(16.10 hodin)
(pokračuje Šeich)

Tyto vize, představy a budoucnost mohou, nebo také - jak je někdy v sociální demokracii zvykem - nemusí nastat. Já se bavím o realitě, která je dnes. Já myslím, že ten mimořádný stav, jak to nazval pan premiér, na okrese Brno-venkov v této chvíli už netrvá, protože ze čtyř katastrálních úřadů byly tři zrušeny, v Rosicích, v Židlochovicích a v Tišnově a jeden je v Brně, což není okres Brno-venkov. Mimořádný stav v této chvíli netrvá, protože na okrese Brno-venkov není katastrální úřad ani jediný, takže já si myslím, že je to současný stav reality.

Na jedné straně mluvíme o vizích, o představách, ty mohou nastat a nemusí, ale realita reformy veřejné správy je taková, že úřady se občanům vzdalují.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Reagovat bude premiér České republiky Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Myslím si, že pan poslanec Šeich se mýlí, neověřil si zcela spolehlivě informace. Znovu mi dovolte, abych citoval, že dojde ke změně dislokace, je připravována změna v dislokaci pracovišť - čili je tady konstatován průběhový čas, který říká, že změna je připravována, není připravena - jejich soustředěním do Brna, která by měla proběhnout v roce 2006. Je tedy jasné, že úvodní informace není úplně přesná.

Přesto musím celkem jasně říci, že sociální demokracie své strategické záměry dosahuje a plní, mnohdy přes velmi usilovný odpor, mnohdy iracionální odpor některých částí opozice, takže nepochybuji o tom, že digitalizace map a jejich dálkový přístup a rozvíjení takzvaného elektronického vládnutí jsou věci, které jsou dosažitelné. Jak jsem již řekl, v roce 2006, pokud dojde k této dislokaci, která se připravuje a má svoji logiku, nedojde v žádném případě ke zhoršení přístupu občanů k těmto službám, nýbrž naopak k významnému zlepšení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Dostáváme se ke druhé interpelaci a tou je interpelace pana poslance Nečase na premiéra vlády Vladimíra Špidlu ve věci ministryně zdravotnictví. Prosím, pane poslanče, abyste se ujal slova.

 

Poslanec Petr Nečas: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane předsedo vlády, nepochybuji o tom, že v roce 2006 dojde k digitalizaci, protože zdroje přece na to jsou, ale skutečně uvidíme za ty čtyři roky.

Vážený pane předsedo vlády, myslím, že české veřejnosti je stále více zjevná neschopnost paní ministryně zdravotnictví za jeden a půl roku jejího působení ve své funkci cokoli s českým zdravotnictvím podniknout, takže zatímco máme zdravotnictví v totální krizi, jediný výdobytek z jejího ministerstva je, že máme koblihy balené v celofánu nebo v igelitu. Pouze silným nátlakem krajů bylo paní ministryni doporučeno, aby konečně začala s naším zdravotnictvím něco dělat. Její kroky jsou však naprosto zmatečné a její návrhy jsou v drtivé většině odmítány také její vlastní mateřskou stranou. Tady bych připomněl zvýšení spoluúčasti pacientů na léčebných úhradách.

Situace ve financování zdravotní péče je skutečně kritická. Platební neschopnost zdravotních pojišťoven, nemocnic, lékáren a dalších poskytovatelů zdravotní péče již přímo ohrožuje občany a pacienty. Tady cituji ze stanoviska Asociace českých a moravských nemocnic. Musím říci, že některé kroky paní ministryně zdravotnictví směřují proti oddlužení, protože například jí připravovaná vyhláška o úhradách zdravotní péče povede k tomu, že výpadky z příjmů nemocnic přesáhnou výši oddlužení, která bude nemocnicím poskytnuta. Navíc se chystá zavedení šestnáctitřídní tarifní soustavy, zvýšení třináctých a čtrnáctých platů, zvýšení DPH a spotřební daně a to povede k tomu, že nemocnice budou mít o 9 % vyšší náklady, zatímco příjmy jim stoupnou pouze o 2 %. Je zjevné, že náš nemocniční systém se pod vedením této ministryně zdravotnictví dostane do absolutní a velmi těžko řešitelné permanentní krize.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Prosím o odpověď předsedu vlády Vladimíra Špidlu.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych zde připomněl několik známých faktů, které se týkají povahy zdravotnictví a resortu zdravotnictví a stavějí celou situaci, nad kterou se všichni tak pohoršují, do reálnějšího světla, které nedovolí pravé příčiny situace skrývat či prostě zamlčovat. Je skutečně na místě vrhnout znovu světlo na příčiny situace, která se pravidelně projevuje nahromaděním pohledávek po lhůtě splatnosti pojišťoven, druhotnou platební neschopností nemocnic a novými požadavky na veřejné rozpočty.

Platná legislativa neposkytuje vládě, ani krajům, ani pojišťovnám, ani zdravotnickým zařízením prostor činit systémová regulační opatření, pokud se týče sítě zdravotnických zařízení, a je příčinou, ne-li hlavní příčinou, pravidelně se opakujících potíží a platebních krizí ve zdravotnictví. V oblastech, kde se neshoduje koncepčně pojetí ČSSD a ODS, celé minulé volební období ODS důsledně mařila přijetí základních úprav, které umožňují systematicky stabilizovat příjmovou i výdajovou stránku zdravotního systému. Tato periodická platební komplikace a platební problémy nevznikají nahodile a já připomínám nesystémové akce vlád Václava Klause i jiných vlád, které znovu a znovu musely tento systém dostávat do ekonomické stability. Byla to ODS, která zablokovala cokoli, co mělo cenu. Ano, díky vám jsme velmi těžce a zbytečně ztráceli čas.

Dnes nezbývá než konstatovat, že tento přístup sněmovny způsobil trvání deformací jak na příjmové straně zdravotního pojištění, tak deformací na výdajové straně nabídky služeb, a to při omezování nadbytečných kapacit při tvorbě sítě. Několik let se tak udržovala situace nemožnosti smysluplného rozvoje sítě zdravotnických zařízení, promyšlených a smysluplných investic do výstavby zařízení a vybavení. Pokud tato situace trvá, dostavuje se periodicky platební nerovnováha, která je znovu a znovu nesystémově zvládnuta. Vznikají prostě požadavky na veřejné rozpočty, a to nehledě na transformační dluhy, které se postupně promítly do zdravotního pojištění formou nezaplaceného pojistného po dnes již neexistujících podnicích nebo pohledávky za podniky v konkursu ve výši 6 miliard Kč, a to ve formě pohledávek zdravotnických zařízení za neexistujícími pojišťovnami.

Dámy a pánové, koncepce ODS, která vycházela z představy, že trh vyléčí zdravotnictví, která vycházela z naprosto nereálné představy, že veřejný systém zdravotnictví může být zásadně realizován tržně, způsobila, že jsme zaplatili nesmyslné transformační dluhy a budeme je muset platit ještě dlouhou dobu. Víme tedy, že příčina je v nepředložené liberalizaci ve zdravotnictví, která vytvořila podmínky pro hospodářskou nekázeň. V opozici se pravici dosud podařilo blokovat zákony, které by zase odstranily černé díry a umožnily postupnou konsolidaci problémů. Bohužel mohu říci, že do řady těchto kroků patří i dnešní veto prezidenta.

Zde platí zcela zásadně, že není fér, že ODS vždy znovu a znovu přichází s tím, že za tuto situaci může právě úřadující ministr. Ten problém se zakládal dlouhodobě a budeme jej také systematicky a dlouhodobě řešit. Obvyklý jediný recept ODS zní - za všechno mohou pacienti, mají péči zdarma, a tak pořád chodí k lékaři, protože nemají nic lepšího na práci než vysedávat v čekárnách a vyzvedávat si zbytečné léky. V systému pak není dostatek finančních prostředků.

Jasně říkám, že smysluplná regulace v systému veřejného zdravotního pojištění je nutná, ale systém nemůže kontrolovat volná ruka trhu, protože to by vedlo k amerikanizaci našeho zdravotnictví se všemi známými důsledky, mimo jiné i s enormním nárůstem nákladů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP