(Jednání pokračovalo v 16.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Vážené kolegyně a kolegové, dalším bodem podle našeho pořadu jsou

 

164.
Ústní interpelace

 

které jsou určeny předsedovi vlády České republiky a ostatním členům vlády. Ve čtvrtek 27. 11. letošního roku proběhla první část ústních interpelací podle vylosovaného pořadí, nyní budou v kladení ústních interpelací na předsedu vlády České republiky, eventuálně vlády České republiky v čase od 16 do 17 hodin a na ostatní členy vlády České republiky v čase od 17 do 18.30 hodin pokračovat paní poslankyně a páni poslanci, kteří se umístili na dalších místech.

Ještě předtím, než dám slovo panu poslanci Svatomíru Recmanovi, tak mi dovolte jedno sdělení. Z našeho odpoledního jednání se z důvodu pracovní cesty omlouvá pan místopředseda Ivan Langer.

Nyní tedy dávám slovo panu poslanci Svatomíru Recmanovi, který byl vylosován na čtvrtém místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády pana Vladimíra Špidlu. Připraví se pan poslanec Jiří Patočka.

 

Poslanec Svatomír Recman: Paní místopředsedkyně, pane předsedo vlády, úroveň českého hrubého domácího produktu, kterým se měří vyspělost ekonomiky, se kvůli změně výpočtu statistiků zvýšila za období let 2000-2002 v průměru o 7 %. Jinou metodiku jeho výpočtu totiž požaduje Evropská unie. Jedná se pouze o optické zlepšení, žádné nové hodnoty se za toto období nevyprodukovaly ani v budoucnu nevyprodukují. Další výrazné změny, které zvýší úroveň domácího HDP zhruba o další 2 %, statistici připravují na rok 2005. Tato změna metodiky výpočtu HDP dostala Českou republiku ze současných 60 % průměru ekonomiky Evropské unie přibližně k 64 procentům. Jaký je z toho důsledek?

Vyšší hodnota HDP znamená, že Česká republika bude více přispívat do fondů Evropské unie. Členství v Evropské unii se nám díky změně výpočtu, díky změně metodiky HDP výrazně prodraží. Na druhé straně se ztíží přístup k některým strukturálním fondům Evropské unie. Chudší země mají nárok na více pomoci z těchto fondů. Řečeno jinými slovy - dříve budeme díky statistice a změně metodického výpočtu od pomoci Evropské unie odstřiženi.

Jsem si vědom toho, že ve státním rozpočtu České republiky na rok 2004 je příjem z Evropské unie ve výši 12,7 miliardy Kč. Odvody do Evropské unie činí 16,866 miliardy Kč, to znamená v cash financích je to rozdíl 4,2 miliardy Kč, kterými přispějeme víc do Evropské unie, než obdržíme finančních prostředků.

Já bych v závěru své interpelace, pane předsedo, formuloval dotaz: Jak se zvýšení HDP v České republice promítne do výše příspěvků, které bude Česká republika platit do Bruselu? Na druhé straně, jak se promítne do snížení pomoci z těchto strukturálních fondů Evropské unie do České republiky? Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má předseda vlády pan Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, musím jednoznačně říci, že budu velmi rád, až dospějeme k okamžiku, kdy Česká republika se stane čistým plátcem, tak jako už desítky let je čistým plátcem například Spolková republika Německo, Lucembursko a jiné vyspělé země. V zásadě to bude znamenat tolik, že Česká republika se dostala do evropské špičky, že patří k nejbohatším zemím, že občané v ní mají nejvyšší životní úroveň.

Chci také zdůraznit, a málokdo si to možná uvědomuje, že to celkové přerozdělení evropských prostředků se týká zhruba dvou procent HDP evropských zemí, to znamená, že v zásadě je velmi malé a nezasahuje významným způsobem národní rozpočty. Ale i tak je to slušná suma, která je schopna velmi mnoho pomoci.

Pokud jde o změnu statistiky, ta statistika je věrnější, a je pravda, že pokud se přerozdělují zdroje v Evropské unii s cílem vyrovnávat strukturální problémy, je jistě správné, aby strukturální investice byly v této statistice evidovány. Až potud si myslím, že těžko lze mít výhrady.

Musím říci, že pokud jde o otázku, o kolik se ve skutečnosti zvýší odvod vlastních zdrojů Evropského společenství do rozpočtu EU za Českou republiku, nelze to v současné době přesně stanovit. Neboť základy pro odvody dle hrubého národního důchodu a DPH do rozpočtu Evropské unie za rok 2004 budou za jednotlivé členské státy upřesněny na jednání výboru Evropské komise pro vlastní zdroje v dubnu 2004. A to podle údajů o hrubém národním důchodu, aktualizovaných koncem roku 2004. Na základě těchto aktualizovaných údajů za všechny členské státy, včetně nových, bude stanovena komisí výše odvodu jednotlivých zdrojů, která bude obsažena v upraveném rozpočtu Evropské unie. Při přípravě rozpočtu Evropské unie na rok 2004 pro 25 členských států, který bude předkládán současně s rozpočtem pro EU 15 platným od 1. 1. 2004, vychází výše vlastních zdrojů za Českou republiku z údajů o výši hrubého domácího produktu publikovaných Ministerstvem financí v dubnu tohoto roku. Čili ta změna nezasáhne rok 2004.

Přesný dopad revize HDP na odvody České republiky nelze jednoznačně posoudit ani kvantifikovat, protože to bude záviset i na vývoji hrubého národního důchodu ve všech ostatních členských zemích Evropské unie. To je také podstatné.

V návrhu státního rozpočtu na rok 2004 je rozpočtována částka odvodu vlastních zdrojů ve výši 16,7 miliardy Kč, kde se počítá, že by měla být pokryta i výše uvedená metodická změna. Čili státní rozpočet na rok 2004 nebude zasažen nebo změněn.

Co se týká příjmu z příjmů Evropské unie, ty zůstanou stejné, jak bylo dohodnuto v Kodani. Opakuji: zůstanou stejné, jak bylo dohodnuto v Kodani. Byly stanoveny pevnými částkami a ty jsou uvedeny ve vstupní smlouvě. Změny ve vývoji HDP na jejich vývoj nemají vliv.

Vážený pane poslanče, vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, Evropská unie je samozřejmě více než jenom čisté přerozdělování, a dlužno říci, že vstupem přistupujících nových zemí do Evropské unie se průměrná úroveň HDP sníží a v zásadě se dá říci, že všechny země evropské patnáctky - nejsem si jist, zda s některými výjimkami - se dostanou do pozice čistých plátců. Jak už jsem uvedl, až Česká republika dosáhne této hranice, bude to pro české občany dobré, protože to bude znamenat, že jsme významně zbohatli.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji předsedovi vlády a táži se pana poslance Recmana, zda chce položit doplňující otázku. Ano, je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Svatomír Recman: Děkuji. Já samozřejmě bych souhlasil s panem premiérem v tom, že pokud bude ukazatelem ekonomické vyspělosti České republiky ve vztahu k Evropské unii ukazatel, kterým je skutečnost, že by se Česká republika stala čistým plátcem, bylo by to velice dobré, nicméně se obávám, že to je v horizontu několika desítek let. A právě otázka České republiky jako čistého plátce z toho důvodu nebyla předmětem mé interpelace.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP