(16.00 hodin)
(pokračuje Krill)

Leč lze to chápat jako určitou neúctu k jednomu ze symbolů národa, k jazyku.

K rozhodnutí vás interpelovat, pane ministře, mě však vedla jiná skutečnost. Včera jsem se na sekretariátu našeho výboru snažil získat několik výtisků evropské ústavní smlouvy a lisabonskou strategii v aktualizovaném znění. Bohužel se tyto dokumenty ani na našem výboru dosud neobjevily. I když vím, že na Euronetu jsou k dohledání, neumím si představit tento argument sdělovat občanům, kteří chtějí tištěnou verzi, a zcela jistě je to jeden z důvodů, proč zatím nedošlo k rozpoutání debaty o evropské ústavní smlouvě. Debata je jen povrchní, jak řekl dnes v interpelacích premiér Gross.

Mám proto tři otázky. Za prvé. Kdy bude k dispozici dostatek publikací evropské ústavní smlouvy? Za druhé. Kdy bude k dispozici aktualizovaná lisabonská strategie? Za třetí. Jaká opatření učiní vaše ministerstvo, abychom dokumenty dostávali v češtině a včas? - I když už v této záležitosti zde bylo přijato usnesení Poslanecké sněmovny vůči vládě ČR.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím teď pana ministra Cyrila Svobodu, aby se pustil do svých pěti minut, které má k dispozici na odpověď.

 

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, odpovím na všechny otázky.

Pokud jde o doručování dokumentů Evropské unie, tak na to je systém Extranet a systém ISAP. Tyto systémy zaručují, že poslanci a poslankyně dostávají potřebné dokumenty Evropské unie. Stejně tak je závazek vlády zasílat stanoviska k jednotlivým dokumentům, a to v některých případech obligatorně, jinak k žádosti poslancům.

Pokud jde o otázku, kterou při této otázce zvedl pan poslanec Krill, a to je překlad těchto dokumentů do češtiny, tak to je velký problém. Komunikujeme v této věci s Evropskou komisí, která poukazuje na nedostatek překladatelů a tlumočníků do češtiny. Stále je tam nedostatek lidí, abychom mohli zvládnout tuto překladatelskou činnost tak, aby všechny dokumenty byly v jazyce českém. Dovolím si upozornit, že samozřejmě Evropská unie rozhoduje v řadě otázek pod jistými lhůtami, takže je potřeba zaujímat stanoviska. Očekává se samozřejmě, že především nastupující generace bude umět angličtinu nebo některý jiný z jazyků, ve kterém se budou původně text psát, aby je četli v originále a nebylo třeba pro první komunikaci reagovat v češtině. Dokonce na některých ministerstvech se už některé dokumenty rovnou přijímají a vypracovávají se k nim stanoviska například v angličtině, protože je to rychlejší a není třeba je překládat do češtiny. Ale chápu tuto povinnost a budeme na tom pracovat.

Pokud jde o evropskou ústavní smlouvu, její text, tak tam dosud čekáme. Bude to v nejbližších dnech, nechci říci úplně dnech, tak řekněme radši týdnech, abych tady nebyl chytán za slovo, kdy nám bude doručen z Evropské komise konečně oficiální text do češtiny jako publikace. Teď je již k dispozici na internetu, ale ještě není k dispozici jako publikace. Dostaneme ji v krátké době. Termín teď nevím přesně z hlavy, protože kdyby to bylo předmětem interpelace uvedeno, tak bych vám řekl i přesný termín, ke kterému se Komise zavázala. Na to apelujeme, protože chápeme nutnost, že je potřeba, aby také byla v knižní podobě. To je k evropské ústavní smlouvě.

Pokud jde o lisabonskou strategii, tak samozřejmě ta se jistým způsobem vyvíjí. Podle mého názoru dokumenty k ní jsou již dneska k dispozici v češtině. Jestli některý chybí, tak na to poukažte. Ale pokud jsem informován, tak lisabonská strategie k dispozici je.

Abych to shrnul. Na překladech se pracuje. Je nedostatek tlumočníků v Evropské komisi. Budeme se snažit, aby to šlo co nejrychleji, ale slíbit úplný úspěch nemůžeme, protože někdy je tlak času velký. Pokud jde o evropskou ústavní smlouvu, bude k dispozici i v knižní podobě, jakmile bude doručena v oficiálním českém textu z Evropské komise. Lisabonská strategie podle mého názoru již k dispozici je. Pokud není některý z dokumentů, tak mi řekněte přesně který, a já to zjistím. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, pane ministře. Ptám se pana poslanec Krilla, který má ještě minutu, jestli jí využije.

 

Poslanec Petr Krill: Jenom krátkou připomínku. Vím to jenom z tisku, ale údajně 500 výtisků, po kterých se zaprášilo, publikace evropské ústavní smlouvy už v Rytířské ulici bylo vydáváno.

 

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda Toto je možné. Musíme zajistit dostatek těchto publikací. Nebude stačit 500 publikací. Předpokládám, že po těch se určitě zapráší. Bude potřeba zjistit, kolik dostaneme publikací z Evropské komise. Zbytek bude muset být vytištěn na náklad české vlády. Je určitě zapotřebí, aby tato publikace k dispozici byla. Jinak samozřejmě můžeme občanům i ostatním, poslankyním a poslancům, připomenout, že všechny tyto dokumenty jsou již dnes k dispozici na internetu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. To je tedy vše k této interpelaci. Dalším interpelujícím v pořadí je pan poslanec Miroslav Beneš, který měl v úmyslu interpelovat pana ministra Bohuslava Sobotku ve věci prodeje LUV a terénních vozidel. Pan poslanec Beneš už asi nepředpokládal, že na něj přijde řada, protože ho nevidím v jednací síni.

Zeptám se pana poslance, jestli tedy přednese svou interpelaci i v situaci, kdy pan ministr zde není.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedo, protože se jedná o text, který má tabulkovou přílohu, a pan ministr tady není přítomný, tak mu to pošlu. Požádám o odpověď písemně.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane poslanče. Prosím nyní pana poslance Václava Exnera, který má poslední interpelaci, jedenáctou v pořadí, na pana ministra Sobotku, bohužel nepřítomného, ve věci prevence proti nezákonnému jednání na tržnicích. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Vážený pane nepřítomný ministře financí, jak je známo, dochází k rozsáhlému nezákonnému jednání na našich tržnicích, především na příhraničních tržnicích. Jsou s tím spojené veliké ztráty majetku, a to také ztráty státu týkající se ušlých daní a jiných poplatků, ale také konflikty, trestná a kriminální činnost. Koneckonců také nakonec obvykle dojde k tomu, že skuteční viníci nejsou postiženi kromě zabavení zboží.

Chtěl bych se vás zeptat, jakým způsobem chcete předcházet této situaci, jaký postup chce zvolit Ministerstvo financí, případně celá vláda, pokud jde o tento stav, kromě represí. Protože represe jsou drahé, a jak se ukazuje, také neúčinné. Dovolte mi, abych se vás také zeptal, zda spolupracujete s některými nevládními organizacemi. Je mi například známo, že organizace Vietnamci v České republice přijímá sama celou řadu opatření k tomu, aby ze strany Vietnamců se situace zlepšila. Myslím si, že společné úsilí by vedlo k lepším výsledkům.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane poslanče, i na vaši interpelaci se vztahuje § 111 článek 7, podle kterého není-li interpelovaný při přednesení ústní interpelace přítomen a není možné odpovědět bezprostředně, odpoví poslanci písemně do 30 dnů. Tím snad končím interpelace, protože to byla poslední v pořadí.

Přerušuji v této chvíli jednání Sněmovny do 16.15 hodin, kdy budeme pokračovat. Takže za šest minut Sněmovna bude pokračovat.

 

(Jednání přerušeno v 16.09 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP