(9.10 hodin)
(pokračuje M. Beneš)

A proto dovolte, abych v rámci obecné rozpravy si dovolit předložit návrh na zamítnutí. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Registruji tento váš návrh, pane poslanče, a nyní prosím, aby se slova ujal pan poslanec Radim Chytka. Žádnou další přihlášku zatím nemám.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, bylo zapotřebí, aby vláda předložila zákon o soudnictví ve věcech mládeže, abych já zjistil ve svých 43 letech, jak jsem naivní.

Když jsme projednávali tento zákon v prvém čtení, seznámil jsem Poslaneckou sněmovnu se svou teorií, že tento zákon je psán na základě principu "čím větší grázl, tím menší trest". Domníval jsem se, a zřejmě naivně, že je dostatek času, abychom tuto materii projednali, dokonce se domnívám, že doba na projednání byla prodloužena o 20 dnů, a že přesvědčím hodně kolegyň a kolegů, že moje teorie je správná. Tak se skutečně stalo, avšak přestože kolegyně a kolegové přiznali, že na mé teorii něco pravdy je, odmítli podpořit ve výboru návrh na zamítnutí řkouce, že čím je stát hodnější na mladistvé zločince, čím je na ně mírnější, tím je to pro ně lepší. Já se domnívám, že zde jde o fatální omyl, a pokusím se vám osvětlit, proč.

Představme si takový jednoduchý příklad. Na sídlišti žijí dva učni ve věku 16 a 17 let, rádi chodí na diskotéku, mají nedostatek peněz a rozhodnou se, že vyloupí trafiku. Protože loupí v noci, bojí se, jsou to mladiství, vezmou si tzv. vystřelovací nože. Oni však tu trafiku vykradou, nikdo je při tom nechytí, a celkem tedy měli v tomto prvním případě, dá se říci, kus štěstí. Ty peníze z té krádeže se však brzy rozkutálejí, s jídlem roste chuť, a oni se rozhodnou tentokrát vykrást samoobsluhu. Tam už takové štěstí nemají a náhodný chodec, který jde kolem, si všimne, že se v samoobsluze něco děje, zavolá mobilem na policii a ta je chytne, když z té samoobsluhy utíkají. A tady jsme, vážené dámy a pánové, na dějové křižovatce.

Podle stávajících zákonů by jejich čin byl kvalifikován jako trestný čin krádeže, dostali by buď peněžitý trest, nebo podmínku, nebo veřejně prospěšné práce. Podle předloženého zákona o soudnictví ve věcech mládeže se však nedopustili trestného činu, je to kvalifikováno jako provinění ve zvláštním režimu, a soudu jsou nabídnuty čtyři možnosti, a to v § 5 v § 7, v § 11 nebo v § 71, jak soudce může dotyčné mladistvé osvobodit na základě těchto paragrafů, byť se dopustili trestného činu.

Oni tedy odcházejí nepotrestáni od tohoto soudu pro mladistvé a nyní zvažují, jak je vůbec nastaven princip, jak jsou nastavena pravidla hry v naší společnosti. Zjistili, že u té trafiky měli trochu štěstí, u té samoobsluhy měli trochu smůly, ale ať tak či onak, nakonec do 18 let je společnost stejně nepotrestá. Tak co? Tak se tedy rozhodnou a vykradou hypermarket. Tam však je -

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Promiňte, pane poslanče, pokusím se ještě jednou upozornit své kolegyně a kolegy, že jsme začali v regulérním čase jednání Poslanecké sněmovny, a pro jednání sněmovny prosím, abyste věnovali tomuto jednání svou pozornost. Kdo nemá v tuto chvíli možnost soustředit se na to, co říká pan poslanec Chytka, nechť opustí tuto síň.

Toto varování pronáším naposledy, nedělá mi to žádnou radost takto usměrňovat chování členů Poslanecké sněmovny. Pokud nebude vyhověno mé opakované žádosti, udělám to, co jsem udělala minule - přeruším jednání sněmovny na nějakou dobu, abyste mohli své záležitosti vyřídit v adekvátních prostorách a v adekvátním čase.

Prosím tedy ještě jednou důrazně o klid!

Prosím, pane poslanče, pokračujte.

 

Poslanec Radim Chytka: Děkuji, paní místopředsedkyně.

Opakuji tedy, že moji mladiství se mezitím dostali do hypermarketu, kde provedli loupež, kde však by noční hlídač, došlo ke zkratovému jednání, oni použili vystřelovací nože a bohužel hlídač zraněním nakonec podlehl. Máme zde tedy mrtvého nočního hlídače, mladiství se nepochybně dopustili loupeže se sazbou 10 až 15 let a je zcela zřejmé, že tentokrát budou odsouzeni nepodmíněně a ve vězení stráví několik let.

Zamysleme se nyní nad tím, co se stalo. Je promarněn lidský život. Ti mladiství budou několik let ve vězení a je otázka, když se z toho vězení dostanou, jestli budou vůbec schopni zapojit se znovu do normálního života ve společnosti. Kdybychom je trestali podle stávajících zákonů a oni dostali byť jen tu podmínku a kdyby si dali pozor třeba jen v té podmínce, jen ten krátký úsek několika let, mezitím se z učňů mohli stát normální zaměstnanci, mohli zjistit, že peníze se dají vydělat i jinak než krádeží, mohli se oženit a mohli spokojeně žít.

Vážené dámy a pánové, chcete-li pomoci těmto mladistvím, pak se připojte k návrhu na zamítnutí tohoto zákona. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk klubu poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Byl jste posledním přihlášeným do obecné rozpravy. Ptám se, zda se do této rozpravy ještě někdo hlásí. - Žádnou další přihlášku nevidím, proto obecnou rozpravu končím.

V obecné rozpravě byl přednesen dvakrát návrh na zamítnutí tohoto zákona. O tomto návrhu budeme hlasovat poté, kdy si pan poslanec Říman pravděpodobně vyřídí náhradní hlasovací kartu a kdy doběhne pan premiér České republiky. Já ještě upozorním kolegy, kteří jsou mimo jednací síň, že se blíží toto hlasování.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 78 o zamítnutí vládního návrhu zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy - zkráceně řečeno.

Pan poslanec Říman má náhradní kartu č. 26.

Zahájila jsem tedy hlasování číslo 78 a ptám se, kdo je pro zamítnutí uvedeného návrhu zákona. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 78 se pro tento návrh z přítomných 166 vyslovilo 48 poslankyň a poslanců, proti bylo 109. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat podrobnou rozpravou, kterou zahajuji a do které mám přihlášku pana poslance Miroslava Beneše, kterému nyní uděluji slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji, paní místopředsedkyně.

Už pan ministr ve svém úvodním slově upozornil na chybu, za kterou se omlouvám a která je v usnesení ÚPV, které jste dostali jako sněmovní tisk 210/1. Prosím proto o provedení úpravy, kde slovo "trest" v bodech 17 a 18 tohoto usnesení je třeba nahradit pojmem "trestní opatření" v příslušném pádu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP