Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
23. února 2005 v 9.01 hodin

Přítomno: 166 poslanců

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Milé kolegyně, vážení kolegové, přeji vám dobrý den a těm z vás, kdo jste zde, také pevné zdraví tělesné i duševní. Zahajuji další jednací den 41. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím o trpělivost. Nejprve zvládnu všechny procedurální náležitosti, poté dám prostor k procedurálním návrhům vám.

Nejprve vás prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami, tak abychom zjistili, kdo tady vůbec je a kdo tady není.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti z dnešního jednání požádala tato řada kolegyň a kolegů z důvodu nemoci: Jarmila Boháčková, Květa Čelišová, Stanislav Fischer, Miroslav Grebeníček, Robert Kopecký, Jozef Kubinyi, Tomáš Kvapil, Zdeněk Maršíček, Ladislav Mlčák, Jaroslav Pešán, Bohuslav Záruba a Tomáš Hasil; z vážných rodinných důvodů paní kolegyně Soňa Marková a Eva Nováková; z důvodu jednání - a to překvapivě zimního jednání - Parlamentního shromáždění OBSE se omlouvají kolegové Karas, Plachý, Rusová a Šulák; z důvodu zahraniční pracovní cesty páni kolegové Bartoš a Zeman.

Z členů vlády se omluvil - mám zde s poznámkou bez udání důvodu - pan premiér Stanislav Gross, z důvodu zahraniční pracovní cesty pan ministr Libor Ambrozek, ze zdravotních důvodů pan ministr Bohuslav Sobotka a opět, aniž by důvod byl sdělen, nicméně omluven je pan ministr Milan Urban. (Velký hluk v jednacím sále.)

V dnešním dopoledni bychom se měli věnovat bodům 106, 100 a 145, což jsou tři třetí čtení, následovat by měl poté blok prvních čtení, a to body 22, 50, 53 a 115, a před polední přestávkou nás čekají volby.

Přítomnost pana kolegy Zemana je jasným důkazem toho, že jeho omluva neplatí.

Pan poslanec Vojíř má náhradní kartu č. 3, kolega Langer náhradní kartu č. 2, kolega Říman náhradní kartu č. 1 a pak už je to jenom samá nula.

Kdo se hlásí s procedurálním návrhem? Prosím.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. Vzhledem k předpokládanému průběhu a odpolednímu programu pana místopředsedy vlády Jahna bych vás požádal o pevné zařazení bodů č. 54 a 55, což jsou vládní návrh zákona o veřejných výzkumných institucích a vládní návrh zákona o změnách v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích, jako první dva body po polední přestávce. Vím, že jsou tam pevně zařazeny dva body, dokumenty Evropské unie, ale žádám o zařazení bodů č. 54 a 55 hned po polední přestávce.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Omlouvám se. Přiznám se, že nejsem ještě zcela v dobré zdravotní kondici, nicméně paměť by mi měla sloužit. Mám obavu, že můžeme zařazovat nebo provádět přeřazení pouze směrem na závěr daného bloku, nikoliv ona pevná zařazení. Můžeme tedy modifikovat tento návrh tak, zařadit body č. 54 a 55 na závěr bloku prvních čtení? (Poslanec Koníček souhlasí.) Děkuji.

Kdo má další návrh? Prosím, pan kolega Krákora.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych přednesl návrh na přeřazení bodu č. 115 - Návrh zdravotně pojistného plánu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky včetně Dodatku a vyjádření vlády na rok 2004 a Informace o schválených zdravotně pojistných plánech jednotlivých zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2004, sněmovní tisk 805, a to jako třetí bod po polední pauze.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vy mě dneska zkoušíte... Odpoledne jsou zařazeny jako první body č. 62, poté 63. Toto je zpráva, dobře, bod č. 115 jako třetí bod. (Poslanec Krákora: Děkuji)

Byl jsem upozorněn, že usnesení, které přijala Poslanecká sněmovna, které mělo zjednodušit a zpřehlednit průběh našeho jednání, je vykládáno velmi individuálně a dle toho, jak se právě komu hodí, a tudíž pravidlo o tom, že návrh na přeřazení bodů v rámci návrhů zákonů je konán vždycky tak, že se zařazují tyto body na závěr příslušného bloku, není tak zcela pevně dodržováno, a tudíž návrh pana kolegy Koníčka zařadit body č. 54 a 55 jako první dva body odpoledne je možný považovat jako návrh podřiditelný hlasování.

Teď mi bylo řečeno, že mám být zásadový, já jsem, takže prosím pana kolegu Koníčka, abychom se dohodli tak, že já setrvám na svém návrhu, že to mohu zařadit až na závěr prvních čtení, pan kolega může namítat proti mému postupu a rozhodneme.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vznáším námitku proti postupu předsedajícího.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám za ni. Má ještě někdo další návrhy? Další návrhy nejsou. Prosím, abyste zaujali svá místa.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP