Stenografický zápis 20. schůze, 22. června 1994

(Jednání zahájeno ve 14.10 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Petr Kavan
Poslanec Jan Kryčer
Poslanec Jiří Honajzer
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Václav Exner
Poslanec Josef Ježek
Předseda PSP Milan Uhde

(Jednání přerušeno ve 14.25 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 15.04 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Jan Kryčer
Poslanec Josef Ježek


I. Návrhy na vypuštění ustanovení § 42 odst. 2 písm. c) z přílohy usnesení č. 410 k vládnímu návrhu zákona o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, schváleného na 19. schůzi Poslanecké sněmovny 3. června 1994, a na odpovídající změnu odst. I. usnesení Poslanecké sněmovny č. 410

Poslanec Marek Benda
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Petr Bachna
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Josef Hurta
Poslanec Petr Bachna
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Antonín Hrazdíra
Předseda PSP Milan Uhde

(Konec jednání v 15.26 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP