(17.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pan místopředseda Langer vystoupí se svojí doplňující otázkou.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře, za vaši odpověď. Jsem rád, že alespoň podle vašich slov Ministerstvo spravedlnosti nebylo nečinné a že se snažilo ve věci zjednat nápravu, ale problém existuje. Občany určitě nezajímají důvody, proč něco nejde, ale jsou střetáváni se skutečností, že něco nefunguje. Kladou si otázku, jak může někdo, tedy soukromý exekutor, žádat po jiném občanovi, aby plnil své povinnosti, které vyplývají ze zákona, zatímco samotný exekutor, potažmo exekutorská komora povinnosti, které jí zákon ukládá, tak neplní.

Souhlasím s vámi, s tím, že i já mám naevidováno celou řadu stížností. Vím o celé řadě kárných řízení. Myslím si, že přinejmenším Ministerstvo spravedlnosti by v této věci nemělo být nečinné. Rozumím, že je třeba situaci stabilizovat. Jsem zastáncem existence soukromých exekutorů. Ale není možné, aby se tato instituce proměnila v něco jako vymáhače výpalného s kulatým razítkem, kteří si mohou dělat, co chtějí.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ptám se pana ministra spravedlnosti, zda chce ještě reagovat na doplňující otázku.

 

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák Ano, velmi stručně. Myslím, že nejsme s panem místopředsedou v žádném velkém sporu. Problém je takový, že exekutorská komora je samozřejmě jiný subjekt než její členové. Jaké možnosti ovlivňovat chování exekutorské komory má Ministerstvo spravedlnosti to je jiná věc. Nemá totiž prakticky žádné. Jediné řešení je buď s exekutorskou komorou projednat a domluvit se o plnění jejich povinností, nebo nakonec předložit Parlamentu nějakou novou úpravu dohledu Ministerstva spravedlnosti, který by ministerstvu dával větší pravomoci, což ovšem by byl případ spíše krajní. Já jsem také zastáncem toho, aby soukromí exekutoři existovali.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Posledním interpelujícím je opět místopředseda Poslanecké sněmovny pan Ivan Langer a pro změnu bude opět interpelovat místopředsedu vlády a ministra vnitra pana Stanislava Grosse. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane ministře, popáté a dost. Obracím se na vás ve věci vážné, a to je stále častějšího výskytu útěků zadržených osob policistům.

14. března tohoto roku utekl policistům z budovy Obvodního soudu pro Prahu 9 muž, o němž měl soudce rozhodnout, zda na něj uvalí vazbu kvůli maření úředního rozhodnutí. Tento případ bohužel není ojedinělý, neboť od listopadu roku 2003 to byl již pátý útěk zadržené osoby policistům. Začátkem listopadu roku 2003 policisté zadrželi mladého zloděje. Když se s ním vrátili na místo činu, aby věc prošetřili, nechali mladíka samotného v policejním autě, který toho využil, že klíčky byly v zapalování, a v policejním autě uprchl. Další útěk proběhl v polovině listopadu 2003, kdy po výslechu v budově policejní správy v Ústí nad Labem nepozorovaně odešel muž obviněný z osmnácti znásilnění. V lednu roku 2004 pak uprchl ze služebny v Duchcově na Teplicku muž podezřelý z krádeže poté, co jeden policista musel hlídat dvě osoby, které byly na dvou různých místech. Koncem ledna roku 2004 uprchl pražským policistům vazebně stíhaný muž v době, kdy jej policisté převáželi z pankrácké věznice, a to i přesto, že měl na rukou pouta. V březnu roku 2004 policistům utekl z prozatímních prostor policejního oddělení Brno-střed zadržený muž poté, co napadl policistu židlí.

Věřím, že vás tato nelichotivá bilance také nenechává klidným. Právě proto věřím, že mi odpovíte na otázku, jaké kroky podniknete nebo byly podniknuty k tomu, aby nedocházelo k dalším útěkům zločinců z rukou policistů, respektive aby pravděpodobnost byla výrazným způsobem snížena. Kladu otázku druhou: Jak byli postiženi policisté, kteří pochybili při výkonu svého povolání? Za třetí - zda máte přijatelnou nebo srovnatelnou statistiku s okolními zeměmi, jak to vypadá s útěky zadržených policistům, například se Slovenskem, Rakouskem, Polskem, Německem.

Děkuji za odpovědi.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má místopředseda vlády a ministr vnitra pan Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, já bych nejprve jenom polemizoval s termínem, kterým byla uvozena tato interpelace, že jsou stále častější útěky těchto zadržených osob. Mám tady statistiky za poslední tři roky, aspoň srovnání prvních čtvrtletí. Přes všechny problémy, které nechci snižovat, o kterých pan místopředseda Langer hovořil, tak letošní rok je z tohoto pohledu nejlepší. Protože problém je každoroční. Problém je prostě v policii dlouhodobý. Pokud bych k němu měl zaujmout nějaké jasné stanovisko, tak v drtivé většině případů jde o nedodržování služebního postupu. Protože pouta, pokud jsou nasazena některé ze zadržených osob, tak nejsou od toho, aby to byl jediný prostředek, který je použit proti tomu, aby osoba neutekla. Podle příslušných pokynů má policista, který zadrženou osobu předvádí nebo zajišťuje na služebně policie, případně eskortuje třeba na soud, tak ji má mít nepřetržitě pod dohledem. A to ve většině případů, které zde byly popisovány, ale i některé jiné se prostě neodehrávalo. Buďto z toho, že došlo k chybě, nebo z toho důvodu, že došlo k příliš velké benevolenci, když třeba policisté vyšli vstříc žadonění, že dotyčný potřebuje jít na záchod, což byl zrovna případ, který se odehrál tuším v Praze 9. Jde to na vrub těchto činností, které policisté většinou tedy takovýmto způsobem provedou nepředpisovým způsobem.

Pokud jde o otázku, zda máme statistiky srovnání, tak já jsem zadal, aby takové srovnání bylo provedeno, někdy před týdnem, deseti dny, protože jsme tuto věc probírali na poradě vedení. Zatím čísla nemám, takže si tady nebudu v tuto chvíli nic vymýšlet. Ale myslím si, že tu nějaké srovnávací analýzy se můžou dostat buďto do zprávy o bezpečnostní situaci, nebo při nějaké jiné příležitosti.

K otázce, jaké kroky jsou podnikány. Pokud jde o to, jaké kroky jsou podnikány po řídicí linii, tak byly samozřejmě vydány příslušné služební pokyny, a to i pokyny směrem ke kontrolním orgánům Policie České republiky, aby toto byla jedna z činností, na které se při své kontrolní činnosti zaměří, stejně tak by měla být tímto směrem zaměřena běžná kontrolní činnost řídících pracovníků. Protože samozřejmě do povinností řídícího funkcionáře patří i kontrolovat.

Pokud jde o postižení, tak jak otázka zněla, tady byly vyjmenovány některé případy. Pokud jde o leden 2004 v případě Duchcova, tak tady, pokud mám správné informace, příslušnému policejnímu inspektorovi byl snížen funkční plat o 15 % na dobu tří měsíců. Pokud jde o případ z konce ledna 2004 z Prahy, tak tam byli policejní inspektoři služby kriminální policie a vyšetřování zproštěni výkonu služby. Pokud vím, tak v tuto chvíli je jim sděleno obvinění ze strany státního zástupce, ale tím si nejsem úplně jistý, ale myslím že ano. Pokud jde o případ z Brna, jak zde byl zmiňován, z března 2004, tak tam byl policejní inspektor obvodního oddělení policie uvolněn ze služebního poměru jako postih za tuto událost. Takže to jsou případy, o kterých tady byla řeč.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP