(9.30 hodin)
(pokračuje Němcová)

Přednost má pan poslanec Martin Kocourek a poté pan zpravodaj Radim Chytka.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych i já navrhl legislativně technickou změnu, a to u svého pozměňovacího návrhu označeného jako O3, kde v písmenu B se slova "jako komodity" nahrazují slovy "nebo komodity". Jedná se o mé přeřeknutí při mé řeči ve druhém čtení. V písemném podkladě mám text, který teď opravuji.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Prosím pana zpravodaje Radima Chytku.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové, dovolte mi také načíst jednu legislativně technickou opravu, a to ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu rozpočtového výboru pod písmenem A, kde by mělo dojít k přečíslování odstavců.

V novelizačním bodu 72 se v důsledku dalšího přečíslování odstavců následujícími novelizačními body vypouští věta: "V § 32 se odstavec 5 zrušuje a dosavadní odstavec 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6."

V novelizačním bodu 73 je třeba namísto odstavce 5 a 6 uvést odstavce 6 a 7 a v novelizačním bodu 74 má být v § 32 namísto označení odstavce 6 uveden odstavec 5.

To je k pozměňovacímu návrhu rozpočtového výboru. A nyní jsem rád, že kolega Koudelka doplnil ona písmenka u § 8, ale ještě bych se na něj obrátil, možná už trošku i jakoby do procedury, kdy za jeho pozměňovacím návrhem E IV za bodem 9, opakuji E IV za bodem 9, bych byl rád, kdybychom si mohli přechodná ustanovení označit jako E IV bod 10, abychom věděli, o čem budeme hlasovat, a část desátou označit jako E IV bod 11.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Nyní pan poslanec Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Já s tím souhlasím, a ještě abych ulehčil projednávání, tak beru zpět svůj pozměňovací návrh pod číslem A1 a dále pozměňovací návrh pod číslem III, který se týká obchodního zákoníku.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byly zatím poslední návrhy v rozpravě ve třetím čtení, nebo lépe řečeno, poslední přihlášky, které jsem registrovala. Hlásí se někdo další? Pan poslanec Michal Kraus.

 

Poslanec Michal Kraus: Děkuji. Paní místopředsedkyně, chtěl bych jenom požádat, aby těsně před ukončením rozpravy ve třetím čtení bylo umožněno klubu sociální demokracie se sejít na zhruba 30 minut na poradu klubu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Stále jsme ještě v rozpravě a já se opět zeptám, jestli chce někdo přednést nějaké legislativní úpravy či gramatické. Pokud tomu tak není, tak je asi ta správná chvíle na vyhlášení přestávky, o kterou požádal pan předseda poslaneckého klubu, tak aby to bylo ještě před ukončením rozpravy. Je 9.34 hodin, sejdeme se v 10.05.

 

(Jednání přerušeno v 9.34 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP