(Jednání pokračovalo v 10.39 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Milé kolegyně a kolegové, další pauza dnešního dopoledne skončila. Ještě přečtu dvě omluvy, které jsem z dnešního jednání dostala. Tou první je omluva pana poslance Grebeníčka, který je nemocný, a druhou omluvou je omluva paní poslankyně Miloslavy Vostré ze závažných osobních důvodů.

Nyní tedy prosím pana zpravodaje, aby nám oznámil další postup. Prosím ale o klid v jednací síni! (V sále je velký hluk.)

 

Poslanec Radim Chytka: Vážené dámy a pánové, já bych opravdu prosil, abychom se trochu zklidnili, neboť budu navrhovat proceduru u relativně složité materie, byť by ta procedura, kterou já budu navrhovat, byla relativně jednoduchá. Prosím, abychom se poslouchali, abychom si potom při jednotlivém hlasování neříkali, že je to trochu jinak, než jak si právě teď schválíme.

Před procedurou bych zopakoval, co jsem již říkal v rozpravě, že u pozměňovacího návrhu E IV za bodem 9 si přechodná ustanovení označujeme jako E IV/10 a část desátou tamtéž označujeme jako E IV/11, a takto o tom budeme hlasovat.

Za druhé by Sněmovna teď ještě před procedurou měla vyjádřit souhlas se stažením pozměňujících návrhů pana kolegy Koudelky, což byly pozměňovací návrhy, označené jako E I/1 a E III. O tom bychom měli teď rozhodnout hlasováním.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Teprve potom nás seznámíte s procedurou? Dobře. Budeme nejprve hlasovat o tom, zda Sněmovna souhlasí se stažením návrhů pana poslance Koudelky E I/1 a E III.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 326 a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 326 přítomno 172 poslanců, pro 131, proti 33. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Radim Chytka: Nyní návrh procedury. Filozoficky si myslím, že bychom měli nejdříve hlasovat o pozměňujících návrzích ústavněprávního výboru, které jsou pod písmenem C a které zásadním způsobem mění komplexní pozměňující návrh rozpočtového výboru, který je uveden pod písmenem A. Pochopitelně že tam, kde je zapotřebí pozměňující návrhy hlasovat dohromady, neboť jinak by vznikl legislativní paskvil, budu navrhovat hlasování hromadné. A pochopitelně že tam, kde tyto návrhy ústavněprávního výboru budou v rozporu s dalšími pozměňujícími návrhy, které byly přečteny ve druhém čtení, na to upozorním a hned bychom rozhodli hlasováním, zda se přikláníme k tomu či k onomu návrhu. To za prvé.

Za druhé bych rád upozornil, že poté bychom hlasovali o návrzích ústavněprávního výboru, které mají spíše technickou povahu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP