(16.40 hodin)

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedo vlády, dovolte mi, abych vám připomněl, že sociální demokracie je již šestý rok u vlády a že jste předsedou většinové vlády již více než rok a půl. Za tu dobu jste ve zdravotnictví nepředvedli vůbec nic - kromě do igelitu zabalených koblih.

Za druhé - současnou příčinou krize ve zdravotnictví je to, že jste před volbami populisticky zvedli platy ve zdravotnictví. ODS s tímto nesouhlasila, ODS před tímto varovala. Došlo na slova ODS. Vy jste populisticky zničili zákoník práce, který je naprosto nevhodný pro zdravotnictví. ODS s tímto nesouhlasila. ODS před tímto krokem varovala. Na její slova došlo. Vy jste předlužené nemocnice převedli na kraj. ODS s tímto nesouhlasila, ODS před tímto varovala. Na její slova došlo.

Vážený pane předsedo vlády, vy jste varoval, že ODS chce amerikanizovat české zdravotnictví. Vy ho rusizujete! To znamená, že dochází k totálnímu rozvalu lůžkové zdravotnické péče. Vy rusizujete české zdravotnictví.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: S reakcí přichází k mikrofonu Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Dámy a pánové, chci jasně konstatovat, že není pochyb o tom, že síť českého zdravotnictví je vhodné restrukturalizovat a optimalizovat, a to ve všech sektorech - lůžkovém, ambulantním, u praktických lékařů. Ano, to je potřeba. V každém případě mohu konstatovat pouze to, že pan poslanec Nečas nemá představu o financování zdravotnictví, že nezná váhu mzdových nákladů, že nezná důsledky jednotlivých opatření, že je neumí zařadit do celkového kontextu, že si velmi málo uvědomuje např. rozdíly mezi náklady jednotlivých nemocnic ve zdravotnickém materiálu, v lécích a v celkových nákladech zdravotní péče. Pan poslanec Nečas pravděpodobně neví, že 44 % lůžkových zařízení jsou v plusu, 29 % lůžkových zařízení bylo k 30. 6. - abych byl přesný - také ve ztrátě maximálně do deseti milionů. To znamená, že příčiny, které se snažil uvést, vycházejí pouze z nedostatečné znalosti o fungování systému.

Jsem velmi rád, že pan poslanec Nečas vyjádřil své představy o zdravotnictví. Konstatuji, že český zdravotnický systém je schopen plnit své úkoly a také je splní.

Klíčová otázka - protože pojem rusifikace je pojem, který je do té míry prázdný, že nemá smysl s ním vůbec polemizovat - amerikanizace ano. Tam jsem schopen dokázat, jakým způsobem je koncipován systém amerického zdravotnictví, že je právě koncipován na principu prémie - riziko, že je to systém komerčního pojištění, že je to systém, který nakonec vede k vytvoření značného množství obyvatel, kteří se ocitají mimo zdravotní péči. Proto např. dětská a novorozenecká úmrtnost ve Spojených státech je významně vyšší než v České republice. Ale to už je jiná záležitost a o tom nebudu debatovat.

To, co bylo kritizováno přímo, je převedení nemocnic na kraje. Tady konstatuji, že je to správný systémový krok, že tento krok doplněný o další regulační nástroje umožní konečně reformovat, stabilizovat a optimalizovat české zdravotnictví.

Dámy a pánové, těším se na debaty, které povedeme, protože to budou debaty o vážné věci. Jsem přesvědčen, že v tomto volebním období máme unikátní příležitost věci podstatně změnit.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Dalším vylosovaným s ústní interpelací je pan poslanec Hynek Fajmon. Prosím ho, aby se ujal slova.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Vážená paní místopředsedkyně, pane premiére, rozhodl jsem se pokračovat dnes opět v naší diskusi o evropské ústavě a postavení České republiky v Evropské unii.

Během posledních interpelací jste, pane premiére, uvedl, že přesnou odpověď na mou otázku nemáte k dispozici a že mi ji pošlete písemně. Konstatuji, že jsem k dnešnímu dni vaši odpověď neobdržel. To mě vede k závěru, že platí moje tvrzení o tom, že návrh evropské ústavy zhoršuje postavení České republiky oproti dnešnímu stavu. Každopádně je pravda, že jste dosud žádný slibovaný výčet dokládající opak nepředložil.

K pokračování v debatě mě vede i současný vývoj evropské politiky okolo soustavného porušování Paktu stability ze strany Německa a Francie. Je skandální, že váš ministr financí toto porušování evropských smluv podporuje.

Nyní k samotné interpelaci. Moje otázka je stejná jako minule. Vy, pane premiére, tvrdíte, že návrh evropské ústavy zlepšuje postavení České republiky. Stejně tak to tvrdí váš ministr zahraničí. Žádám vás o identifikaci článků návrhu ústavy, ze kterých toto zlepšení plyne, a matematické analýzy, která toto vaše tvrzení dokládá. Dokud takové důkazy nepředložíte, musím trvat na tom, že vaše tvrzení a tvrzení ministra zahraničí je prostě lživé.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Premiér Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Dámy a pánové, myslím si, že interpelace - sněmovna je poměrně ztichlá a umožňuje, aby byly předvedeny nejrůznější formulace a figury - jsou velmi dobrou dobou pro to, abychom přednesli projevy, které by jinak v neobyčejném hluku, který zde většinou při projednávání předloh vládne, zanikly.

Dovolte mi tedy, pane poslanče, abych zevrubně - myslím si, že to zvládnu - popsal, co Česká republika v Evropě očekává, a prohlásil zcela s pevným přesvědčením, že ústavní smlouva Evropské unie je rozhodně lepším dokumentem z hlediska České republiky než smlouva z Nice. Ale to je otázka, o které jistě ještě mnohokrát budeme debatovat.

Rád bych vás také vyzval, abyste dokázal identifikovat přesně to, co vám dělá starost, protože problém hlasování je problém, se kterým se budu zabývat, kde vám vysvětlím, že vaše úvahy jsou chybné. Ale to za chvíli.

Česká republika v Evropské unii očekává, že bude mít rovnoprávné postavení s ostatními zeměmi, a rovnost členských zemí je jednou z hlavních deviz evropské spolupráce po celou dobu jejího trvání. Zároveň je rovnost členských zemí - a to znamená také rovnoprávné postavení České republiky - spolu s rovnováhou evropských institucí hlavní zásadou, ze které vycházejí priority České republiky na Mezivládní konferenci, která se návrhem Evropské smlouvy zabývá. Česká republika a dalších devět přistupujících zemí se účastní Mezivládní konference s plnými právy, která jinak přísluší jen členům Evropské unie. I to je zajímavý prvek demokratického systému, kdy rozhodující jednání se odehrává za naší plné účasti, ačkoliv formálně dosud členy Evropské unie nejsme.

To samozřejmě umožňuje aktivní prezentaci a prosazování názorů České republiky, zároveň to potvrzuje i odhodlání starých členských zemí formovat budoucí podobu Evropské unie společně s novými členskými zeměmi a dále uplatňovat výše zmíněnou devizu rovnosti. Ano, staré členské země nemusely v žádném případě otevřít toto závěrečné jednání plnoprávné účasti přistupujících zemí. Nemusely, ale učinily tak. Znamená to, že velmi vědomě se zbavily dílčí výhody, kterou by možná mohly využít či zneužít. Je to koncepční přístup evropský, je to koncepční přístup a je to přístup, který je hlubší než ploché úvahy vycházející z reálpolitiky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP