Digitální knihovna | PČR, PS 1993 - 1996 - stenoprotokoly

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1993 - 1996

Pořad 19. schůze

19. schůze (31. května, 1., 2., 3. června 1994)


Zahájení schůze

I. Změny ve výborech Poslanecké sněmovny Parlamentu

Projednávání (31. května 1994)

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 985 - 987 a 999

Projednávání (31. května 1994)

III. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednáni návrhů zákonů a mezinárodních smluv, podle sněmovních tisků 988 a 1001

Projednávání (31. května 1994)

IV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 8. listopadu 1983 v Bukurešti a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Portugalské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 12. listopadu 1993 v Praze, podle sněmovního tisku 869

Projednávání (31. května 1994)

V. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, a mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, podle sněmovních tisků 862 a 974

Projednávání (31. května 1994)

VI. Rezignace členky výboru Fondu dětí a mládeže

Projednávání (31. května 1994)

VII. Návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstva v obci Lhotka, okres Jihlava

Projednávání (31. května 1994)

VIII. Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny o zpřístupnění kopií písemných přiznání o příjmech a darech poslanců a členů vlády občanům

Projednávání (31. května 1994)

IX. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 1007

Projednávání (31. května 1994)

X. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 1008

Projednávání (31. května 1994)

XI. Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 1993 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 1993, podle sněmovního tisku 972

Projednávání (31. května 1994)

XII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 200/1990 sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 880 a 977

Projednávání, část č. 1 (31. května 1994)
Projednávání, část č. 2

XIII. Zpráva vlády o bezpečnostní situaci v České republice v roce 1993, podle sněmovních tisků 959 a 1004

Projednávání (31. května 1994)

XIV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o volném obchodu, podepsaná 4. prosince 1993 v Lublani, podle sněmovního tisku 837

Projednávání (1. června 1994)

XV. Návrh statutu Fondu národního majetku České republiky, podle sněmovního tisku 935

Projednávání (1. června 1994)

XVI. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1994, podle sněmovního tisku 939

Projednávání (1. června 1994)

XVII. Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1993, podle sněmovních tisků 936 a 1003

Projednávání (1. června 1994)

XVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

Projednávání (2. června 1994)

XIX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Projednávání (2. června 1994)

XX. Vládní návrh zákona o volbách do Poslanecké sněmovny a do Senátu Parlamentu České republiky, podle sněmovních tisků 916 a 994

Projednávání, část č. 1 (2. června 1994)
Projednávání, část č. 2

XXI. Zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, podle sněmovního tisku 855

Projednávání, část č. 1 (2. června 1994)
Projednávání, část č. 2

XXII. Návrh poslanců A. Gjuriče a J. Payna na vydání zákona o psychologické činnosti a Psychologické komoře České republiky, podle sněmovního tisku 16

Projednávání (2. června 1994)

XXIII. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů, podle sněmovních tisků 1017 a 1018

Projednávání (2. června 1994)

XXIV. Návrh poslankyně A. Röschové na usnesení Poslanecké sněmovny k otázkám úpravy rodinného práva

Projednávání (2. června 1994)

XXV. Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, podle sněmovních tisků 860 a 995

Projednávání, část č. 1 (3. června 1994)
Projednávání, část č. 2

XXVI. Vládní návrh zákona o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a o doplnění zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 929 a 997

Projednávání (3. června 1994)

XXVII. Návrh k převzetí záštity nad pietním územím obce Ležáky

Projednávání (3. června 1994)

XXVIII. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny 401 ze dne 1. 6. 1994 k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1993, podle sněmovního tisku 936

Projednávání (3. června 1994)Přihlásit/registrovat se do ISP