(15.30 hodin)

Poslanec Radim Chytka: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové, domnívám se, že procedura by mohla být poměrně jednoduchá.

Domnívám se, že nejdříve bychom měli hlasovat o poslaneckém návrhu pod písm. B pana poslance Antonína Sedi, a domnívám se, bude-li autor souhlasit, že bychom hlasovali o tomto písm. B o všech pozměňovacích návrzích dohromady.

Poté nás čeká hlasování o pozměňovacích návrzích pod písm. A, což jsou pozměňovací návrhy ústavně právního výboru. Dále hlasování o písm. C, což je návrh pana poslance Karla Vymětala, a pod písm. D, což jsou pozměňovací návrhy paní poslankyně Taťány Fischerové. To je několik pozměňovacích návrhů, které jsou obsahově totožné, liší se pouze v číslech, což znamená, že by došlo nejdříve k modelovému hlasování mezi A1, C1 a D1, potom mezi A2, C2 a D2.

Po tomto hlasování bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu A ústavně právního výboru a na závěr o pozměňovacím návrhu pana poslance Jiřího Václavka pod písm. E. Domnívám se, že - bude-li s tím pan poslanec souhlasit -, že bychom mohli taktéž o těchto pozměňovacích návrzích pod písm. E hlasovat dohromady, v celku, s tím, že pan poslanec, jak vidím, souhlasí podobně, jako souhlasil pan poslanec Seďa u písm. B.

To je tedy můj návrh procedury.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Registruji ovšem přihlášku pana poslance Karla Vymětala, kterému nyní dávám slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, paní místopředsedkyně, já mám jen jednu prosbu. Protože pozměňovací návrhy pod písm. A, C a D se liší v číslech, prosím, aby se nejprve hlasovalo orientačně, a teprve pak definitivně. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Myslím, že to tu také zaznělo, jestli se nemýlím.

 

Poslanec Radim Chytka: To jsem navrhoval, pane poslanče.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, děkuji. Ujasnili jsme si tedy situaci a já se ptám, má-li někdo námitku proti navržené proceduře. - Nevidím žádnou námitku, a proto o proceduře nechám hlasovat.

 

Rozhodneme o této proceduře v hlasování pořadové číslo 101, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro, abychom se takto navrženou procedurou řídili. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování s pořadovým číslem 101 se z přítomných 181 poslankyň a poslanců pro vyslovilo 153, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Můžete tedy začít, pan zpravodaji.

 

Poslanec Radim Chytka: Takže podle odsouhlasené procedury bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Antonína Sedi pod písm. B, který přiznává náhrady panu prezidentovi pouze po dobu pěti let. (Stanovisko zpravodaje i předsedy vlády bylo záporné.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Obě stanoviska jsou záporná.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 102 a táži se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 102 se z přítomných 182 pro vyslovilo 15, proti 127. Návrh nebyl přijat.

 

Můžeme pokračovat

 

Poslanec Radim Chytka: Nyní tedy máme první modelové hlasování, a to mezi pozměňovacími návrhy A1, C1 a D1. Všechny se týkají oné renty s tím, že A1 mění na 1,2násobek platu poslance, C1 na 0,8násobek a D1 naopak na 1,9násobek platu poslance. Nechal bych nyní hlasovat modelově A1, C1, D1.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Nejprve tedy modelově, kdo je pro návrh uvedený pod písm. A1 ve výši 1,2násobku. Zahajuji hlasování pořadové číslo 103 a táži se, kdo je pro.

Děkuji. V hlasování pořadové číslo 103 se z přítomných 184 pro vyslovilo 64.

 

Budeme tedy nyní hlasovat o návrhu C1, kde je uveden koeficient 0,8, pokud se nemýlím, pane zpravodaji. (Poslanec Chytka: Ano.) Prosím o stanoviska. (Stanovisko zpravodaje i premiéra bylo záporné.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 104 a táži se, kdo je pro tento návrh v orientačním hlasování.

V hlasování pořadové číslo 104 se z přítomných 184 pro vyslovilo 41.

 

Můžeme tedy hlasovat o třetím návrhu, kterým je návrh uvedený pod písm. D1, kde jeho koeficient je 1,9. (Stanovisko zpravodaje i premiéra bylo záporné.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 105 a táži se vás, kdo je pro tento návrh - jsme v orientačním hlasování.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 105 se z přítomných 184 pro vyslovilo 25.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Radim Chytka: Z tohoto orientačního hlasování nám vzešlo, že nejvíce hlasů pro měl pozměňovací návrh ústavně právního výboru pod písm. A1, kde by se tedy renta rovnala 1,2násobku platu poslance.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: O tomto návrhu tedy rozhodneme v hlasování pořadové číslo 106. Zahajuji toto hlasování a táži se vás, kdo je pro tento návrh - předchozí stanoviska byla souhlasná, jak pana premiéra, tak pana zpravodaje.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Ne, nebyla. Vteřinku - nejsem si jist, jestli mé stanovisko bylo souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já tedy prohlašuji toto hlasování za zmatečné, omlouvám se vám, ale domnívám se, že při orientačním hlasování, když jsem se ptala na stanoviska, tak jste, pane premiére, u prvního hlasování dal kladné stanovisko. (Předseda vlády se pokouší zjistit své stanovisko v uvedeném hlasování.)

Nemusíme se, pane premiére, trápit, já se zeptám znovu na vaše stanoviska a budeme znovu hlasovat o návrhu, kde koeficient je 1,2násobek - jedná se o návrh ústavně právního výboru, který je uveden pod písm. A1, táži se tedy na stanoviska. (Stanovisko zpravodaje bylo kladné, stanovisko premiéra záporné.)

 

Rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 107, které jsem zahájila, a táži se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování s pořadovým číslem 107 se z přítomných 185 pro vyslovilo 77, proti 80. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Radim Chytka: Nyní bychom tedy měli hlasovat o pozměňovacím návrhu C1. Měli bychom tedy hlasovat o 0,8násobku platu poslance. (Stanovisko zpravodaje i premiéra bylo záporné.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 108. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 108 se z přítomných 185 pro vyslovilo 45, proti 101. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP