(11.00 hodin)
(pokračuje Langer)

Takže vzpomeňte si na to také.

Za třetí. Z palby vašich otázek na téma, kdo je nezávislý na vládě, vlastně vyplynulo, že jsou všichni v této zemi závislí na vládě. Chtěl bych vás upozornit prostřednictvím předsedajícího: pane ministře, v této zemi jsou lidé, kteří nejsou, ale nejenže nejsou, ale také nechtějí být na této vládě závislí. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi Langerovi. Ve faktické poznámce žádná přednost podle mého soudu neexistuje, takže teď má slovo pan poslanec Doktor, potom pan poslanec Teplík a poté pan ministr Gross. V normálním vystoupení má pan ministr přednostní právo. (Námitky ze sálu.) Takže my se poradíme.

Dobře, takže pane ministře, po poradě s kolegy se budeme držet zavedeného systému, to znamená, že ve faktických poznámkách v délce nejvýše dvě minuty mají přednost poslanci před vámi. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Doktor, poté s faktickou poznámkou pan poslanec Teplík, pak můžete vystoupit vy.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za slovo, slibuji, že nezneužiji institut faktické poznámky a vystoupím pouze k části vystoupení ministra vnitra Stanislava Grosse.

Přiznám se, vážené kolegyně a kolegové, že nejsem z těch poslanců, kteří umějí posoudit, zda se ve Spolaně vyskytli potápěči, už vůbec nedokážu rozlišit, jestli to byli profesionální potápěči, či potápěči soukromí. Jedno však posoudit umím jako poslanec i jako divák. Nepochybně se ve Spolaně vyskytl skvělý ministr vnitra Stanislav Gross. Jako jediný ministr této vlády byl v médiích usvědčen ze lži, z cynické kalkulace, jak si na Spolaně vytřískat politický kapitál. Vůbec se nedivím intenzitě a obsahu jeho vystoupení, protože jako nejmladší člen této vlády, který fakticky selhal a zneužíval povodní ke své popularitě, si musí vysloužit ostruhy tímto způsobem.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: To byla faktická poznámka pana poslance Doktora. Pan poslanec Teplík svou faktickou stáhl, takže v tuto chvíli má příležitost k reakci pan místopředseda vlády, pak vystoupí pan ministr Němec a dále jsou přihlášeni poslanci Křeček a Miroslav Beneš.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Budu stručný. Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, za prvé bych chtěl poděkovat dodatečně panu místopředsedovi Langerovi i ostatním tehdejším opozičním politikům z ODS za jejich zodpovědné posouzení činnosti bezpečnostních složek na zasedání MMF. Myslím to vážně a doufám, že takto budou postupovat i při zasedání summitu NATO.

Za druhé k panu poslanci Doktorovi. Holt ty chyby vršíte, kolegové, a nepravdy taktéž. Dokumentoval bych to na tom, že pan poslanec Doktor prohlásil, že já jako nejmladší člen vlády si musím vysloužit ostruhy takto. Chtěl bych pana poslance Doktora upozornit na to, že nejsem nejmladší člen této vlády, že jsou tam dva mladší členové vlády. Takže, pane poslanče Doktore, prostřednictvím předsedajícího, ani v tomto nemáte pravdu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Grossovi. S faktickou pan poslanec Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, vůbec se nedivím opozičnímu poslanci Grossovi, že se neptal při povodních v roce 1997, zdali funguje záchranný integrační systém. Pan opoziční poslanec Gross přece není tak úplně hloupý, aby nevěděl, že v roce 1997 integrovaný záchranný systém v Ostravě samozřejmě fungoval, kdy on byl v opozici a kdy Ostravu vedla ODS. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak to byl pan poslanec Chytka a nyní už má prostor ke svému vystoupení pan ministr Němec.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, měl jsem samozřejmě v úmyslu na úvod svého vystoupení se cítit trochu dotčen, že pan kolega Doktor označil pana ministra Grosse za nejmladšího člena vlády. Aby bylo jasno, nejmladší je pan kolega Sobotka, já jsem druhý a pan ministr Gross až třetí. Takže to pořadí je třeba změnit.

Nyní se vrátíme k věci. Rád bych odpověděl na otázky, které se týkají čerpání finančních prostředků. Celkovou situaci popsal pan ministr financí, kdy hovořil o tom, jakými způsoby jsou přidělovány finanční prostředky do krajů, nebo prostřednictvím krajů, prostřednictvím okresních úřadů, a jakým způsobem jsou směrovány do obcí. Chtěl bych vás informovat o tom, jaké je čerpání finančních prostředků prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj.

Tyto prostředky jsou přidělovány v zásadě prostřednictvím krajů, to za prvé, anebo za druhé prostřednictvím jednotlivých programů, které jsou registrovány v Isprofinu. Ta částka, která šla prostřednictvím krajů a o které hovořil pan poslanec Tlustý, že byla distribuována až 11. 10., tak musím jasně říci, že to není pravda. 11. 10 je datum, které je uváděno na souhrnných tabulkách, které si nechávám každý týden předkládat, vždy v pátek nebo na konci týdne, a pan poslanec Tlustý zřejmě čerpá z poslední tabulky, kde je uvedeno datum 11. 10. Zítra na té tabulce bude uvedeno 18. 10., ale pana poslance Tlustého chci ujistit, že tyto finanční prostředky byly krajům poskytnuty dávno v září. To, že některé kraje finanční prostředky nejsou schopny distribuovat dále obcím, mě samozřejmě mrzí. Avizovali jsme obcím, že pokud cítí, že kraje nejsou schopny komunikovat s obcemi a vyřizovat žádosti, jsme připraveni poskytnout maximální konzultační pomoc přímo obcím tak, aby byly schopny vyřídit své žádosti o příspěvky apod. Takže datum 11. 10. je pouze jedno z průběžných dat, kdy byly zpracovány vyhodnocovací tabulky.

Konkrétně Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo částku necelých půl miliardy do jednotlivých krajů. Je to přesně výše, kterou nárokovaly jednotlivé kraje. My jsme kraje vyzvali, aby předběžnými čísly vyčíslily částku, kterou budou potřebovat na krytí vypsaných programů, a tyto nároky byly bezezbytku uspokojeny. Bezezbytku. Ty částky, které kraj nárokoval, ty také každý kraj dostal. Souhrnně je to částka okolo půl miliardy korun.

Další způsob financování je prostřednictvím programů registrovaných v Isprofinu, které jsou zavedeny na Ministerstvu pro místní rozvoj. Tam byla dána popovodňová priorita, byl vypsán popovodňový podprogram, zejména program obnovy venkova. Tam již k dispozici přímo obcím - tam je ten vztah přímý na obce - je částka ve výši 169 mil. 546 tisíc.

Dámy a pánové, tímto vystoupením jsem chtěl v detailu doplnit souhrnné vystoupení pana ministra financí k financování povodňových škod. Ujišťuji vás, že Ministerstvo pro místní rozvoj nezdržuje žádosti, vyřizuje je průběžně. Pokud mají obce potíže v komunikaci s kraji, chtěl bych jim i tímto prostřednictvím sdělit, že Ministerstvo pro místní rozvoj jim poskytne přímo potřebnou součinnost v těch případech, kdy kraje selžou.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Němcovi a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Křeček. Připraví se pan poslanec Miroslav Beneš.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, jsem rád, že vystoupení některých kolegů učinilo poněkud úsměvnou výtku pana kolegy Římana, že zneužívám povodní k prvoplánové politické agitaci. Některá vystoupení nic jiného nebyla. Ona mi připomněla psaní našich novinářů o oblečení našich ministrů v době povodní. Vzpomněl jsem si na to. Totiž systémem ať udělají cokoli, je to špatně. Když se pan kolega Gross objevil v zaplavených obcích v maskáčích a v černém tričku, dočetl jsem se v novinách, že se převléká za Ramba, že takto chce zapůsobit na veřejnost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP