra Ratha je postupný útlum krajských nemocnic tím, že všechny lukrativní obory a úkony postupně budou přesunovány do fakultních nemocnic a z krajských nemocnic se v případě, že na to bude mít vliv pan ministr Rath, stanou zařízení, která budou pouze vykonávat druhořadou medicínu. Jinými slovy, bude se tam tak maximálně operovat slepé střevo.

Myslím si, že právě v jednom z bodů, kde dochází k největšímu střetu, to je otázka středočeského zdravotnictví, je zjevné, zřetelné a jasné, o co ve skutečnosti panu ministru Rathovi jde. Jde mu o to, aby v krajích byla omezena lůžková zdravotní péče ve prospěch fakultních nemocnic.

Dámy a pánové, z toho, co jsem tady řekl, je zjevné, že tady není hrána férová hra s českými občany, že jediným důsledkem přijetí tohoto zákona, jehož důsledky a zodpovědnost plně padnou na sociální demokraty a komunisty, bude další chaos v českém zdravotnictví, bude to omezení přístupu ke zdravotní péči, bude to likvidace desítek nemocnic a bude to přesně to, co bylo základním heslem pana ministra Ratha, když vstupoval na veřejnou scénu, kdy tehdy prohlásil, že jeho činnost musí pacienta bolet. Teď to nastane.

Děkuji. (Potlesk v lavicích ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Nečasovi. Nechám dvě faktické poznámky, a protože průběh hlasování by mohl přesáhnout 19. hodinu, tak po faktické poznámce kolegy Chytky a kolegy Kalouska dám hlasovat o procedurálním návrhu, že bychom hlasovali o tomto zákonu i po 19. hodině.

Prosím, pan kolega Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane předsedající, ta diskuse v Poslanecké sněmovně je bouřlivá, ale já osobně se nedivím, protože projednáváme materiál poměrně velice výbušný. Co se mi však v průběhu diskuse nelíbí, je fakt, že jsem si všiml, že kritizujete a komentujete pouze poslance ODS, kdežto své kolegy či poslance ČSSD necháváte mluvit zcela volně, zejména pana ministra Ratha, který tady zurážel několik kolegů, a myslím si, že i celou Poslaneckou sněmovnu. Kromě toho nutíte pana místopředsedu Langera, aby se na pana ministra obracel vaším prostřednictvím, což je evidentně v rozporu s jednacím řádem.

A z tohoto důvodu dávám procedurální návrh na odvolání předsedajícího z této schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Samozřejmě, já s vámi souhlasím, pane kolego, pokud jsem se dopustil chyby, jistě všichni rozhodnou o tom, jestli mám být odvolán z řízení schůze. Chcete, abych o tom dal hlasovat ještě před faktickou poznámkou kolegy Kalouska? (Ano.) Dobře, myslím, že jsem přivolal ostatní. Odhlásím vás všechny a požádám vás o to, abyste se zaregistrovali svými hlasovacími kartami.

 

V hlasování pořadové číslo 645 rozhodnete o odvolání mě jako řídícího z řízení tohoto bodu schůze. Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro to, abych byl odvolán z řízení schůze. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 645 z přítomných 160 pro 51, proti 83. Váš návrh, pane kolego, nebyl přijat.

 

Nyní s faktickou poznámkou pan Miroslav Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom krátká oponentura názoru pana místopředsedy Nečase. On tady vyzýval k demonstraci jednoho jediného případu nepřístojného chování současného stavu v krajském zdravotnictví a tvrdil, že žádný není. Při vší úctě k němu si myslím, že jich lze demonstrovat třináct. Ve všech třinácti krajích v roce 2004 ani komunistická strana, ani Česká strana sociálně demokratická neuspěla ve volbách. To byl počin, který nemůže zůstat bez trestu bez ohledu na to, že je trestán pacient. Koneckonců pacient je také volič a něco takového prostě musí být potrestáno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní, jak jsem oznámil, před vystoupením přihlášeného Michala Doktora dám hlasovat o případném hlasování po 19. hodině.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 646 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 646 z přítomných 163 pro 91, proti 36.

 

Můžeme pokračovat. Pan poslanec Michal Doktor, poté pan poslanec Vilém Holáň.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP