Digitální knihovna | PČR, PS 1993 - 1996 - stenoprotokoly

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1993 - 1996

Pořad 35. schůze

35. schůze (18. října 1995)


Zahájení schůze

I. Zákon, kterým se mění zákon ČNR č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 27. září 1995 a vrácený prezidentem republiky.

Projednávání, část č. 1 (18. října 1995)
Projednávání, část č. 2

II. Zákon, kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, České republiky a Slovenské republiky, ve znění nálezu Ústavního soudu ze dne 26. 11. 1992, vyhlášeného dne 15. 12. 1992 v částce 116/1992 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 27. září 1995 a vrácený prezidentem republiky

Projednávání, část č. 1 (18. října 1995)
Projednávání, část č. 2

III. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996, podle sněmovního tisku 1936 - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (18. října 1995)
Projednávání, část č. 2

IV. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu EUROCONTROL, podepsané v Bruselu dne 13. prosince 1960, která byla změněna a doplněna: 1. Dodatkovým protokolem k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - EUROCONTROL (Brusel, 13. prosince 1960) podepsaným v Bruselu dne 6. července 1970, 2. Protokolem o změnách dodatkového protokolu k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - EUROCONTROL (Brusel, 13. prosince 1960) podepsaným v Bruselu dne 21. listopadu 1978 a 3. Protokolem doplňujícím Mezinárodní úmluvu o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - EUROCONTROL (Brusel, 13. prosince 1960), podepsaným v Bruselu dne 12. února 1981, včetně jeho příloh, podle sněmovního tisku 1939 - prvé čtení

Projednávání (18. října 1995)

V. Návrh na potvrzení předsedy hospodářského výboru Poslanecké sněmovny v jeho funkci

Projednávání (18. října 1995)

VI. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

Projednávání (18. října 1995)Přihlásit/registrovat se do ISP