(Jednání pokračovalo v 17.01 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Kolegyně a kolegové, dalším bodem podle našeho pořadu jsou

 

150.
Ústní interpelace

 

které jsou určeny jednotlivým členům vlády.

Ve čtvrtek 25. 3. a 1. 4. 2004 proběhla první a druhá část ústních interpelací podle vylosovaného pořadí. Nyní budou v kladení ústních interpelací na členy vlády České republiky v čase od 17 do 18.30 hodin pokračovat paní poslankyně a páni poslanci, kteří se umístili na dalších místech. Přihlášky na předsedu vlády byly již vyčerpány.

Jako první vylosovaná je paní poslankyně Alena Páralová se svou interpelací na ministra práce a sociálních věcí pana Zdeňka Škromacha. Mám informaci, že paní poslankyně tuto interpelaci stahuje, protože se s panem ministrem domluvila na písemné formě. Je tomu tak? Ano.

Dalším vylosovaným je pan poslanec Jiří Pospíšil, který má interpelaci na ministra spravedlnosti pana Karla Čermáka, a protože pana poslance Jiřího Pospíšila zde nevidím, jeho přihláška propadá.

Dalším vylosovaným je pan poslanec Hynek Fajmon, který mi ovšem sdělil, že svou interpelaci na místopředsedu vlády a ministra financí pana Bohuslava Sobotku stahuje, protože se domluvili na jiné formě.

Dalším interpelujícím je místopředseda Poslanecké sněmovny pan Ivan Langer, který má přednést interpelaci na místopředsedu vlády a ministra vnitra pana Stanislava Grosse. Není v této chvíli přítomen. Podle jednacího řádu nepřítomný interpelující poslanec ztrácí své pořadí a jeho přihláška propadá.

Dalším interpelujícím vylosovaným v pořadí je opět pan místopředseda Poslanecké sněmovny Ivan Langer, který má interpelaci na ministra spravedlnosti pana Karla Čermáka. Je to tatáž situace. Pan místopředseda není přítomen, tudíž jeho interpelace na ministra spravedlnosti propadá.

Další interpelující je paní poslankyně Alena Páralová, opět se svou interpelací na pana ministra Škromacha. V tomto případě nemám informaci. - Ano, přednese. Paní poslankyně Alena Páralová přednese interpelaci a já se omlouvám, protože to není interpelace na ministra práce a sociálních věcí, ale na ministra informatiky pana Vladimíra Mlynáře.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, s panem ministrem Škromachem jsme se dohodli, že jej oslovím písemně z důvodu, že pan ministr potřeboval odjet do Hradce nutně, ale s panem ministrem Mlynářem jsme se nedohodli, ale já jsem potřebovala jeho odpověď, takže já v tuto chvíli nebudu vystupovat a využiji formy písemné interpelace. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Znamená to tedy, paní poslankyně, že i tu druhou interpelaci na ministra práce a sociálních věcí berete zpátky.

Dalším interpelujícím je opět pan místopředseda Poslanecké sněmovny Ivan Langer, který má vystoupit se svou interpelací opět na místopředsedu vlády a ministra vnitra pana Stanislava Grosse. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážená paní místopředsedkyně, omlouvám se za zpoždění, ale byl jsem zdržen v kuloárech a netušil jsem, že budou staženy tolikeré interpelace.

Vážený pane ministře, navazuji na svou interpelaci ze dne 30. října 2003, ve které jsem vyjádřil své obavy nad tím, že zavedení 16třídního platového systému u policie bude krokem nekoncepčním, nespravedlivým vůči kvalifikovaným a zkušeným policistům a v mnoha ohledech přinese zmatky a chaos. Mohl bych rozvádět důkazy toho, že mé obavy se naplnily. Stovky policistů vyjádřily svou nespokojenost s novým zařazením do platových tříd.

Vytýkány jsou tyto základní nedostatky: minimální, nulový, nebo dokonce záporný dopad na služební příjem, rozčarování ze zařazení do platové třídy, které podle mnohých neodpovídá nejnáročnějším činnostem, apod. Vedlo to také ke zhoršení vztahů mezi policisty a jejich nadřízenými a mezi mnohými příslušníky navzájem vůbec. U některých obvodních oddělení navíc dochází vzhledem k nedostatku policistů k některým činnostem k tomu, že policisté zařazení v nižších třídách dělají práci, kterou mají na starosti kolegové z vyšších tříd apod.

Na základě těchto informací si vám dovoluji položit následující otázky.

Stále považujete 16třídní platový systém za nejlepší řešení přechodného období, než nabude účinnost nový služební zákon?

Za druhé. Jak hodláte řešit situaci, kdy policisté z nižších platových tříd jsou nuceni konat činnosti náležející kolegům z vyšších platových tříd, a to navíc ovšem za nižší platy?

Za třetí. Ještě v říjnu 2003 jste ujišťoval, že 16třídní platový systém bude účinný pouze jeden rok. Můžete nás i dnes ujistit, že od roku 2005 budou policisté odměňováni podle nového služebního zákona, nebo bude pokračovat systém, který byl zaveden tímto 16třídním platovým systémem?

Děkuji za odpovědi.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má místopředseda vlády a ministr vnitra pan Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, já budu velmi stručný, protože nebudu komentovat tu hodnotící část, protože můj komentář z ní vyplyne z odpovědi na tu první otázku.

Ta první otázka pana místopředsedy Langera zněla, jestli stále považuji za nejlepší zavedení 16třídního systému v mezidobí, než vstoupí v účinnost zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Odpověď na tuto otázku je vcelku jednoznačná. Nikdy jsem nepovažoval toto za nejlepší řešení, a když se dojednávala záležitost přechodu na 16třídní systém, snažil jsem se dohodnout, aby příslušníci bezpečnostních sborů nemuseli na ten jeden rok přecházet na 16třídní systém. Bohužel se toto nezdařilo. A samozřejmě ne vždy je člověk vítězem, protože musí vnímat nějaké kolektivní povinnosti, respektive prostě zájmy jednotlivých skupin, které pracují v rozpočtové sféře. Odpověď na otázku, zda stále považuji za nejlepší, prostě nemůže být jiná, než kterou říkám, protože já jsem to nepovažoval za nejlepší nikdy v minulosti a snažil jsem se, aby na ten jeden rok to probíhat nemuselo.

A to souvisí s odpovědí na otázku číslo 3, jestli mohu v tuto chvíli prohlásit, že to je skutečně pouze na jeden rok, jinými slovy implicitně v té otázce pana místopředsedy Langera je řečena otázka, zda bude platit služební zákon pro příslušníky bezpečnostních sborů s účinností od 1. 1. 2005. Odpověď je opět jednoznačná. Bude.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se pana místopředsedy, zda chce položit doplňující otázku. Ano, je tomu tak.

Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nejprve tedy stručná reakce. Jsem rád tedy, že pan ministr alespoň teď se přihlásil k tomu, že to bylo špatné rozhodnutí. Beru jeho odpověď jako potvrzení správnosti mých slov, když jsem z tohoto místa při projednávání služebního zákona příslušníků bezpečnostních sborů upozorňoval, že pro celý systém je mnohem efektivnější, méně nákladnější, méně byrokratičtější, když na pouhopouhý jeden jediný rok nedojde k tomu přechodu tak, aby půl roku předtím proběhl chaos v řadách policie, zavedl se nový systém a půl roku před ukončením jeho platnosti a přechodem na nový systém zavládl znovu další chaos. Jenom tedy konstatuji, že to bylo špatné rozhodnutí. Pan ministr vnitra se zbavil své odpovědnosti, nicméně dodávám, bylo to špatné rozhodnutí vlády Vladimíra Špidly, ve které je ministr vnitra prvním místopředsedou. Jeho odpovědnost je jasná.

Jen upozorňuji, že pan ministr neodpověděl na mou otázku, co hodlá činit s tím stávajícím problémem, který existuje, že policisté z nižších platových tříd dělají práci za kolegy z vyšších platových tříd, nicméně dostávají za to nižší mzdu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP