(17.40 hodin)
(pokračuje Zralý)

Její obětaví členové svým zápalem pro dobrou věc dokázali za poslední léta, aby počet obětí nebyl několikanásobně vyšší. Vodní záchranáři od roku 1990 v primárních život ohrožujících stavech zachránili 3 106 osob, ošetřili 345 897 osob a odsloužili, převážně zdarma, na 605 167 hodin. K tomu provádí preventivní činnost, to znamená, že provádí výuku dětí a mládeže včetně přípravy záchranářů, a pomáhají lidem v nouzi při povodních. To všechno by měli tito lidé zvládnout za 1 250 tisíc korun, které tato složka obdržela téměř rovným dílem od ministerstva školství, zejména na projekty pro děti a mládež, a Ministerstva zdravotnictví na vlastní fungování všech skupin, a to pro tento rok.

Tento stav zapříčiňuje, že řada skupin Vodní záchranné služby téměř doslova bojuje o přežití, a hrozí to, že další vodní plochy zůstanou zcela nezabezpečeny. Scházejí jim totiž finanční prostředky na opravy opotřebovaného vybavení i na preventivní činnost.

Zcela chápu, že je nutno v současné době přerozdělovat finanční prostředky s maximální šetrností, ale nemělo by to být tam, kde lze zabránit těm nejtragičtějším situacím - ztrátě lidských životů.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Čas.

 

Poslanec Antonín Zralý: Proto kladu tyto dvě otázky. Proč je tato důležitá složka integrovaného záchranného systému pro letošní rok krácena, když za posledních 13 let se ve své činnosti chovala co nejšetrněji? Co vaše ministerstvo učiní, aby byl tento stav změněn? Je tak nezbytně nutné šetřit tam -

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Jsem velmi tolerantní. Prosím, ukončete svoji interpelaci.

 

Poslanec Antonín Zralý: - kde lze zachránit byť jenom jeden lidský život? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministryně zdravotnictví paní Marie Součková.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková: Vážená paní předsedající, vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče Zralý. Dovolte mi, abych se vyjádřila k interpelaci, která na mne byla vznesena, týkající se stran finančního zabezpečení Vodní záchranné služby. Chtěla bych ještě upřesnit slova pana poslance Zralého v tom, že skutečně na našem území je registrováno 49 skupin Vodní záchranné služby, ve kterých pracuje 2 291 dobrovolných záchranářů. Tak jak on i řekl, jedná se o dobrovolné občanské sdružení, které je evidováno jako kolektivní člen Českého červeného kříže, čili Ministerstvo zdravotnictví není zřizovatelem tohoto občanského sdružení.

Tak jako ostatní nezávislá občanská sdružení, i toto má možnost požádat si formou projektu o dotaci Ministerstva zdravotnictví a činí tomu tak již déle než deset let. Já musím říci, že v uplynulých letech, a vzala jsem to pouze pět let zpět, od roku 1998 do roku 2003, dosáhl příspěvek ministerstva zdravotnictví na pokrytí provozních nákladů Vodní záchranné služby 13 mil. korun. Pro tento rok činil požadavek na činnost Vodní záchranné služby celkem 28,5 mil. korun, z toho požadavky na materiálové vybavení, čluny, motory, dalekohledy, záchranné pomůcky a další byly ve výši více než 21 mil. Kč.

Tak, jak bylo zmíněno, Ministerstvo zdravotnictví v tomto roce poskytlo na projekt Preventivní a záchranná činnost včetně pobytových a víkendových akcí s programem zaměřeným na kvalifikaci a výcvik členů a rovněž i také výcvikové akce na bazénu či záchranou činnost pro pomoc při nenadálých událostech částkou zatím 600 tis. korun. Vězte, že mám na mysli veškeré činnosti, které se týkají záchrany lidských životů, a že mi to není lhostejné. Jakýkoli lidský život, který je zachráněn, je nevyčíslitelný. Proto nesmírně oceňuji činnost, kterou Vodní záchranná služba v naší republice koná.

Chtěla bych zde zdůraznit jednu věc. Ten, který provozuje rekreační plochy za účelem veřejné rekreace a využívání pro různé druhy vodních sportů či plavání, je také povinen zajistit plavčíka či patřičným způsobem takový systém, aby bylo učiněno zadost při otázce poskytování přednemocniční péče, to znamená první pomoci. Je smutné, pokud takto na našich vodních plochách není a provozovatelé tomu nečiní. Můžeme říci, že v mnohých případech se věci z hlediska této služby dublují, na mnohých plochách skutečně není tato činnost zabezpečena.

Nicméně Vodní záchranná služba není zdravotnickým zařízením. A nemůžeme ani z hlediska jeho statutu poskytovat za činnost, kterou činí, výkony, které by se dotýkaly poskytnutí jako zdravotní péče, protože se jedná skutečně tak, jak jsem zdůraznila, o první pomoc, která není v rozsahu výkonu pojišťovny, která skutečně platby uhrazuje pouze za zdravotní péči ohodnocenou zdravotními výkony a přesně specifikovanou zákonem.

Čili tato otázka, o které hovoříme, tak je otázkou, již jsem diskutovala i s generálem Štěpánem v rámci integrovaného záchranného systému, kdy Ministerstvo vnitra v tomto roce přispělo navíc, nejenom ministerstvo školství, kdy jsme se podíleli rovným dílem, ale také Ministerstvo vnitra, ve výši 200 tisíc korun.

Hledáme cesty, jakým způsobem ještě alespoň zčásti dofinancovat činnost Vodní záchranné služby v tomto roce. A já vám zde mohu říci, že pro příští rok chci vytvořit návrh rámcové částky do rozpočtu Ministerstva zdravotnictví tak, aby byla nepodkročitelným minimem pro zajištění nezbytné činnosti Vodní záchranné služby.

Jen pro ilustraci mohu uvést, že jsem se zúčastnila mezinárodní soutěže Vodní záchranné služby, která se konala 21. června v Nových Mlýnech na Moravě, a musím říci, že skutečně úsilí, které věnují nejenom kvalifikaci, ale také výcviku a zdatnosti, v povětrnostních podmínkách, které nebyly zrovna ten den velmi příznivé a kdy byla hladina vodní plochy tak rozbouřena, že bylo velmi obtížné vytrasovat a zabezpečit disciplíny, které potřebují, tak, aby se mohli zúčastnit, tak přesto tito zástupci Vodní záchranné služby zdolali tato úskalí na jedničku.

Vážím si skutečně jejich činnosti a vězte, že učiním vše proto, aby i v příštích letech nejenom že měli určitým způsobem rámec finanční částky daného minima, ale navíc, aby i v rámci integrovaného záchranného systému se stali nepodkročitelnou složkou při záchraně lidských životů, zvláště v situacích, které se v minulosti již dvakrát odehrály v naší republice, kterými byly povodně v letech minulých - 1997 a také v loňském roce.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji ministryni zdravotnictví paní Marii Součkové a táži se pana poslance Antonína Zralého, zda chce položit doplňující otázku. Není tomu tak. Já vám děkuji, pane poslanče.

A nyní slovo udělím panu poslanci Jiřímu Bílému, který přednese svoji interpelaci na ministra vnitra pana Stanislava Grosse, a připraví se pan poslanec Miroslav Beneš, který přednese svoji interpelaci na pana ministra Pavla Dostála. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bílý: Paní místopředsedkyně, děkuji. Já jsem zde nebyl na začátku. Chtěl jsem se zeptat. Pan ministr Gross poslouchá v jiné místnosti, nebo není?

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pan ministr Gross není dnes omluven z jednání, takže -

 

Poslanec Jiří Bílý: Právě proto jsem říkal, že jsem zde nebyl a nevěděl jsem, jestli je omluven.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: - mi není známo, zda zde je, nebo není.

 

Poslanec Jiří Bílý: Děkuji. Přesto svoji interpelaci přečtu a věřím, že pan ministr mi odpověď doručí.

Vážený pane ministře, začátkem ledna při interpelaci jsme se fakticky shodli na nesprávnosti výkladu nového zákona o zbraních a střelivu ze strany ředitele služby správních činností plukovníka Ing. Antonína Krmla (?), který by ve svých důsledcích poškodil práva dosavadních držitelů střelných zbraní. Bohužel podobné mediální úlety ze strany policie nadále pokračují. Tentokrát se přímo policejní prezident 2. ledna tohoto roku nechal slyšet v české redakci BBC, že prý tato nepříznivá statistika, tedy statistika, kdy prý legálně drženou střelnou zbraní bylo spácháno zhruba 80 % trestných činů, kdy pachatel použil legální zbraně, nadále pokračuje.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP