(10.00 hodin)
(pokračuje Šulák)

Musím vás upozornit, a je to moje nejniternější přesvědčení, že vládě šlo jen o rozvoj severní a východní Moravy. Kromě toho si myslím, že iniciátoři kampaně proti dálnici a iniciátoři snahy zastavit tuto stavbu podkládají vládě svoji vlastní morálku a své vlastní myšlení. Myslím, že by se kolegové, kteří se touto věcí takto zabývají, měli nad tím zamyslet, a musím jim říci, že prokazují průmyslu České republiky a ekonomice tohoto státu medvědí službu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Šulákovi. Teď bude hovořit pan poslanec Ludvík Hovorka.

Dámy a pánové, množí se dotazy, do kdy dnes plánujeme jednání. Po dohodě s kolegy místopředsedy vám chci sdělit, že předpokládaný konec dnešního odpoledního jednání bude někdy kolem 15. hodiny. Čili přestávka plus minus po půl jedné, o půl druhé pravděpodobně začne ten odpolední blok. Říkám to s určitými výhradami, protože neznám přání předsedů jednotlivých poslaneckých klubů. Pokud by chtěly poslanecké kluby jednat, tak samozřejmě musím připustit určitou modifikaci toho, co jsem právě řekl.

Hovoří pan poslanec Hovorka, připraví se pan poslanec Hojdar.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, domnívám se, že je třeba vidět tu věc z toho pohledu, jak dnes existuje. Smlouva je podepsána, s tím asi nic nenaděláme, a současně i pan ministr byl vlastně postaven před hotovou věc. Pro mě je zásadní, že je třeba eliminovat možná rizika, která z té smlouvy a z toho balíku smluv vyplývají.

Pan ministr se zavázal i v hospodářském výboru, že smlouvy se zkoumají a že udělá vše pro to, aby ta rizika pro Českou republiku byla co nejmenší. To je pro mě zásadní věc a já nemám nejmenší důvod pochybovat, že pan ministr by učinil jinak.

Z toho důvodu se domnívám, že je vhodné tuto zprávu, kterou pan ministr přednesl, vzít na vědomí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Hovořit bude pan poslanec Hojdar. Připraví se pan poslanec Chytka.

 

Poslanec Josef Hojdar: Vážený pane místopředsedo, páni ministři, dámy a pánové, nebývá mým zvykem, že bych se nechal zatáhnout do rozprav k tématům, o kterých zcela jednoznačně vím, že jsou cíleně kampaňovitá a nesměřují k žádnému efektivnímu a rozumnému cíli. Ale vzhledem k tomu, že tato záležitost se dotkla i hospodářského výboru, tak jak tady bylo zmíněno usnesení hospodářského výboru, je mou povinností uvést věci na pravou míru.

Hospodářský výbor sám o své vůli, aniž by k tomu byl někým vyzván, aniž k tomu byla zřízena jakákoliv vyšetřovací komise, požádal pana ministra Šimonovského o to, aby na našem zasedání minulý týden podal informaci o tom, jak celá záležitost kolem výstavby dálnice probíhá. Hospodářský výbor věnoval tomuto tématu poměrně dlouhou dobu. Za celou dobu - a myslím, že nejen já, ale ani ostatní členové hospodářského výboru - jsme nezaznamenali od pana ministra něco, co by dál zavdávalo podnět k tomu, abychom se dívali na celý projekt jako na něco, co zavání pomalu kriminální činností.

Pan ministr nás tam seznámil s tím, jak to probíhá, řekl, že pochopitelně probíhá určité objasňování věcí, které kolem toho jsou, protože on nebyl u toho, když se smlouva dělala, že i on se potřebuje dostat na dřeň celé záležitosti, ale není to problém, který by v současné době z toho jeho pohledu byl takový, že by tam byly nějaké zjevné závady nebo věci, které by ohrožovaly celý projekt, nebo věci, které by zavdávaly podnět k jakémukoli dalšímu zpochybnění tohoto projektu.

Musím říci, že jsem byl docela příjemně překvapen, protože diskuse, která se kolem toho odvíjela, byla velmi obsáhlá a myslím, že byla vcelku konstruktivní. Na základě této diskuse potom hospodářský výbor doporučil Ministerstvu dopravy a spojů, aby pokračovalo v šetření okolností, za kterých došlo k uzavření dálniční dohody, a domluvili jsme se s panem ministrem na tom, že budeme pokračovat v tomto tématu, s tím, že jsme se domluvili, že to bude ještě během zasedání sněmovny, pokud bude nějaká volnost a budou známy nějaké nové okolnosti, a v neposlední řadě že bychom si potom přizvali H&C, aby nám k tomu také podala svůj výklad, abychom se dostali do obrazu ze všech pozic a mohl z toho hospodářský výbor potom udělat své závěry.

Chtěl jsem zde vystoupit s tímto objasněním z toho důvodu, abyste viděli, že to není záležitost, která byla vyvolána jen tím, že si najednou někdo vzpomene a řekne - nikdo se o to nestará, nikdo se o nezajímá a je tam něco špatného. Opak je pravdou, je to záležitost jako každé jiné velké smlouvy, kdy hospodářský výbor se také průběžně zajímá o stav celé záležitosti a kdy jednoznačně je celá záležitost pod kontrolou. Pokud budou potom další poznatky z hospodářského výboru - a myslím, že na těchto našich jednáních je daleko víc prostoru pro konstruktivní věci a řešení než tady - dáme vám potom další podrobné informace.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hojdarovi a hovořit bude pan poslanec Chytka. Připraví se pan poslanec Kubinyi.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, i já pocházím z Ostravy a výstavbu dálnice D 47 sleduji v čase velice pečlivě. Došel jsem k jednomu zcela jasnému a logickému závěru. Vláda ČSSD v čele s ministerstvem dopravy si z Moravskoslezského kraje a jeho občanů dělá srandu. Výstavba dálnice D 47 totiž v čase probíhá takto.

Před volbami všechny problémy mizí. Najdeme způsob financování, je to šedé mýtné, najdeme firmu, která je ochotna tuto dálnici stavět, uzavřeme smlouvu a např. před volbami v roce 2002 položíme již druhý základní kámen pro výstavbu dálnice D 47. Rozdíl mezi prvním základním kamenem a druhým základním kamenem spočívá v tom, že při položení druhého základního kamene nefungovaly mikrofony. Jiný rozdíl mezi těmito kameny skutečně není. Avšak jakmile je po volbách, problémy se začnou kupit. Překvapivě se zjistí, že výstavba dálnice D 47 soukromým investorem je dražší, zjistíme, že to má mnohé technické a jiné problémy. Je zapotřebí nějaký způsobem však občany Moravskoslezského kraje ukolébat, a proto se najdou peníze na přeložku vysokého napětí.

Nyní bych chtěl predikovat, jak bude výstavba dálnice D 47 probíhat dál. Pokud budeme my z Moravskoslezského kraje interpelovat pana ministra dopravy, jak to vypadá s dálnicí, odpověď bude taková, jak ji slýchám už pět let. Dálnice se přece staví, vždyť děláme přeložku vysokého napětí. Není pravda, pane poslanče, že by se dálnice nestavěla. Toto slýchám už pět let. A taktéž předpokládám, že před volbami v roce 2006 přijde pan předseda vlády, který nyní chlácholí občany tím, že dálnice bude, kdyby čert na koze jezdil, a postaví třetí základní kámen pro výstavbu dálnice D 47.

Pokud se domníváte, že má slova jsou trochu příkrá, nedivte se, protože po pěti letech slibů nenacházím slova jiná.

Ale abych byl vstřícný, obracím se na vás, pane ministře, prostřednictvím předsedajícího, s tímto návrhem. Pokud se domníváte, že to, co jsem nyní řekl, jaká bude výstavba dálnice D 47 do budoucna, není pravda, pak vám dávám sto dnů, abyste mě přesvědčil o opaku.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Chytkovi. Pana ministra můžete oslovovat přímo, takže věřím, že pan ministr zaregistroval to, co jste říkal. Hovořit bude pan poslanec Jozef Kubinyi, připraví se pan poslanec Miroslav Beneš.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP