(9.50 hodin)

Poslanec Miroslav Kapoun: Jako další bod, to znamená třetí krok, by bylo hlasování o B1, který navazuje na A3. Nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 383. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 168 pro návrh 11, proti 85, návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Jako čtvrtý krok by byl návrh B2, varianta 1. Pokud by byla prohlasovaná, je už nehlasovatelná varianta 2. Pokud by nebyla prohlasovaná, budeme hlasovat o variantě B2. (Předkladatel ani zpravodaj nedoporučují.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 384. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 169 pro návrh 9, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Varianta 2.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Protože nebyla přijata varianta 1 návrhu B2, je potřeba hlasovat o variantě B2. (Předkladatel ani zpravodaj nedoporučují.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 385. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 170 pro návrh 9, proti 88. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vzhledem k tomu, že jsme prohlasovali návrh A3 hospodářského výboru, není návrh B3 pana poslance Doležala již hlasovatelný, protože je totožný. Čili navrhuji hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Chci si jenom ujasnit, že v případě hlasování o variantě 1 a 2 jsme automaticky hlasovali o celém B2 ve dvou variantách.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: První varianta neprošla, hlasovali jsme o druhé variantě, která neprošla.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Tím rozumíme, že jsme se vypořádali s celým pozměňovacím návrhem B2, aniž bychom o něm jako o samostatném měli nechat hlasovat. Navrhovatel nenamítá. Prosím další návrh.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Čili navrhl bych hlasovat o návrhu jako celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s návrhem poslanců Jaromíra Schlinga, Hany Orgoníkové, Jiřího Hanuše, Ludvíka Hovorky, Roberta Vokáče a dalších na vydání zákona o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R-24L letiště Praha Ruzyně, podle sněmovního tisku 984, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 386. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 168 pro návrh 85, proti 60.

 

Předtím, než budu konstatovat, že návrh byl či nebyl přijat, vyčkám sdělení kontrolorů k výsledku hlasování.

 

Chci se zeptat, zda je námitka zpochybňující výsledek hlasování. Nevidím námitku.

Konstatuji, že 85 kolegyň a kolegů rozhodlo o přijetí tohoto návrhu zákona. Děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

176.
Návrh poslanců Lubomíra Suka a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 904/ - třetí čtení

 

Prosím, aby vedle zástupce navrhovatele kolegy Lubomíra Suka zaujal místo u stolku zpravodajů zpravodaj kolega Miroslav Opálka. Pozměňovací návrhy byly rozdány jako sněmovní tisk 904/3.

Otevírám rozpravu. Do rozpravy se hlásí pan kolega Suk. Prosím.

 

Poslanec Lubomír Suk: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, dostali jsme se trošku klopotně, ale úspěšně k třetímu čtení našeho poslaneckého návrhu zákona o důchodovém pojištění a já bych vás v tuto chvíli chtěl moc požádat o to, abyste podpořili takové pozměňovací návrhy, které se nestanou příčinou toho, že by se nám novela vrátila ze Senátu. Byl bych moc rád, protože úmyslem navrhovatelů je, aby tato novela platila od 1. ledna příštího roku, tak aby ti, kterých se dotýká, tedy částečně invalidní důchodci, ten bonus, který se jim snažíme touto novelou dát, mohli uplatnit již za období 2005.

To je vše, co vám chtěl k tomu říci. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo se hlásí dál? Kolegyně, prosím.

 

Poslankyně Dagmar Mocová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v tisku 904/3 pod písm. C, což jsou moje pozměňovací návrhy, je třeba opravit následující písemné chyby:

V bodu 1 § 11 odst. 2 se slova "považuje též osoba" nahrazují slovy "považuje též doba" a slova "rozhodnutí soudu trvá" se nahrazují slovy "rozhodnutí soudu trval".

V bodu 2 § 55 odst. 2 "jde-li návrh" nahrazují slovy "jde-li o návrh".

K chybám došlo při přepisu rozdaného pozměňovacího návrhu kolegy Františka Koníčka, který jsem si osvojila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Prosím pana kolegu Kováčika, ať neruší pana zpravodaje. Běžte na své místo, běžte tam, kam patříte. Prosím pana zpravodaje, aby věnoval pozornost návrhům, které zaznívají v rámci rozpravy ve třetím čtení. Tam, pan kolego Kováčiku, ještě nepatříte.

Kdo se další hlásí do rozpravy? Nevidím žádnou přihlášku, rozpravu končím.

Dávám možnost panu poslanci Sukovi vystoupit se závěrečným slovem, pokud chce. Ne? Pan zpravodaj závěrečné slovo také nechce, takže prosím pana zpravodaje o přednesení návrhu procedury.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP