(17.20 hodin)
(pokračuje Čermák)

Bylo tam 200 soudců. Program začal v pondělí v 10 hodin. Byl plánován až do středy dopoledne. Přednášeli tam například poradce Ministerstva spravedlnosti, soudce z Německa pan Springer, pan magistr Camrda, přednášel tam další specialista, pan doktor Passer, což je mladý soudce z Prahy, oba se zahraničními zkušenostmi ve studiu evropského práva, a další specialisté.

Analogická setkání se asi tak od konce dubna konají ve všech krajích pro prakticky všechny soudce krajských a okresních soudů v kraji, kteří mohou přijít do styku s agendou Evropské unie.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji ministru spravedlnosti panu Karlu Čermákovi. Kolegyně a kolegové, dalším vylosovaným v pořadí byl se svou interpelací pan poslanec Hynek Fajmon, který ovšem svoji interpelaci stáhl.

Nyní je na řadě pan poslanec Zbyněk Novotný, který bude interpelovat ministra informatiky pana Vladimíra Mlynáře. Připraví se opět pan poslanec Zbyněk Novotný, opět bude interpelovat pana ministra Mlynáře. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, v únoru tohoto roku jste podepsal nový dodatek k rámcové smlouvě o poskytování služeb komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy se společností Český Telecom. Částí tohoto dodatku je i nová příloha F, tedy ceník služeb. Když jsem se do něj podíval, byl jsem velmi rozčarován. Chválím sice vaši snahu snížit ceny připojení jednotlivých úřadů, ale není částka téměř 6500 Kč za jednu datovou přípojku s nejnižší konektivitou přece jen poněkud přehnaná? V současné době máme na trhu nové technologie jako ADSL či bezdrátové připojení. Opravdu se nedají stejné služby při zachování kvality a bezpečnosti celé sítě veřejné správy pořídit levněji? Nenastal čas monopolní smlouvu vypovědět a provést řádné a transparentní výběrové řízení?

Předem děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr informatiky pan Vladimír Mlynář.

 

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář: Vážená paní předsedající, vážení poslanci, přiznám se, že jsem trochu zmaten, protože téma interpelace je nadepsáno "Ve věci rozvoje internetu pro VŠ", což jsem si přeložil jako "vysoké školy". Možná tedy došlo ke špatnému záznamu a má to být "veřejná správa", nicméně připravil jsem si podklady o připojení vysokých škol k internetu, takže se přiznám, že jaksi nejsem úplně přesně schopen reagovat na přílohu rámcové smlouvy, kterou pan poslanec citoval. V tuto chvíli se tedy - nikoliv svou vinou, protože v záznamu je skutečně rozvoj internetu pro VŠ - mohu omezit pouze na obecnou konstataci, že rámcová smlouva je projekt, který schválila předešlá vláda. Já jsem patřil a patřím do jisté míry stále ke kritikům tohoto projektu a mohu souhlasit s panem poslancem, že podepsání rámcové smlouvy s Českým Telecomem bez výběrového řízení nebylo správné. V tom se s ním naprosto shodnu.

Pokud jde o rámcovou smlouvu a její přílohy, které stanoví cenové podmínky - podotýkám, že rámcová smlouva je pro mne závazná, byť na ni mohu mít jako ministr jakýkoliv názor, je to podepsaná smlouva, schválená vládou ČR - tak v dodatcích se skutečně stanoví ceny za různé služby. My jsme iniciovali také s Českým Telecomem změnové řízení o těchto cenách a tuším, že před dvěma měsíci jsme dosáhli nových cen, které jsou výrazně nižší.

Vzhledem k chybě v tématu interpelace jsem se však nepřipravil se znalostí dodatku rámcové smlouvy a mohu panu poslanci pouze prostřednictvím paní předsedající slíbit, že mu samozřejmě dodám příslušné podklady. Ujišťuji jej, že do budoucna je samozřejmě mým zájmem snižovat ceny připojení pro veřejnou správu, a to s využitím všech možností, zejména konkurenčního boje mezi dodavateli těchto služeb, a že rozhodně předpokládám, že pokud bude trvat moje odpovědnost za tento resort, žádné podepsání dalších takových smluv bez výběrového řízení pro dodávky veřejné správě by se již nemělo opakovat.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu ministrovi a ptám se pana poslance Zbyňka Novotného, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji. Pane ministře, je mi skutečně líto, že došlo k takovému nedorozumění. Já jsem si povšiml přebytečného háčku, nicméně jsem vás na to zvláště neupozornil, protože pokud je mi známo, žádný program rozvoje internetu pro vysoké školy neexistuje. Považoval jsem to za nesmyslnou otázku a domníval jsem se, že si háček odmyslíte. Bohužel se tak nestalo, nicméně přislíbil jste dodání podkladů, takže za to vám děkuji.

Jestli dovolíte, v souvislosti s předchozí otázkou se ještě zeptám na broadband, tzv. širokopásmové připojení, mezi které patří i technologie ADSL. V dokumentu Státní informační a komunikační politika se hovoří o vytvoření zvláštní strategie pro vysokorychlostní přístup. Ta měla být hotova k datu našeho vstupu do Evropské unie. V Evropské unii již jsme, takže se ptám, jak to vypadá s touto strategií. Vytvořilo ji vaše ministerstvo?

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr informatiky pan Vladimír Mlynář.

 

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář: Vážená paní předsedající, vážený pane poslanče, je to stejná otázka, jakou jste mi kladl minulý týden. Já jsem tady odpovídal, že národní strategie broadbandu ke dni přístupu nebo ke 30. květnu je úlohou pro bývalé členské země, nikoliv pro nově vstupující země. Ty mají jiný termín. Národní strategie broadbandu je připravována na Ministerstvu informatiky a podobně jako všechny jiné koncepční dokumenty, návrhy zákonů, všechny dokumenty Ministerstva informatiky bude předložena k veřejné diskusi. Také jsem zde minulý týden říkal, že přivítám aktivitu pana poslance ve vztahu k přípravě této strategie, protože u jiných dokumentů se Občanská demokratická strana veřejné diskuse nezúčastnila.

Na této strategii se tedy pracuje a já předpokládám, že někdy v průběhu června nebo července předložíme dokument k veřejné diskusi, a posléze teprve na jednání vlády někdy na podzim.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Zbyněk Novotný s další interpelací na ministra informatiky Vladimíra Mlynáře. Připraví se místopředseda Poslanecké sněmovny Ivan Langer, který bude interpelovat ministra spravedlnosti. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji. Pane ministře, doufám, že v následující otázce už si budeme rozumět lépe než v předchozí.

Máme-li brát vážně otázku používání informačních technologií veřejností pro komunikaci s úřady a nakonec i styk mezi úřady, nezbývá než vzít v potaz existenci zákona číslo 227 neboli zákona o elektronickém podpisu. Záměrně jsem vynechal den, kdy byl tento zákon přijat. Nyní mi dovolte citovat z aktuálních materiálů vašeho ministerstva. Cituji: "Nutnou podmínkou pro komunikaci občanů se státní správou s použitím elektronického podpisu jsou takzvané kvalifikované certifikáty občanů. Dosud jediný akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb vydal několik tisíc těchto certifikátů a jejich počet rychle narůstá. V současné době občané využívají elektronický podpis vůči orgánům veřejné správy především v oblasti správy daní a v obecních správních řízeních."

Mohl byste mi, prosím, vážený pane ministře, vnést trochu světla do otázky toho, jak je možné, že po čtyřech letech máme v zemi jediného akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb? Je skutečně správné, aby oblast informačních technologií pravděpodobně uměle vytvářela další monopoly a odebírala občanům možnost volby? A je skutečně pravda, že za čtyři roky od schválení zákona projevilo zájem o digitální podpisy pouze několik tisíc občanů? Vaše ministerstvo to uvádí na internetu. Tato informace je označitelná jako šokující. Jistě se mnou souhlasíte.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr informatiky pan Vladimír Mlynář.

 

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, páni poslanci, problematika elektronického podpisu, jak na ni upozorňoval pan poslanec, je dvojího druhu. První je ten údajný monopol.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP