(14.10 hodin)
(pokračuje Lachnit)

Lepší příklad arogance se snad ani nenajde.

Vláda Miloše Zemana reflektovala jednak hospodářský vývoj v 90. letech, restrukturalizaci, kterou tento region procházel a prochází, nezaměstnanost, která v tomto regionu je velmi vysoká, a bohužel se ji nedaří obrátit na lepší trend, a samozřejmě respektovala také i nové demokratické principy v řízení státu. Je to princip subsidiarity, princip podpory regionálního rozvoje, princip rovnosti šancí obyvatelstva v našich regionech. A proto došlo k pokusu o posunutí výstavby dálnice z roku 2016 do nějakého bližšího horizontu, který by lidem v regionu dal naději na slušný život a na to, že znovu budou regionem, ve kterém se dá dobře žít a bydlet. A proto tady padají data ukončení dálnice v roce 2008, 2009. To je skutečně chvályhodné. Je ovšem důležité, aby tento termín dodržen byl.

Bezuzdná mediální kampaň, která byla zahájena přes deník Mladá fronta -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Promiňte, že vás na chvilku přeruším a požádám sněmovnu o klid. Jsem přesvědčen, že všechny hovory ve sněmovně by měly být vnímány pozornými posluchači, a pokud má někdo zájem vést individuální hovory se svými kolegy, nechť je přenese do předsálí. Věřím, že se sněmovna uklidní a můžeme pokračovat.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Lachnit: Zopakuji tedy poslední větu: Bezuzdná mediální kampaň zahájená přes deník Mladá fronta Dnes jako obvykle dokresluje smutné poměry v Čechách, kdy je zcela evidentní, že nejde o názor jednotlivých novinářů, kde polemizovat s těmito názory na odborné úrovni je řekl bych pod úrovní člověka, který je technikem, který pracoval desítky let ve významných podnicích, ale je to skutečně zaměřeno pouze na lidi, kteří nic nevědí o projektovém financování, na lidi, kteří neumějí odlišit časovou hodnotu peněz. I pan poslanec Říman nám tady předvedl nádherný školský příklad, že když něco stojí 50 mld. Kč, on říkal 48,2 mld. Kč, tak jak to může stát víc? Pánové, buď ty peníze mám v ruce, a pak to stojí 48,2, anebo si je musím půjčit, ale pak je to úplně o něčem jiném. Myslím, že toto by pochopilo dítě v obecné škole, a my si tady tyto argumenty navzájem předvádíme jako něco, co by mělo být hodno zřetele a co by mělo nasazovat nějakou politickou psí hlavu těm, kteří plánovali tuto dálnici v jiném schématu financování, nikoliv pouze technicky. Pokud budete chtít postavit totéž, budete muset vždycky dojít zhruba ke stejným částkám.

Takže v Čechách se totiž všechno ví, a proto bych nebyl překvapen ani já, kdybych si tady zahrál na prognostika a řekl třeba, že vítěz příští soutěže by se mohl jmenovat konsorcium SKALSKA, Železniční stavitelství Brno a Stavby silnic a železnic Praha. Uvidíme, co čas přinese, uvidíme teprve, kolik to bude stát, uvidíme, kdo bude tuto dálnici stavět, uvidíme, jak ona "soutěž"dopadne pod velkou péčí všech orgánů, aby se pečovalo o státní peníze a nerozkutálel se nikde ani halíř.

Závěrem chci říci jednu věc. Obyvatele Moravskoslezského regionu tyto hrátky nezajímají. Nám je v podstatě jedno, kdo tu dálnici postaví, my potřebujeme, aby ta dálnice prostě byla. Nás nezajímají žádné vyšetřovací komise, žádné byrokratické spolky, které požírají papíry a jejichž výrok nakonec bude velmi podobný tomu, který vám teď řeknu, který je ze soudních síní a předsíní: Rekonstrukce prokázala, že termín je nezpůsobilý jak pro rekonstrukci, tak pro znásilnění, a to svým příkrým svahem a hrbolatostí v rozporu s účelem.

Děkuji, pane předsedající, za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Lachnitovi a slovo má pan poslanec Ludvík Hovorka. Připraví se pan poslanec Radim Chytka, který je zatím posledním písemně přihlášeným do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, v diskusi tady zaznělo, že minulá vláda chtěla jednat rychle, a proto nebyl čas na kvalitní výběrové řízení. O rychlosti a chvatu svědčí i fakt, že zakázka byla zadána a smlouva byla podepsána v posledních dnech funkčního období minulé vlády.

Základ současného problému vidím především v zadání zakázky bez odpovídající projektové dokumentace, což mělo za následek jen velice obtížné stanovení ceny díla. Je v zájmu každého investora, aby stavba byla zadána podle řádné a hotové projektové dokumentace. Každý projektant vám potvrdí, že studie nemůže být seriózním podkladem pro stanovení objektivní ceny stavby.

Všichni víme, že Česká republika není v dobré finanční situaci a že je třeba šetřit každou korunou. Proto si vážím statečnosti pana ministra, který dokázal se svým týmem rozkrýt finanční rizika smluvního vztahu, a vážím si rozhodnutí této vlády, která dokázala najít rozumnější, levnější náhradní řešení.

Tímto se hlásím i do podrobné rozpravy, kde navrhnu sněmovně usnesení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi a slovo má pan poslanec Radim Chytka, který je posledním písemně přihlášeným do obecné rozpravy, a vidím dalšího z místa, pana poslance Martínka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Chytka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové na úvod bych chtěl poděkovat panu ministrovi, že se dnes zúčastnil zasedání Poslanecké sněmovny, neboť co se týče dálnice D 47, jsem ho já již interpeloval, bohužel interpeloval jsem nepřítomného ministra. Pan ministr se omluvil, byl v lázních, pan premiér, předseda vlády se taktéž omluvil, měl tiskovou konferenci v Ostravě. Takže když nějaký pan ministr se zúčastní zasedání Poslanecké sněmovny, já si myslím, že je to takový malý svátek a že bychom mohli tedy tohoto okamžiku využít. (Potlesk.)

Vážené dámy a pánové, pocházím z Ostravy, z Moravskoslezského regionu, a spolu s občany tohoto kraje se domníváme, že pro současné Ministerstvo dopravy výstavba dálnice D 47 rozhodně není prioritou, a my dokonce máme podezření, že současné ministerstvo ani netouží zapojit dálnici D 47 do dálniční sítě České republiky. Máme podezření, že jde pouze o jakousi hru. Ta hra má zcela jasná a jednoduchá pravidla. Blíží-li se volby, pak kolem dálnice D 47 jakoby mávnutím kouzelného proutku veškeré problémy mizí a přijíždějí k nám vládní delegace, které poklepávají základní kámen na výstavbu této dálnice. Pak jak čas jde, tak se po volbách začnou problémy hromadit a zjistí se, že dálnici D 47 stavět nelze. Pak se přiblíží další volby a problémy opět mizí a vládní delegace přijíždí poklepat tentokrát druhý základní kámen pro stejnou stavbu, dálnici D 47.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP