(17.20 hodin)
(pokračuje Dostál)

Zároveň jsem jasně sdělil, že pokud se někomu ze státních zaměstnanců, kteří jsou na zámku zaměstnáni, nebudou líbit úkoly, které jsou jeho nadřízenými ukládány, nezbude, než že budu souhlasit s tím, že z toho budou vyvozena patřičná personální opatření. V žádném případě jako ministr zodpovědný za tento resort nebudu trpět, aby tento zámek pokračoval ve své obchodní činnosti tak, jak se tam stalo zvykem.

Pane poslanče, jasně vám říkám, že nebudu ustupovat žádným nátlakům, ani politickým nátlakům ze strany opoziční strany, což bohužel se v této souvislosti projevuje. Tím nemyslím vaše vystoupení zde, ale myslím, kterak je tato záležitost prezentována často v krajském zastupitelstvu. Znovu opakuji, že odmítám obchodně-politický klientelismus, který je tady prokazatelný a který vlastně způsobil, že tento zámek dopadl, jak dopadl.

Jsem ochoten, pokud pan poslanec Krill projeví zájem, může navštívit ministerstvo a s mými pracovníky, kteří se tímto problémem zabývají, podrobně prodiskutovat celou záležitost. Nebudu se samozřejmě bránit tomu, že i tito pracovníci s ním na Jánský vrch pojedou, a na místě se může seznámit s tím, co jsme zatím v této záležitosti učinili.

Každopádně zdůrazňuji, že není možné, aby památky a kulturní dědictví byly v České republice využívány k soukromému obohacování. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se pana poslance Petra Krilla, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak, prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Krill: Děkuji za slovo. A protože mám velmi málo času podle jednacího řádu, jen krátce.

Pane ministře, podle mého názoru o zpolitizování, o politický nátlak nejde. Máte možná jiné zkušenosti. Ale okresní úřad, který byl zřizovatelem a který byl i v té společnosti, byl politicky lidovců. Ředitel Vlastivědného muzea byl v ODA, chceme-li to politizovat. Nevidím tady tedy jenom příliš jednoznačný váš směr na ODS. Ale to je v tomto okamžiku vedlejší.

Připomněl bych jenom několik skutečností, které mám ověřeny. Řekl jste nepředání, nevydání klíčů. Podle mých informací tyto klíče nebyly vydány proto, že nebyla udělána inventura, což je celkem pochopitelné.

Co se týče komunikace s vaším institutem Národním památkovým ústavem. Jak je možné, že z osmi dopisů, které byly adresovány k rukám generálního ředitele různými subjekty, nebylo odpovězeno ani na jeden za loňský rok?

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane poslanče, je mi velmi líto, ale už hodně přesahujete lhůtu jedné minuty.

 

Poslanec Petr Krill: Jinak vítám vaši nabídku a rád se společné diskuse na Jánském vrchu zúčastním. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se pana ministra, zda chce odpovídat. Není tomu tak.

Nyní tedy uděluji slovo panu poslanci Vlastimilu Dlabovi, který bude interpelovat místopředsedu vlády a ministra vnitra pana Stanislava Grosse. Sděluji vám dále, že čtvrtý vylosovaný interpelující pan místopředseda Ivan Langer stáhl svoji interpelaci na ministra financí, takže jako další se připraví paní poslankyně Kateřina Dostálová, která bude interpelovat ministra kultury pana Pavla Dostála.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Dlab: Děkuji. Paní místopředsedkyně, vážení ministři, kolegyně a kolegové. Moje interpelace se týká legalizace kradených vozidel. Dosti závažná věc, která se stává. Víte, že jak nejlépe přijít k vozidlu a nemít peníze, je to, přivézt si ze zahraničí vrak a zde v České republice si buď sám, anebo prostřednictvím někoho nechat odcizit to samé vozidlo, to znamená stejné značky, stejné barvy a přibližně stejného vybavení a samozřejmě předělat identifikaci tohoto vozidla, legálně si nechat provést technickou kontrolu a toto vozidlo přihlásit. Takovýchto případů se stalo už mnoho a řada z nich byla i objasněna.

Co se ovšem stane, když policie zjistí, že takovéto vozidlo jezdí? Toto vozidlo zabaví. Ovšem stává se, že zabavené vozidlo je opět vráceno zpátky majiteli a zanedlouho znovu se objeví na silnicích. Mám konkrétní případ.

Chci tady jenom apelovat na pana ministra, aby vysvětlil, jakým způsobem může dojít k tomu, že když se zjistí, že kradené vozidlo, kde byly změněny identifikace, to znamená, že toto vozidlo není schopné provozu na pozemních komunikacích, je zpátky vráceno majiteli, nikoliv tomu, komu patřilo původně, komu bylo odcizeno, ale tomu, kdo změnil identifikaci, a toto vozidlo se během několika týdnů znovu objeví na silnici. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má místopředseda vlády a ministr vnitra pan Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, ctihodní kolegové z vlády. V tuto chvíli bych řekl nejprve několik obecných záležitostí, které se týkají vůbec režimu legalizace kradených vozidel, resp. toho, co se dělá pro to, aby k tomuto nedocházelo, a pak se pokusím říci pár věcí k otázkám, které tady zazněly.

Nejprve pokud jde vůbec o systém evidence, tak je zapotřebí si uvědomit, že od 1. 7. 2001 toto již není v působnosti Ministerstva vnitra, nýbrž schválenými zákony touto Poslaneckou sněmovnou byla tato kompetence přesunuta na Ministerstvo dopravy, tehdy Ministerstvo dopravy a spojů, dnes tedy Ministerstvo dopravy. Znamená to, že Ministerstvo dopravy převzalo celou agendu registrace motorových vozidel, převodů vozidel a samozřejmě registrace přípojných vozidel atp. V tuto chvíli je tedy situace taková, že tady máme jaksi dělené kompetence. Existuje registr u Ministerstva vnitra, resp. u Policie ČR, což je registr odcizených vozidel, resp. systém pátrání po odcizených vozidlech. A vedle toho existuje samostatný registr Ministerstva dopravy, na základě něhož dochází k registraci vozidel a přípojných zařízení, případně převodů jednotlivých automobilů.

Určitý čas tato situace byla dosti složitá, protože byly tyto dva systémy od sebe odděleny. Nám se podařilo technicky dosáhnout toho, že bylo možné tyto dva systémy propojit. Byla uzavřena smlouva mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem dopravy, která umožňuje on-line propojení mezi těmito registry, což znamená, že když dnes na obecních úřadech příslušné dopravní odbory registrují vozidlo, tak mají možnost on-line porovnat toto s registrem odcizených vozidel, resp. pátrání po odcizených vozidlech. To znamená, že v tuto chvíli by nemělo dojít na základě tohoto technického posunu, který nastal, k tomu, že bude zaregistrováno vozidlo, které je v tomto policejním systému.

Potud by se zdálo, že to je všechno bezvadné. Ale situace samozřejmě zdaleka tak ideální není, protože nemůžeme v tuto chvíli říci, že v tomto policejním systému pátrání po odcizených vozidlech jsou všechna vozidla, která skutečně byla odcizena. Především je to problematika vozidel odcizených v zahraničí. Vím samozřejmě o tom, že tato mezera existuje, a netvrdím, že je úplně ideální tento stav, nicméně propojením těchto dvou databází došlo k obrovskému posunu a budeme se snažit ve spolupráci s našimi kolegy v zahraničí dosáhnout propojení ještě dalších registrů tak, aby mezera, o které jsem před chvílí hovořil, byla definitivně vykryta.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP