(12.40 hodin)
(pokračuje Michalík)

Žádám vás, prosím vás, podpořme tento zákon. Je to jednoduchá úprava, ale pomůže podle mě bezpečnosti na silnicích. (Potlesk v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Vrbík.

 

Poslanec Tomáš Vrbík: Já bych si dovolil krátkou reakci na pana poslance. My jsme si také zvykli na jednu věc - že stávající legislativu a stávající možnosti, které má policie k dispozici, které mají orgány činné v trestním řízení, nedostatečně využíváme a máme pocit, že jediné řešení je permanentní změna zákonů a zpřísňování trestního zákona. Já si myslím, že kdyby se stejným nadšením, jako tak často měníme trestní zákon, se zabývala policie naplňováním svých kompetencí, tak bychom možná tyto věci nemuseli tak často měnit. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vrbíkovi a nyní avizovaný pan poslanec Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážené dámy a pánové, protože zástupce předkladatelů bohužel nevyužil mé nabídky stáhnout tuto novelu trestního zákona, tak jsem nucen oficiálně podat v obecné rozpravě návrh na vrácení této novely trestního zákona předkladatelům k dopracování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Hlásí se pan poslanec Ludvík Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem rozuměl mnoha námitkám, které tady zazněly v diskusi, a pokládám je za vcelku rozumné, ale chci říci jednu zásadní věc. Nemohu souhlasit s tím, že řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění je bagatelní trestný čin. Možná z určitého pohledu je to možné považovat za bagatelní trestní čin, ale s možnými velkými následky na zdraví, ať už motoristů, nebo chodců.

Domnívám se, že současná právní úprava je naprosto nevyhovující, protože si musíte vzít v úvahu tu skutečnost, že bez řidičského průkazu zásadně dneska jezdí dvě kategorie lidí. Jedna kategorie jsou ti, pro které, řekněme, žádná výše pokuty není dostatečně vysoká, aby je od tohoto jednání odradila, ale daleko větší skupina lidí je ta, která jezdí bez řidičského oprávnění často s vraky, které nemají ani technický průkaz, mnohdy ani státní poznávací značku, a policie je naprosto bezmocná. A já se domnívám, že tato skutečnost se musí řešit, a musí se řešit dost zásadním způsobem. Proto se přimlouvám i za předložený návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. O slovo se přihlásil pan poslanec Votava.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Chtěl bych především poděkovat za diskusi, která se zde na toto téma odehrála. Já jsem ji samozřejmě očekával, tak jako probíhala na podzim loňského roku. I to právě svědčí o tom, že si myslím, že tento zákon by měl postoupit do druhého čtení a být důkladně projednán ve výborech.

Jinak co se týká kodifikace trestního zákona, tak co já mám informace, by mělo být řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu nebo návykové látky také trestným činem. Možná že mám špatné informace.

Já si myslím, že jsem dostatečně vysvětlil důvody, které vedou předkladatele, koneckonců to tady řekli dva předřečníci, pan kolega Michalík a pan kolega Hovorka, a je třeba opravdu zopakovat, že řízení pod vlivem alkoholu je opravdu ten nejnebezpečnější jev, který se na našich silnicích vyskytuje, a je třeba opravdu myslet na to, jaké způsobuje následky. Samozřejmě, když se nic nestane, tak se nic nestale, ale pokud se stane, a myslím si, že i toto by bylo určitou prevencí, že by přece jenom každý si dal pozor, aby za volant či za řídítka toho dopravního prostředku usedal.

Jinak v odpovědi na pana kolegu Pospíšila, tam samozřejmě není jenom trest odnětí svobody na jeden rok, tam je i možnost peněžitého trestu a je tam i možnost zákazu řízení.

Co se týká postihu řízení bez řidičského oprávnění, tam samozřejmě respektujeme to, že to, nechci říci, není tak závažný přestupek nebo čin, ale samozřejmě vycházíme z té praxe, že v současné době je to tak, že pokud někdo řídí bez řidičského oprávnění, je přistižen, zaplatí pokutu, jezdí dál, za týden je přistižen znovu, zase zaplatí, a donekonečna se to opakuje. Samozřejmě když se zase nic nestane, tak se nic nestane, ale pokud se něco stane…

Takže tam napoprvé si myslíme, že je na místě, aby se to posuzovalo jako přestupek, a vím, že v novém zákoně o provozu na pozemních komunikacích je ta sazba daleko vyšší, než byla, výrazně vyšší; a podruhé pokud způsobí v průběhu dvou let, tak je to trestný čin, zase s řadou možností, jak tento čin potrestat - odnětím svobody, či peněžitým trestem, anebo zákazem řízení, samozřejmě i s dopadem, že v tu dobu nebude moci absolvovat autoškolu. I to je trest a nebude moci jezdit.

Co se týká řízení vozidla pod vlivem alkoholu - ono to není tedy jenom vlivem alkoholu, my říkáme pod vlivem návykové látky. Ale pokud se zaměříme jenom na ten alkohol, samozřejmě můžeme diskutovat o tom, jaká hranice nebo jaký limit v promilích v krvi by měl tedy být ještě třeba dopravním přestupkem, tak jako je to v současné době, anebo od které hranice by to měl být již trestný čin. Ale řekněme tu hranici! Víme ji? My jsme se opírali o názor odborníků, kteří říkají, že i 0,3 promile již způsobuje to, že člověk není tak úplně schopen ovládat motorové vozidlo bezpečně. Samozřejmě u někoho je to výraznější, u někoho méně výrazné. Záleží samozřejmě na dispozicích toho člověka. Ale víme tu hranici? Já si myslím, že ji nevíme.

Já osobně se domnívám, že je potřeba takovouto normu, a nejenom já samozřejmě, domníváme se to jako předkladatelé, že je to opravdu tak závažný společenský jev, že je třeba jej nepřehlížet a je třeba nějakým způsobem tuto záležitost vyřešit. Já bych vás tedy chtěl znovu požádat, abychom tuto novelu propustili do druhého čtení a ve výborech ji podrobili důkladnému rozboru, abychom ji eventuálně třeba připomínkovali nebo k ní byly pozměňovací návrhy. My se tomu nebráníme, ale myslíme si, že je něco takového na místě přijmout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Václavu Votavovi. Další přihlášky do rozpravy nejsou, takže rozpravu končím. Předpokládám, že pan poslanec Václav Votava, který před chvilkou skončil svou řeč, nechce vystoupit, že to můžeme považovat za závěrečnou řeč za skupinu navrhovatelů.

Přivolám ty, kteří chtějí hlasovat o návrhu, který v rámci rozpravy zazněl z úst pana poslance Chytky. Předtím vás ještě odhlásím a poprosím o novou registraci.

Návrh, o kterém dám hlasovat, je tento: "Poslanecká sněmovna vrací předložený návrh navrhovatelům k dopracování." Ještě chvilku počkám.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP